*


24 september 2018
Olav Sylte, advokat:
Etter 12 måneder: 12 nye justismord


••
Denne artikkelen ble først publisert
på nettsidene til Advokatfirmaet Sylte AS, den 23 september 2018.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
En engelsk versjon finnes
her.
••


Mener barnevernministeren at det ikke er nødvendig å granske justismord i barnevernsaker eller forstår hun ikke problemstillingen. Noen av representantene bør bruke spørretimen til å få avklart om hun mener det hun har sagt.

Olav Sylte Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 23. september 2018 Følg oss på Facebook
Jeg har skrevet om 12 barnevernsaker som er blitt avgjort på løpende bånd med nederlag for barnevernet de siste 12 månedene. Saker som burde granskes nærmere, for de har karakter av justismord mot enkeltindivid. Jeg kunne også skrevet om langt fler.

Barnevernminister Helleland synes imidlertid ikke at det er nødvendig å granske. Hun mener feil uansett oppveies av det gode barnevernet gjør i andre saker, og forstår jeg henne riktig; at justismord ikke er så galt likevel.

Det å fjerne barn fra familier med tvang er like inngripende som å fengsle mennesker. Derfor gjelder det samme menneskerettslige regelverk for barnernsaker som straffesaker. Det er uklart om Helleland ser den problemstillingen.

Jeg har aldri hørt om noen som har vært utsatt for justismord, som har syntes dette var greit fordi barnevernet i andre saker skal ha gjort det bra for andre mennesker.

Det er spørretime snart. Da bør en av representantene få avklart hva ministeren egentlig mener med det hun har sagt nå i senere tid.Les og bedøm de 12 sakene selv:

«Lekte psykolog» på barn – gikk galt!

Knusende dom mot barnevernkontor

To år unødvendig i fosterhjem

Tingretten opphevet adopsjonsvedtak

Fosterhjem som kasteballsystem

Fikk tilbake livet med dom fra tingretten

Ville tvangsflytte mobbeofferet

Kommuneadvokaten ble ikke hørt med sin «bønn»

Feil på feil – men endte motsatt vei!

Problem og risiko i alle hjem

Må tvinges til å tenke nytt

Barnevernet dømt for mer enn lovbrudd


**

  
*