*


24 oktober 2018
Marianne Haslev Skånland:

Petisjon og video – Stopp Tvangsfjerningen av Barn


Association of McKenzie Friends:
STOP the Forced Removal of Children by Social Services - across all EU Member States!
change.org, 2013

med en del senere oppdateringer.
Videoen er fra 1 desember 2013.

"Association of McKenzie Friends started this petition to EU Commissioner, Justice, Consumers and Gender Equality Ms Vera Jourova"

(En
McKenzie venn er en som assisterer en part i en rettssak, uten å være juridisk kvalifisert.)

Posteringen er omtrent 5 år gammel. Det var 6489 som støttet den.


For mennesker i Norge som er engasjert i å få stoppet overgrepene mot familier som barnevernet gjør, er det viktig å bli oppmerksom på at det er mange eksempler slik som dette, som viser at problemet eksisterer i mange land. Det dreier seg altså ikke om en tilfeldig, avvikende utvikling i Norge alene. Den utbredte forekomsten av denne typen oppførsel fra statlige organisasjoner som offisielt er en service som verner barn, er på den ene siden deprimerende: Systemet er veletablert og ganske svært. På den andre siden kan det gi oss håp: Vi kan både få hjelp fra utlandet, fra folk der som opplever samme slags misforstått sosialpolitikk, og vi kan gå inn og støtte dem også. Ingen av oss er alene.

Demonstrasjon i Oslo 7 desember 2013
Forum Redd Våre Barn, 2013

Demonstrasjoner mot norsk barnevern mange steder den 30. mai 2015, samt at barnevernet blir tema i EU den 2. juni
Forum Redd Våre Barn, 2015

Demonstrasjoner i utlandet mot norsk barnevern
Forum Redd Våre Barn, 2016

Demonstrasjoner i Norge apropos ditto i utlandet
Forum Redd Våre Barn, 2016

Demonstrasjon 20. februar 2017
Forum Redd Våre Barn, 2017


Ikke minst kan vi hjelpe ved å advare land som ennå ikke har utviklet denne slags avansert inngripen i almindelig familieliv, mot å gå den veien. Det offisielle Norge er en aktiv pådriver for skakkjørt barnevern: Myndighetene våre driver på og sender store pengebevilgninger til østeuropeiske land for å 'hjelpe' dem å bygge opp barnevernssystemer som ligner vårt.

Tsjekkerne som for tre år siden deltok i en demonstrasjon mot norsk barnevern (som
har konfiskert de to barna til en fullstendig normal tsjekkisk mor i Norge som elsker barna), hadde kommet frem til god forståelse av hvordan denne forførende påvirkningen foregår! Etter at de hadde demonstrert foran den norske ambassaden i Praha, masjerte de med plakatene sine over Karlsbroen og inn i gamlebyen, frem til bygningen som huser "Norway Grants" (= norske bevilgninger), og ropte taktfast "Behold pengene deres! Gi oss barna våre tilbake!" En av de beste talene jeg kan huske å ha hørt om det internasjonale i hele barneverns-spørsmålet ble ved samme markering holdt av Václav Klaus Jr. (Oversettelse til norsk av viktig utsnitt ligger også her.)

Jan Simonsen, som har vært aktiv i norsk politikk, inklusive vært stortingsrepresentant og sittet i Europarådets 'Committee for Legal Affairs and Human Rights',
skriver:
"Until now, the major protests against Barnevernet have come from abroad. It is noteworthy that great efforts and mobilisation are required to improve child welfare in Norway. I have helped to the best of my ability with advice to foreign politicians and others, articles in foreign newspapers and joining demonstrations outside the Norwegian embassies abroad."
(Hittil har de mest omfattende protestene mot barnevernet kommet fra utlandet. Det er verdt å merke seg at stor innsats og mobilisering er nødvendig for å forbedre velferd for barn i Norge. Jeg har hjulpet til som best jeg har kunnet, med råd til utenlandske politikere og andre, artikler i utenlandske aviser, og med å delta i demonstrasjonene utenfor norske ambassader i utlandet.)

 


*