*


13 desember 2018
Jan Pedersen, Søgne:

Barnevernet overtar familieansvar


• • •
Artikkelen har også vært publisert som innlegg i Norge IDAG den 5 desember 2018.
Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • •Et forsøksprosjekt er i gang innen tre norske kommuner: Tjøme, Alta og Røyken. Fra 2017, og i tre år framover, skal Nøtterøy/Tjøme barnevern få 20-22 millioner kroner hvert år i prøveperioden.

Se nettsiden til NRK-Vestfold. Barnevernet skal nå få fast kontortid en gang i uken på skolene der barn og unge er, for å være synlige og tilgjengelige.

Kommunenes barnevern skal kunne gå inn i skolenes fullmaktsområde. Her er det grunnleggende kristne skaperordninger som angripes: Foreldrene har foreldreansvaret, skolen skal hjelpe foreldrene som alle samfunnsordninger skal ha sitt ansvar fra. Det er familien som bestemmer!

Hvis dette prosjektet går fra forsøksstadiet, er det nærliggende å tro at dette blir gjeldende regler i alle kommuner etter 2019. Da kan barnevernet overta familiens ansvar, lærernes avgjørelser, ja, hele hele skolens myndighet, som er delegert av familien.

Som folkeskoleelev i 1940-45 opplevet jeg foreldrenes motstandskamp, da nazi-staten ville bruke kultur og skole i den ideologiske indoktrinering. Foreldrene sa seg bundet av familie- og foreldreansvaret. Det hadde stor virkning.

Selve styrken mot makthavernes maktinngrep i oppdragelsen, har en fra Bibelen: Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett! Dette er vel ett av de skriftsteder familiene er bundet av når det gjelder barneoppdragelse. Her må offentlige organer vike sin rett når de vil indoktrinere.

Nå har foreldrene på nytt fått en konkret motstander: Barnevernet, som vil styre skolen. Nå har lærerne fått en motstander: Barnevernet, som vil overstyre lærervedtak. Nå har statsråd Sanner myndigheten og kan stoppe at barnevernet blir en ny autoritet i hjem og skole. Han kan la forsøkseksperimentet være der som et forsøk, og fremme familiens verdier i stedet.


**
*