*


5 februar 2019Erik Bryn Tvedt, advokat:
Hvem ivaretas i barnevernssaker?


• • •
Innlegget har tidligere stått i Aftenposten, i seksjonen 'Kort sagt', den 31 august 2018.
Det er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • •


Statsråd Linda Helleland (H) i Barne- og likestillingsdepartementet tror Norge er et foregangsland når det gjelder å beskytte barn og unge mot overgrep, og uttaler at barns rettigheter er like mye verdt som foreldrenes. Mon tro det. Gjennom flere hundre barnevernssaker i fylkesnemnder og domstoler er det min erfaring at barns interesser i å tilhøre sin «flokk», sin slekt, ikke blir godt nok ivaretatt.

Ofte opplever jeg at ressurssvake foreldre som strever med grensesetting, blir fratatt barna. Barna sendes deretter ut i en ørkesløs runddans til fosterforeldre etter fosterforeldre som ikke er genuint opptatt av barnet slik den biologiske familien var. Slike prosesser igangsettes ved departementets underliggende etater, som barnevern og fylkesnemnd. Først etter lang tid kan saken bringes inn for en uavhengig statsmakt: domstolene. Men da er saken så sementert gjennom diverse utredninger og vedtak, gjerne på flere hundre sider og forfattet av de organ som fratok foreldrene barnet, at det er svært vanskelg å få tilbakeføring.

Det burde jo være slik i en rettsstat at et akuttvedtak om å fjerne et barn fra hjemmet straks og innen 48 timer, som i fengslingssaker, ble brakt inn for retten. Barne- og likestillingsdepartementet forhindrer en effektiv og rettferdig behandling ved barnevernssaker.


**

  
*