*


12 mai 2023
 


 
Marius Reikerås:
 
Klage over innsynsnekt
 
Til Nyhetsredaktør i Faktisk.no Olav Østrem
Kopi: Offentlig
Fra Marius Reikerås
 
 
• • • •
Brevet er datert og avsendt den 12 april 2023.
• • • •
 

Jeg er blitt kontaktet av flere som har henvendt seg til Faktisk.no/VG
med krav om innsyn i de personopplysninger som er blitt innhentet/
benyttet i arbeidet som VG/Faktisk.no har rettet i en omfattende og
langvarig kampanje mot Rune Fardal.
 
Det er ikke omtvistet at det er innhentet personlige opplysninger om en
rekke andre personer knyttet til dette arbeidet, som primært er ført i
pennen av journalist i VG Marie Golimo Kingsrød, og Eva Akerbæk i
Faktisk.no.
 
Det er jo det fullkomne paradoks at pressen, den som skriker høyest om
åpenhet og innsyn, her selv nekter de berørte innsyn i hva slags
personopplysninger som er hentet inn om dem.
 
For å nekte de som har etterspurt innsyn i egne personopplysninger har VG/Faktisk.no skrevet et standardsvar og det lyder slik:
 
– – – – – –
"Fra: Olav Østrem
Date: tir. 11. apr. 2023, 15:10
 
Subject: Re: Krav om innsyn i personopplysninger i VG/Faktisk.no
 
To:.................
 
Hei
 
Behandling av personopplysninger som skjer for journalistiske formål er
unntatt fra store deler av personlovgivningen og GDPR, jfr.
personopplysningsloven §3. Dette er for å balansere personvern mot
ytringsfrihet og informasjonsfrihet.
   Det betyr at for eksempel retten til å begjære innsyn i behandlingen av
personopplysninger ikke gjelder når personopplysningene behandles for
journalistiske formål. Faktisk.no har følgelig ikke mulighet til å gi
innsyn i personopplysninger som behandles i vår redaksjonelle virksomhet."
– – – – – –
 
 
Jeg har skjønt det slik at du er jurist og da er det påfallende at du
utleverer et svar med så klare mangler.
 
Du har eksempelvis helt "glemt" at lovteksten du viser til,
personopplysningsloven §3, inneholder et nødvendighetskrav.
 
Og EU-domstolen har gått enda lengre.
 
For EU-domstolen har tydelig presisert at unntakene av hensyn til
beskyttelse av retten til respekt for privatliv må holdes innenfor det
strengt nødvendige, se Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi
Oy og Satamedia Oy, C-73/07, avsnitt 56 og Sergejs Buivids mot Datu valsts
inspekcija, C-345/17, avsnitt 64, som jeg siterer:
 
"Thus, in order to achieve a balance between those two fundamental rights, the protection of the fundamental right to privacy requires that the derogations and limitations in relation to the protection of data provided for in Chapters II, IV and VI of Directive 95/46 must apply only in so far as is strictly necessary (see, to that effect, judgment of 16 December 2008, Satakunnan Markkinapörssi and Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, paragraph 56)."
 
Av den sistnevnte avgjørelsen fremgår det også at det er relevant å se hen til praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) ved tolkningen og anvendelsen av nødvendighetskriteriet, se avsnitt 66. EU-domstolen pekte i sin avgjørelse på at EMD, for å balansere retten til respekt for privatliv og retten til ytringsfrihet, har utviklet en rekke relevante momenter som skal tas i betraktning, slik som nyhetsstoffets bidrag til en debatt av allmenn interesse, hvor kjent den berørte personen er, emnet som omhandles, den berørte personens tidligere atferd, innholdet, formen og konsekvensene av offentliggjøringen, på hvilken måte og under hvilke omstendigheter opplysningene er innhentet og opplysningenes sannferdighet. EU-domstolen ga samtidig uttrykk for at det skal tas hensyn til den behandlingsansvarliges mulighet til å treffe tiltak for å mildne graden av inngrep i retten til privatliv.
 
 
Følgelig:
 
Dersom Faktisk. no/VG ikke kan dokumentere at det er "strengt nødvendig"
å unnta de personopplysninger som er innhentet, så skal disse utleveres de
respektive personer som er berørt.
 
Om VG/Faktisk. no fortsetter å bryte de etablerte menneskeretter ved å
nekte innsyn, så kan søksmål for en rettslig avklaring være aktuelt.
 
 
Bergen, den 12.4.23
Marius Reikerås
 
 
**
 
 

 
Se også
 
 
Olav Terje Bergo:
VGs revejakt på Rune Fardal
MHS's hjemmeside, 1 november 2022
 
Rune Ottosen:
Bumerangen traff journalistikken
Dagbladet, 28 januar 1998
 
Kneblende presseetikk
lederartikkel Bergensavisen (BA), 9 februar 2004
 
Onar Åm:
Den skjulte nyheten i Køln
MHS's hjemmeside, 26 februar 2021

Marianne Haslev Skånland:
Seier for ytringsfrihet – Bjørnar Moxnes frikjent av retten
MHS's hjemmeside, 20 september 2015
 
 – :  Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjør som så ofte før en ynkelig figur: Nannyhjelpen i TV3
MHS's hjemmeside, november 205 / 24 april 2013
 
 – :  Menneskerettigheter i Norge – på bånn
MHS's hjemmeside, juli 2004
 
 – :  Falsk kritikk av barnevernet?
MHS's hjemmeside, 27 april 2014 / 8 august 2007
 
Ole Henriksen:
Om ytringsfrihet og barnevern: Det er på toppen det blåser mest
MHS's hjemmeside, 3 juli 2020

Ole Texmo:
Barnevern, media og åpenhet
BarnasRett, november 2003
 
Berit Svarem:
Svar til Bård Hogstads innlegg "Barnevern i tillitskrise?"
BarnasRett, november 2003
 
Peter Normann Waage:
Russland på nett
BarnasRett, 30 januar 2005

 
 
*