*

13 desember 2019Faglig blekksprutaktivitet

Av Arne A. Kallevik,
Aksdal


• • • •
Innlegget ble publisert i Tysvær Bygdeblad den 12 desember 2019.
Det er publisert her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • • •


Så har vi opplevd det igjen, i Bjelland-saken i Tysvær. En familie ble revet fra hverandre og holdt atskilt i et halvt år, med påfølgende traumer.

Rettsystemet helt opp til Høyesterett fastslo at de var blitt urettmessig behandlet.

Men barnevernet står fortsatt på sitt. De har bare handlet slik deres faglighet tilsier...

Familien Bjelland går så til det beundringsverdige skritt å bidra til boka " – Vi vant over barnevernet". På 250 sider beskrives prosessene familien opplever i barnehagen, barnevernet og i rettsapparatet! Dette har blant andre TV Haugaland og Dagbladet fattet interesse for.

TV Haugaland intérvjuer først Ole og Marianne Bjelland. På spørsmål om hva som kan gjøres annerledes for å unngå liknende saker i framtida svarer Marianne Bjelland at en må inn med mer rett kompetanse, på rett plass. Videre at det i barnevernet er personell som ikke kan håndtere folk, spesielt ikke unger. Disse personene må vekk!

TV Haugaland avslutter med å intervjue rådmann Sigurd Eikje. Han velger å svare generelt at barnevernet har hatt stort fokus på to områder de siste årene: barns medvirkning og åpenhet og tillit. Det jobbes hver dag med å etablere den nødvendige og gode tilliten til barnevernet. Rådmannen uttaler videre at om det er noen av hans ansatte, det være seg i barnevern eller teknisk eller andre tjenester, som har en framferd som ikke medfører nødvendig respekt og ydmykhet, så er det ikke noe problem for han å beklage det.

*

" – Vi vant over barnevernet" forteller detaljert den etterhvert så kjente historien om et system som overkjører vanlige folk, på grunn av en bekymringsmelding som i faglighetens navn overtolkes. Det blir en runddans med saksbehandlere, advokater, dommere og ordførere og/eller rådmenn, som rykker ut og forklarer at de ikke kan uttale seg. Som eksempel på et forbedret område nevner rådmannen at Tysvær barnevern nå har fokus på at barna skal bli hørt.

I Bjelland-saken ser det ironisk nok ut til at dattera på 4 år med sine taleutfordringer blir hørt på for mye. Sønnen på 8 derimot synes å bli hørt på for lite, det er i alle fall det han forteller i sitt brev til Kong Harald 5. Og foreldrene blir ikke hørt på i det hele tatt:
 – I det første møte med barnevernet i Tysvær prøvde jeg å snakke med dem. Noe av det første jeg hørte var at de sa "vi hører hva du sier, men vi tror ikke et ord av det", uttaler Ole Bjelland til TV Haugaland.

Til Dagbladet understreker rådmannen "at det ikke blir akuttplassert barn i Tysvær på bakgrunn av språkmisforståelser". Han fortsetter så med å fortelle at det alltid foreligger en grundig gjennomgang av bekymringsmeldingen før det blir tatt avgjørelse om det er akutt behov for å beskytte barna! Han henviser så til Fylkesmannen... Marianne Bjelland brukte uttrykket "vi kan ikke ha det slik" flere ganger da hun ble intervjuet.

*

Nei, vi kan ikke ha det slik at når nissen blir til tissen, ja, så blir det fra barnefaglig og administrativt hold pakket inn i en masse ord og kostbare prosesser i millionkronersklassen.

Dette blir gjort til forsvar for det som har skjedd, mens den nakne sannhet er at dette var et eksempel på katastrofalt slett håndverk fra barnevernets side.

Det er et skritt i riktig retning at det beklages om noen i barnevernet "har en fremferd som ikke medfører nødvendig respekt og ydmykhet", men det er ikke nok. Det må systemendringer til innen barnevernet for at ikke flere familier skal få slik urettmessig behandling som Bjelland-familien fikk.

De "vant over barnevernet" fordi de var ressurssterke. Slike folk kan oppleves plagsomme for systemene. Som samfunn må vi prise oss lykkelige for at de finns. Ja, for at det er noen som er villige til å betale prisen for offentlig å delta i dugnaden for å skape bedre samhandling.**Se også:

Ådne Bratthammer og Turid Vesterheim (2019):
 – Vi vant over barnevernet
Haugesund: Vormedal Forlag

Kjempet mot barnevernet og vant. Når gir paret ut bok om kampen
TV Haugaland, 29 november 2019

"Nissen" ble til "tissen": Misforståelsen som startet barnevernssaken
Dagbladet, 29 november 2019

Ordføraren sa ikkje unnskyld til Bjelland
Tysvær Bygdeblad, 12 desember 2019

Synnøve Bredal Bjelland:
Kunsten å beklaga
MHS's hjemmeside, 13 desember 2019

Ole Bjelland:
Ole Bjelland sine egne ord...
MHS's hjemmeside, 15 desember 2019

*


Tidligere om samme sak og om Tysvær barnevern:

Tysvær barnevern i 2018
med tilllegg av artikler i 2019

MHS's hjemmeside, 8 desember 2018 –

*