*

17 august 2021
Utfordringer for det nye barnevernet i Samnanger

Av Bjørn Bjøro,
Tidligere ansatt i barnevern


• • • •
Artikkelen ble publisert i Samningen den 5 august 2021.
Den er trykket her med forfatterens velvillige samtykke.
• • • •


Jeg har med interesse lest oppslaget i Samningen 29. juli om det nye barnevernet i Samnanger. Det sies mye fornuftig om oppgaver og organisering. Jeg skal la mange av punktene ligge, og knytte noen kommentarer til ansettelse av fosterhjemskonsulent.


Barna som er i fosterhjem i dag

De barna som i dag er i fosterhjem, er fra tiden da Samnanger hadde egen ansatt barnevernsjef. Deretter har de vært i fosterhjem mens Bergen kommune administrerte barnevernet.

Disse barna og deres biologiske familier fortjener at nye Samnanger barnevern går inn i hver enkelt sak med nye øyne for å styrke samvær med biologisk familie. Dessuten å se på helse- og skoleutfordringer m.v. for hvert enkelt barn, og hvordan styrke biologiske foreldre, og ikke minst: Se på muligheter for tilbakeføring av barn.

Det jeg skriver, er vanskelige oppgaver, men noen prinsipper må være ufravikelige: Hver eneste sak må sees med nye øyne. Det nytter ikke å stole på hva som tidligere er skrevet. Vi vet at det har vært omskrevet og vinklet i utgangspunktet for saker. Vi kan heller ikke stole på hva Bergen barnevern har skrevet underveis. Jeg minner om Fjeld-rapporten fra Bergen i 10 konfliktsaker og som viser at referater var skrevet i kun en av dem, i de 9 andre var det notater med synsinger. Altså ubrukelig.


Gjenoppretting, samvær og tilbakeføring

De nye øynene er også avhengig av å være på lag med gode ører. Det må lyttes til biologiske foreldre, annen familie, barna og fosterforeldre. Det må en trenet familieterapeutisk tilnærming til.

Og så må det sannsynligvis inn flere samvær og mer omfattende samvær. Stort sett har fylkesnemnda og domstoler opptrådt etter samlebåndsprinsippet med liten reell vurdering av samvær, og barnefaglige vurderinger er for det meste er utelatt. Forskningsrapport fra Oslo Met påpeker dette. Imidlertid kan barnevernet uavhengig av vedtak i fylkesnemnd og dommer gi mer samvær.

Tilbakeføring må utredes i hver enkelt sak, og det bør vurderes støtte til biologiske foreldre. Poenget er at eventuell tilbakeføring bør være vellykket.

Så er det et forhold vi som har vært og er ansatt i barnevern har vanskelig for å erkjenne: Biologiske foreldre som er fratatt barn, har ofte tilhørt de fattige. I stedet for å løse problemer knyttet til fattigdom, har barnevern med støtte fra fylkesnemnd tatt omsorgen.


Arbeidet videre

I de tilfellene hvor det kreves tilbakeføring – og det kan enten være fra foreldre eller det kan være foreldre og barnevern som blir enig om at det er beste løsning – skal saken for fylkesnemnda. I disse tilfellene får dette statlige forvaltningsorganet mulighet til å se feil det tidligere har begått.

Fosterhjemskonsulenten og vedkommendes kolleger vil ikke mangle arbeidsoppgaver. En målsetting på sikt vil imidlertid være at barnevernet i Samnanger vil fungere så godt at det ikke blir flere omsorgsovertakelser. Da kan fosterhjemskonsulenten brukes til andre arbeidsoppgaver.


**Se ogsåBjørn Bjøro:
Rapporten om barnevernet bør bli ny nasjonal standard
MHS's hjemmeside, 28 mai 2020

 – :  
Den opplyste debatten om barnevern i Samnanger skulle ikke funnet sted
MHS's hjemmeside, 3 februar 2021

Marius Reikerås:
Brev til Ordføreren i Bergen: Varsel om oversendelse av Samnanger-sak til EMD
MHS's hjemmeside, 5 juli 2020

Olav Erdal:
Barnevernssakene i Samnanger
MHS's hjemmeside, 16 mai 2020

Knut Inge Røen:
Nedslåande signal om barneverns-utval frå formannskapsmøte
MHS's hjemmeside, 16 februar 2021

Hilde Charlotte Sjølett:
Når systemet svikter, kollapser barnas rettsvern. Hva med å åpne noen dører?
MHS's hjemmeside, 17 februar 2020

Ole Henriksen:
Barnevernet og EMD
MHS's hjemmeside, 11 januar 2020

Øistein Schjønsby:
Hvordan skal han få det til?
MHS's hjemmeside, 26 november 2019

Marianne Haslev Skånland:
Overgrepskarusellen er i full sving igjen
MHS's hjemmeside, 24 januar 2015

 – :  
Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020

 – :  
Stadig kan tidligere barnevernsofre få erstatning – mens nye kasus skapes
MHS's hjemmeside, 19 november 2014

familien-er-samlet:
Hva er galt med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 31 desember 2017

Noen kommentarer til en avisartikkel skrevet av en barnevernsleder
Av Kari Bjørnaas, Kjell Småbrekke, Bjørn Bjøro, Inger Johanne Kippersund, Odd S Flock, Olav Terje Normann Bergo og Bjørn Mannes
MHS's hjemmeside, 9 juli 2020*