*31 august 2016Selvopptatte fosterfolk

Av Marianne Haslev Skånland


En anonym fostermor har opplevet litt av det virkelige foreldre opplever av "hjelpsom" behandling fra barnevernet. Det vil si: Hun har faktisk fått 4 timers vaskehjelp bevilget av barnevernet, det er mere enn foreldre får. Heller ikke får virkelige foreldre avlastning ved sykdom; tvert imot blir barna da regelmessig røvet fra dem, fortrinnsvis for alltid, hvis barnevernet får sin vilje.

Nedenstående oppgis å være "et utdrag fra boka vår Makt og Myndighet Fokus på Barnevernet".

# Rekrutering fosterhjem # syk
Barnevernet sin makt og myndighet
Blogg om barn, foreldre, nettverk, fosterforeldre og deres møte og opplevelse med barnevernet
, 30 august 2016

Fostermoren klager over at hun ikke får pensjonspoeng eller avlastning, over at hun ikke hører fra Bufetat, og andre trivialiteter. Ja, trivialiteter er det, særlig i forhold til den ulykke som er påført fosterbarnet og dets virkelige foreldre. Så viser da fostermoren heller ikke en tanke for kjærligheten mellom barnet og foreldrene, som barnevernet har skjendet, og for hvor fryktelig det er for både barn og foreldre. Ikke et ord om det. Fostermoren lider ikke helvetes kvaler når barnet blir flyttet til et annet sted, hun kretser om seg og sin mann og deres sykdommer og problemer.

Litt pussig at barnevernet / Bufetat ikke har strøket dem mere med hårene. Det pleier de nemlig å gjøre med fosterfolk, mens de oppmuntrer dem til å stemple, forakte og ignorere de virkelige foreldrene og deres og barnas tragedie.

Jeg kjenner jo godt til hva fosterfolk, og alle som synes de gjør en formidabel innsats, har for innvendinger mot slik kritikk som min. De mener jeg ikke har innblikk i akkurat denne saken, at jeg har en "agenda", at jeg støtter foreldre som bedriver overgrep og "omsorgssvikt". Jo visst finnes det fosterforeldre som står opp mot barnevernets familieslakt, til og med noen som tar kontakt med de virkelige foreldrene bak ryggen på barnevernet, og sørger for at barna får opprettholde kontakten med dem. Særlig kan det gjelde fosterforeldre som er barnets nære slektninger. Det er ikke mulig å se noe tegn på at fostermoren i denne beretningen er i noen slik kategori.

Denne fostermoren har grunn til å være takknemlig for at hun har fått en flik av innblikk i hvordan barnevernsindustrien driver. Hun og mannen har sluppet billig. Hun burde bruke erfaringen til å få øynene opp, og frivillig betale tilbake, men til dette fosterbarnet eller fosterbarnets foreldre, all godtgjørelse hun og mannen har fått for å ha barnet der. (Det kan ikke betales direkte til fosterbarnet før det er ute av barnevernets grep, enten hjemme hos foreldrene igjen eller fri ved fylte 18 år.)


Men det er vel tvilsomt om det kommer noen erkjennelse, det er sjelden vare hos fosterfolk.
Relatert:

May-Britt Tysnes:
15 år gammel tok han sitt liv – drevet inn i døden
8 oktober 2006 – 11 mai 2015

Suranya Aiyar:
Foster care: It's time to think out of the box
10 May 2012

Else Sommer:
Om fosterbørn
5 februar 2008 / 23 juli 2013

Siv Westerberg:
Fosterbarn som god butikk
14 juli 1995 / februar 2005 / juni 2006 / 6 september 2013
      
– –
Barnefängelser? I Sverige?
11 oktober 2006

Marianne Haslev Skånland:
Nei, fosterforeldre har ingen unnskyldning
Oppland Arbeiderblad, 28 januar 2014
   Også her
      
– – 
Fosterhjemstilværelse – som Sverige ville ha for malaysiske barn
15 oktober 2014
      
– –
Betaling til fosterhjem
13 november 2014
      – –
Skjønner foster- og adoptiv-foreldre hva de gjør?
1 februar 2007
      
– –
Misfornøyde fosterforeldre og adoptivforeldre
2 februar 2007
      
– –
Nok en gang fosterforeldre
3 februar 2007
      – –
50 prosent av alle fosterbarn har psykiske lidelser – hvorfor?
3 januar 2014
      – –
Fosterbarn som blir sårbare og får reaksjoner
17 januar 2014
       – –
Fosterforeldres egne barn blir ikke sjelden sjalu – en helt naturlig reaksjon
19 januar 2014
      – –
Terrible case of CPS 'care' in Britain leading to the death of a handicapped child in foster 'care'
11 juni 2014
      – –
Barnevernets fosterhjem
15 og 16 desember 2006*