*


11 desember 2016
Arnfinn Wiksaas:
Barnevern og økonomi


• • •
Innlegget sto i Avisa Nordland (AN) den 15 mars 2016.
Det er publisert her med forfatterens vennlige samtykke.
• • •


AN skriver bekymringsfullt om fosterhjemmenes økonomi og hevder bl.a. at "det er uforståelig at regjeringen ikke vil gi pensjonsopptjening til alle fosterforeldre". Lederen er beheftet med uvitenhet, hvorfor følgende skal anføres: Hvert fosterbarn innbringer opp til 480.000 kroner pr. år. I tillegg kommer barnetrygd, og i flere tilfelle utbetales særlige støttetiltak. Mens hovedbeløpet beskattes, er ekstrabeløpet skattefritt. Og allerede når barnet er 1 1/2 år, kan fostermoren plassere det i barnehave, for selv å gå ut i arbeidslivet. Det er intet særsyn at ektepar med fosterbarn kan tjene over 1 million kroner pr. år. Erfaringen viser også at mange slutter i jobben for å bli fosterforeldre, da dette blir funnet mer "bekvemmelig". Videre er det også slik at de aller fleste kvier seg for å adoptere barnet, da dette fjerner den pekuniære hovedstøtten. Staten betaler gjennomsnittlig over 1 million kroner pr. omsorgsplassert barn; ca. halvparten går til fosterforeldrene, resten til administrasjon diverse, advokater, barnevernet etc.


*Se også:
Nei, fosterforeldre har ingen unnskyldning
The iron hand that rocks the cradle


*Av Arnfinn Wiksaas:
    Barnevern og økonomi
   
Det er lukrativt!
   
De tjener godt
   
Barn som melkeku
   
Statlige overgrep
   
De stjeler barn
   Ikke de unges feil*