*14 januar 2017
Arnfinn Wiksaas:
De tjener godt


• • •
Innlegget sto i Avisa Nordland (AN) den 6 mai 2016.
Det er publisert her med forfatterens velvillige samtykke.
• • •

Myten om at fosterhjem ikke har det økonomisk "romslig", er hyppig motbevist, senest viser en rapport fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) at somme kan forhandle seg frem til en lønn opp mot 60.000 kroner pr. måned (NRK-reportasje, publisert 30/4 2015).

Det skal råde en prekær mangel på fosterhjem som fører til slike lønninger, heter det – hvilket igjen viser at alliansen barnevern, fosterhjem og advokataktivitet er blitt en pengemaskin av dimensjoner. At mange barn blir tatt ut av hjemmet uten god nok grunn, gjør prosessen særdeles absurd – til ulykke for mange. Problemene burde – og må – løses på annet vis enn hva man ser i dag, og alt i loven om barnevern bør overholdes. For øvrig anbefaler jeg å lese den daglige spalten "Tilbakeføring til biologiske foreldre" på Facebook, hvor man oppdateres vedrørende barnevernets overgrep ...


*Av Arnfinn Wiksaas:
   Barnevern og økonomi
   Det er lukrativt!
   
De tjener godt
   Barn som melkeku
   Statlige overgrep
   
De stjeler barn
   
Ikke de unges feil


*