*

Sankthansaften 23 juni 2020Tanker i natten på årets lyseste dag

Av Anita Skippervik


• • • 
Innlegget er publisert på forfatterens facebookside, og er delt andre steder på facebook, tidlig i natten til 24 juni 2020.
Det er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • •


I 2011 eller 2012 søkte jeg ordet barnevern i søkefeltet på FB. Overraskelsen ble faktisk stor da det gav resultater. Det viste seg at det var flere grupper med innhold barnevern, selv om gruppene hadde andre navn. De fleste var hemmelige grupper og folk pratet sammen i skjul for de kunne ikke prate høyt.

Det viste seg at mange opplevde urett, men etterhvert delte gruppene seg seg i fløyer. Noen mente noe og andre mente noe annet om hva som ikke fungerte og hvor veien skulle gå. En kunne uansett ikke komme utenom rettskildene. Den høyeste rettskilde er EMK
(1), og der var det en som skilte seg ut og som var verdt å lytte til. Etterhvert kom flere med rik kunnskap. Jeg fikk advarsler mot å skrive på nett for det ville være karrieremessig suicide. Mulig det, men en har avgitt løfte om å kjempe mot urett, og en kan ikke bare stå og se på slike lidelser.

Det eneste alle var enig om var at barnevernet drev på med ulovligheter som skader barn og familier både den ene og den andre veien. Etterhvert turde noen å lage arrangementer for å vise sin mening. Noen skulle lage arrangementer som aldri ble annet enn snakk, andre gjennomførte. Noe som førte til to minutter mediedekning med sjokkerte og ubekvemme reportere for å måtte dekke dette. Det offentlige Norge møtte demonstrantene med hån og latter.

*

En gav likevel ikke opp. Så kom det fakta at EMD
(2) hadde tatt en barnevernsak opp til behandling, selv om det tok sin tid. Fremskritt. Det offentlige Norge begynte å få kalde føtter, og motkampanjer med anmeldelser av mennesker som skrev på nett. Direkte trusler mot mennesker som skrev på nett kamuflert gjennom barnets beste. Flere splittelser og grupper, men også flere som ønsket å samarbeide for felles mål. Flere demonstrasjoner, og noen politikere som våknet da media slo opp reportasjen om Glassjenta(3). Det var jo ikke bare en - det var svik satt i system.

Brått kom en liten vestlandsbygd i søkelyset over hele verden. Naustdal
(4). Det ble en verdensomspennende demonstrasjon mot det norske barnevernet som verden aldri hadde sett maken til. Den endte i store diplomatiske utfordringer, og det offentlige Norge var absolutt ikke troverdig lengre i utlandet. Fremskritt. Likevel ble en bedt av mannen i gaten om å tie stille. Dere er galne som demonstrerer mot barnevernet. De hjelper barn som blir utsatt for vold og overgrep. Hjalp de Christoffer?(5) Barnevernet ser ikke de barna som virkelig trenger hjelp. Motkampanje fra det offentlige Norge. Mange barnevernsarbeidere som gikk ut og sa de ble truet og de søkte sympati i det norske folk. Nye anmeldelser og et politi og rettsvesen som skulle slå ned på ytringsfriheten.

Media hadde virkelig begynt å grave. Mulig at de som skrev på nett likevel hadde rett? Reportasje på reportasje om ulovligheter i det norske barnevern. Dissens 3-4 i EMD i favør Norge. Nei, da må det være det offentlige Norge som har rett og at disse familiene bare skjuler noe likevel. Nå må dere gi dere. Nei en kan ikke gi seg mot urett. Overraskelsen ble stor for det offentlige da EMD tok saken inn i storkammeret. Brått var et nåløye blitt til en sluse. Ikke en slik sluse som barnevernet setter barn på, men en en åpen sluse av inntak av barnevernsaker til EMD. Fortsatt arroganse i det offentlige Norge. Sjokket ble stort da Norge ble dømt for menneskerettsbrudd. Ikke bare en gang, men nå definert som systemsvikt, så det offentlige Norge forsøker seg med ord uten handling. Vi tar dette til på ytterste alvor og til etterretning.

På ny er det en vestlandskommune som blir verdenskjent. Vesle Samnanger kommune som handler for å skape rettferd
(6). Ein mann av få ord, men med mot og handlekraft har han flertallet med seg og gjør det regjeringen skulle ha gjort. Fremdeles tar det offentlige til motmæle. En kan da ikke rettsforfølge barnevernsansatte for menneskerettsbrudd. En må da være vernet for slikt. Nå har de fleste i gata sluttet å skjelle en ut og kalle en for galen. En møter på mennesker som sier åh, du er hun som var i avisen. Jeg vil fortelle en ting, dere må også fokusere på de som melder folk til barnevernet. Det er rent for galt hva barnehager sender bekymringsmeldinger om. Hvor er det barna lærer forskjellige ord som deretter blir tolket av barnehager til noe helt annet? Det er rent for galt hva melderne driver på med. De må også strammes opp. STÅ PÅ! Jeg håper dere også får fremdrift her i bygden for det trengs. Jeg og andre synes det er kjempe flott det ordføreren i Samnanger gjør. Flere og flere ser hvor skoen trykker både her og der i systemet og folk tier ikke lengre.

*

I denne lyseste natt vil jeg takke alle dere som tror dere er gråstein. Dere er diamanter hver og en som tør å stå frem og kjempe for rettferd. De fleste av dere har ikke avgitt noen ed. Det kommer rett fra hjertet. En kan ikke bare stå og se på urett, og det må gjøres noe med. Jeg er også blitt rik om enn ikke økonomisk. For muligens var det å kjempe mot urett karrieremessig suicide en gang, men det har gitt så mye mer. Jeg har møtt så mange diamanter for der andre ser gråstein, ser noen uslipte diamanter. Jeg håper dere alle skinner i natt.


   
**


(1)
Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK)
Europarådet, 14 november 1950 og med senere tillegg

(2)
Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD)

(3)  
Glassjenta
En reportasjeserie fra barnevernets univers
Stavanger Aftenblad, 2016-2017


(4)
Om Naustdal-saken:

Barnevernssaka i Naustdal – alle artiklar
nrk, 2016 – 2019

Ruth L. Hafstad:
'Naustdalfamilien' må få vere i fred
MHS's hjemmeside, 13 oktober 2016

Inger Elisabeth Baunedal:
Barnevernet "utgått på dato"?
MHS's hjemmeside, 6 desember 2016

Per Storegjerde:
Barnevern i Norge og Naustdal
MHS's hjemmeside, 18 februar 2016

 –  :  
Enno meir barnevern
MHS's hjemmeside, 15 april 2016


(5)
Christoffer-saken
Wikipedia, sist redigert 4 juni 2018

(6)
Rapport og artikler om barnevernet i Samnanger
Oppdatert per 28 mai, deretter sist 16 juni 2020
ved Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 28 mai 2020

Se også


familien-er-samlet:
Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernskrisen?
MHS's hjemmeside, 4 oktober 2018

Jane-Mette Kile:
Mail til justisminister Anders Anundsen om menneskerettigheter
MHS's hjemmeside, 28 januar 2015

Gunnar Graff:
Angrep på barnevernet – en desperat handling?
MHS's hjemmeside, 1 januar 2020

Øivind Østberg:
Kampen om barnevernets framtid hardner til
MHS's hjemmeside, 19 desember 2019

Tysvær barnevern i 2018
med tillegg av artikler etc i 2019 – 2020

MHS's hjemmeside, 8 desember 2018 – 7 juni 2020

*