*

2 oktober 2021
Partiet De Kristne (PDK) har vært et lyspunkt

Av Marianne Haslev Skånland
professor emeritus, Oslo• • •
Artikkelen ble publisert i Norge IDAG den 30 september 2021.
• • •


Det er ikke nytt at Kristelig Folkeparti beklager seg over Partiet De Kristne, som har stilt lister og fått stemmer. Nå rett etter stortingsvalget har KrF igjen hevdet at hvis PDK og Partiet Sentrum ikke hadde eksistert, ville de som nå har stemt på dem, trolig stemt på KrF isteden.

Jeg tror ihvertfall ikke det gjelder barnevernsrammede flest. Jeg snakker med en del som har vært utsatt for pågang fra barnevernet av ødeleggende art for hele familien, både barna og foreldrene. Jeg kan fortelle at mange av dem tidlig begynte å søke etter et parti å stemme på som var lydhøre for at barnevernets fremgangsmåter og oppfatninger er skadelige.

Ingen av dem jeg vet om, har overveiet å stemme på KrF i det hele tatt. Derimot fant mange PDK og stemte på dem. De ville ellers ha søkt alternativer helt andre steder. De har sett det som en stor oppmuntring, i et liv der deres familie er blitt revet i stykker av barnevern og myndigheter, at et parti faktisk har vist etisk oppreisthet til å erklære at:
- det å få stoppet nåværende barneverns-praksis og få opprettet et virkelig familievern uten demonisering av foreldre, er et sentralt samfunnsanliggende.

Det var beundringsverdig av PDK å ta dette ansvaret, for barnevernskritikk har aldri vært noen stor stemmesanker i befolkningen, like lite som forsøk på å få forbedret handlemåten overfor innlagte på mentalsykehus har vært det, eller kampen for å få stoppet norsk fremgangsmåte mot tatere og deres barn.

KrF hevder å være spesielt familievennlige, men barnevernsrammede og andre barnevernskritikere har erfart at det ikke gjelder familiene som barnevernet bestemmer over. Der er KrF
barneverns-vennlige, og uten vilje til å søke innsikt. Noen har opplevet KrF's respons på kritikk å være at man skal holde munn så barnevernet får operere i fred.

Særlig bittert synes nok en del det er med Kjell Ingolf Ropstads økonomiske forhold nylig. Det er nemlig en vanlig erfaring at hvis barnevernet griper inn i familien, går ens økonomi til bunns, både fordi det blir umulig å arbeide normalt under påkjenningene, og fordi man pålegges tiltak (for eksempel at man skal installeres på familiesentre eller stadig skal møte hos barnevernet i arbeidstiden) som tar vekk ens mulighet til å skaffe effektiv hjelp av forskjellig art. Barnevernet hindrer samtidig den hjelp man kunne få gratis av familien. Ropstads økonomiske ordninger virker i sammenligning som en hån av deres eget strev for å verge sine barn og ikke skilles fra dem.

At Ropstad også totalt har avvist å svare ordentlig på kritikk av etaten, at han totalt har unnlatt å gjøre sin plikt etter EMD-dommene: gjenopprette så godt som overhode mulig de familiene dommene viser at vårt barnevern har rasert, og at han har kjørt frem en ny barnevernslov som faktisk kommer til å gjøre tilstanden for barn og foreldre enda verre, kan ikke annet enn føles som «én lov for Loke og en annen for Tor». Det øker følelsen av avstand fra Ropstad og KrF hos dem som er angrepet av barnevernet.

Min egen oppfatning av politikernes forhold til barnevern er omtrent den samme som mange barnevernsrammedes. Og jeg husker godt tilbake til tidligere tiår også, bl.a med to KrF-statsråder i barne- og familiedepartementet på 1990- og tidlig 2000-tallet. De var blankt avvisende til at familier ble kjørt i senk av det skjevutviklede barnevernet. Det må likevel sies at Ropstad har gått de to en høy gang.

Så jeg vil håpe Partiet De Kristne fortsetter sitt arbeid – og gjerne får fremgang og kanskje blir en «surdeig»! De har vist tenksom fornuft og vilje til innsikt når det gjelder barnevern, og kan med de egenskapene sikkert bidra tilsvarende på andre samfunnsområder også.


**
Se også


Erik Selle:
Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK-lister ved stortingsvalget 2021
MHS's hjemmeside, 21 oktober 2020

Tomas Moltu:
Ikke bare Dagen som bør gå i seg selv
Dagen, 14 / 15 september 2021

Geir Hoaas:
PDK og KrF
Norge IDAG, 22 september 2021

Jarle Jacobsen:
«KrF trenger et skifte i både takt og tone»
Norge IDAG, 24 september 2021

rtl:
Krf mener at fosterforeldre redder barn
BarnasRett, 7 september 2007

Marianne Haslev Skånland:
Valget i 2021 – To bra partier for barnevernsofre:
Partiet De Kristne og Liberalistene

MHS's hjemmeside, 13 august 2021

 – :  
Valget 2021 – Stortingspartiene 2
   
Høyre
   
Kristelig Folkeparti (KrF)
MHS's hjemmeside, 9 / 13 september 2021

 – :  
Avisen Dagen – vassen, feig og dårlig informert leder om barnevern
MHS's hjemmeside, 18 mai 2017 / 26 mai 2017

 – :  
Avisen Vårt Land igjen– oppsatt på å "tro", og ivrig etter å skade dem som allerede er mishandlet
MHS's hjemmeside, 1 juni 2016

 – :  
Når foreldre – eller barnevernere – straffes for vold mot barn
MHS's hjemmeside, 19 april 2009 / 7 september 2013

familien-er-samlet:
Hvordan vurderer barnevernet bevis?
MHS's hjemmeside, 6 oktober 2018

 – :  
Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernskrisen?
MHS's hjemmeside, 4 oktober 2018

 – :  
Så har vi feiret jul igjen her i "Ytre Mongolia"
MHS's hjemmeside, 1 januar 2020

Svein Otto Nilsen:
Norsk barnevern har ikke noe å skryte av
MHS's hjemmeside, 15 januar 2020


*