*


6 oktober 2018
Hvordan vurderer barnevernet bevis?
Barnevernets bevisførsel

Av familien-er-samletEtter at en familie fikk to barn tilbake etter fem år,
fortalte barnevernssjefen noe om barnevernets beviskrav:
Det ligger andre beviskrav til grunn i en barnevernssak enn i en straffesak."

I vanlig strafferett skal man være uskyldig til det motsatte er bevist. Saken mot dette foreldreparet ble derfor raskt henlagt av politiet.

Alle som kommer i kontakt med barnevernet, må imidlertid være klar over at barnevernet regner foreldre som skyldige inntil det motsatte er bevist. Derfor ble disse barna tatt på voldsmistanke, selv om politiet hadde frafalt saken.

Foreligger det en mistanke, anklage eller en "bekymring" om vold fra foreldrene, kan det være nok til å besegle familiens skjebne.

Hvor skremmende er det i et samfunn som kaller seg en rettsstat?

Det er selvsagt en uhyrlighet at vi har en etat i den norske forvaltningen, en kommunal sådan, som helt uaffisert og ganske åpenlyst kan si at de har "andre beviskrav" enn politiet. Derfor synes jeg at denne setningen fra en barnevernsleder sier så utrolig mye om barnevernets holdninger. Dette er arrogant, ignorant, og røper at barnevernet kan tillate seg hva som helst. Noe de også gjør til gagns.

Utsagnet forteller også om et barnevern som – selv om de vil hevde det motsatte – verken har interesse for eller oversikt over de menneskelige omkostningene ved omsorgsovertakelse. Den forteller om et barnevern som kan fjerne barn
for sikkerhets skyld, fordi de er så til de grader virkelighetsfjerne at de tror det er trygt, godt og sikkert å vokse opp på et offentlig budsjett.

Hvordan barn traumatiseres av en omsorgsovertakelse kan vi ikke hente kunnskap om hos barnevernet. Barnevernet lukker nemlig øynene for all viten de ikke liker, både i enkeltsaker og i barnevernsfaget.

Det er også grunnen til at de – med villige politifolk som bistand – kan hente barna på grunnlag av påstander som nettopp politiet selv har lagt bort.

Derfor forteller dette hodeløse og vannvittige utsagnet om "andre beviskrav" også hvorfor der overhodet ikke er noe å bygge på i dagens barnevern, når fremtidens barnevern skal utformes. Men det sier også noe om beslutningsorganer, og da fortrinnsvis fylkesnemndene, som overhodet ikke fungerer, og som lar barnevernets "beviskrav" være standarden.

Etter min mening er tanken om at foreldre skal holdes skyldig, når påtalemyndigheten har frafalt saken/mistanken, et avslørende uttrykk for det anarkiet som politikerne har latt vokse frem innenfor barnevernsetaten.

Skal man få bukt med denne typen holdninger, må barnevernet slik det fungerer i dag helt bort. Og barnevernets villige forvaltere, fylkesnemndene, må elimineres i samme operasjon.

Det er ingen vei utenom.


**familien-er-samlet:
Manglende oppgjør årsak til politiets holdninger?

Marianne Haslev Skånland:
Politisk program for barnevern på lokalplan
(punkt 11, 12)

Redaksjonen,
Norge IDAG:
– Behov for lovendring om Barnevernet
Intervju med advokat Sverre Kvilhaug


Morten Ørsal Johansen:
Barnevernet, en stat i staten?

Jan Simonsen:
"Statens barn" – tsjekkisk dokumentar med kritisk søkelys på norsk barnevern

Marianne Haslev Skånland:
Menneskerettigheter i Norge – på bånn

Marianne Haslev Skånland:
Overgrepskarusellen er i full sving igjen

Marianne Haslev Skånland:
En debatt om politi og presse som sporet av:
Hvorfor blir 2 av 3 barn fjernet fra sitt hjem uten at
de selv eller foreldrene varsles om flyttingen på forhånd?*


*