*


6 desember 2020
Trondheim kommune følger ikke vedtak om barnevernet

Av Svein Otto Nilsen,
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre


• • • •
Innlegget sto postert i facebook-gruppen Nytt Fokus på Barnevernet den 27 november 2020.
Det er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • • •Kun en fjerdedel av fosterbarna i Trondheim plasseres i familie og nære nettverk.

Trondheim bystyre har for ikke lenge siden vedtatt prinsipper for ny barnevernsstrategi i Trondheim kommune. Barn som lever i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner i Trondheim kommune skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø.

*

Det ble bestemt at den biologiske familie skulle være i fokus i Trondheim, men dette er langt fra blitt gjennomført med dagens tall fra kommunedirektøren.

Haste-flyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skulle også i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skulle bo i fosterhjem og institusjon.

Ingen barn skulle flyttes til annet bosted fordi Trondheim kommune mangler gode nok tiltak.

Faglig sett dreide strategiene mot sterkere tiltak og innsats i barnets familie.

*

Sammenlignet med andre byer har Trondheim over år hatt en høy andel barn og ungdom med barneverntiltak utenfor hjemmet. Totalt 481 barn fra Trondheim hadde bosted i fosterhjem i løpet av 2019.
Kun 115 av disse ble plassert i familie og nære nettverk.

Dette er alt for lite og er brudd på barnestrategien i Trondheim kommune.
Hele 15% av antall fosterbarn i Trondheim var i tillegg i februar 2020 plassert utenfor Trøndelag.

I barnevernstrategien sto det at ingen barn skulle flyttes til annet bosted fordi Trondheim kommune mangler gode nok tiltak. Likevel er over 70 fosterbarn i Trondheim plassert utenfor Trøndelag.

Nå bør noen stå til ansvar for disse tallene som ikke er i samsvar med det som er bestemt i Trondheim bystyre.


**
Se også


Svein Otto Nilsen:
Barnevernet i Trondheim går riktig vei
MHS's hjemmeside, 12 august 2019

 – :  
Norske IS-barn og deres mødre
MHS's hjemmeside, 31 januar 2020

 – : 
 Norsk barnevern har ikke noe å skryte av
MHS's hjemmeside, 15 januar 2020

Flere til barnevernet
NRK Trøndelag, 26 august 2008

Bestemor vil bytte barnevernsdistrikt
Adresseavisen, 2 juli 2005, oppdatert 3 april 2017

Torbjørn Tekle:
Barnevern er politikernes ansvar
BarnasRett, 18 januar 2005

Øyvind Røen:
Barnevernet i Bergen
MHS's hjemmeside, 16 juni 2020

Marianne Haslev Skånland:
Stortingsforslag om nærhetsreform i barnevernet
MHS's hjemmeside, 19 mai 2017

 – :  
Barnevernsofrene og valget 8-9 september 2019
MHS's hjemmeside, 11 - 14 august 2019

 – :  
Hva skal en politiker være?
MHS's hjemmeside, 11 august 2019

Nathalie H. Brinkmann:
Nav-skandalen kaster lys over norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 29 november 2019

Olav Terje Bergo:
Hva frykter de barnevernsansatte?
MHS's hjemmeside, 16 juni 2020
*