*

13 mars 2020
Norsk barnevern dømt i Menneskerettsdomstolen for sjette gang!

Av Vidar Kleppe,
politisk nestleder i Demokratene


• • •
Innlegget ble publisert på nettstedet Demokratene.no den 11 mars 2020.
Det er trykket her med forfatterens vennlige tillatelse.
• • •Dømt igjen: Norsk barnevern mangler tillit og troverdighet!

I går tirsdag den 10. mars ble det kjent at for sjette gang på et drøyt halvår er Norge dømt i Menneskerettsdomstolen (EMD). Tirsdag falt to nye dommer. I begge sakene har barnevernet og rettsvesenet krenket foreldre og barns rett til familieliv.

Ikke nok med dette. Den 6. mars i år fikk barnevernet i Bergen kommune krass kritikk i ni av ti saker som er gransket.. Rapporten finner at: Barnevernet har gjort mangelfulle vurderinger i hele ni av ti saker. Og listen over skandaler i barnevernet de siste årene gir stor grunn til bekymring – og et påkrevet behovet for endring.

Storting og regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten og tilliten til det norske barnevernet. Norge presterer faktisk å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser.

I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn og foreldre med den rette hjelpen i langt større grad enn i dag kan vokse opp i sine egne trygge hjem. Når man ender med en omsorgsovertakelse så skulle det egentlig være en selvfølge at barn da kan vokse opp hos sine besteforeldre eller andre egnede i nær familie.

Ja vi trenger et barnevern, men mye må endres til det bedre for å styrke troverdigheten til det norske barnevernet. Her må rett og slett statsminister Erna Solberg snarest ta grep å rydde opp, for her har Norge har ingen tid å miste!


**
Se også


Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, oppdatert per 12 mars 2020

Bjørn Bjøro:
Knusende nederlag for Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD)
MHS's hjemmeside, 15 september 2019

Marianne Haslev Skånland:
Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020

Svein Otto Nilsen:
Norsk barnevern har ikke noe å skryte av
MHS's hjemmeside, 15 januar 2020

"Det kan høres ut som en bagatell, men ikke for meg da"
Gjennomgang av ti særlig konfliktfylte barnevernssaker i Bergen kommune

Bergen kommune, 5 mars 2020

Erik Bryn Tvedt:
Årsaker til krisen i barnevernet
MHS's hjemmeside, 17 januar 2020

Maria Hoel:
Nye iskalde hjerter skal sko seg på tragediene i barnevernet
BarnasRett, 16 mai 2007

Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i Serbia
MHS's hjemmeside, 20 februar 2017

familien-er-samlet:
6 år som flyktninger, og et lite blikk på Norge
MJS's hjemmeside, 12 november 2019

  


*