*Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker

Oppdatert per 12 mars 2020


v/Marianne Haslev Skånland


**

(Merlita og Terje)
Pedersen and others v. Norway
European Court of Human Rights, 10 March 2020

(Dan)
Hernehult v. Norway
European Court of Human Rights, 10 March 2020

(Mariya)
Abdi Ibrahim v. Norway
European Court of Human Rights, 17 December 2019

A.S. v. Norway
European Court of Human Rights, 17 December 2019

K.O. and V.M. v. Norway  (Ken Olsen and Vibeke Morrissey)
European Court of Human Rights, 19 November 2019

Grand Chamber judgment (key case):
(Trude)
Strand Lobben and others v. Norway
European Court of Human Rights, 10 September 2019

Grand Chamber hearing:
Strand Lobben and Others v. Norway (no. 37283/13)
European Court of Human Rights, 17 October 2018

(Blondina)
Jansen v. Norway
European Court of Human Rights, 6 September 2018

(Adele)
Johansen v. Norway
European Court of Human Rights, 27 June 1996


**
*