*

12 mars 2020 –
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker

Siste oppdating 12 september 2023


v/ Marianne Haslev Skånland


**24  S.S. and J.H. v. Norway
European Court of Human Rights, 12 September 2023
 
22–23  D.R. and others v. Norway
European Court of Human Rights, 12 September 2023
   23  D.J. (Norway) P.J. (Norway)

   22  D.R. (Bosnia and Herzegovina)

16–21  K.F. and others v. Norway
European Court of Human Rights, 12 September 2023
   21  L.S.  (Norwegian)  O.V. (Norwegian)
   20  G.G.  (Norwegian)
   19  G.B. (Norwegian)
   18  M.A. (Norwegian) and M.A. (Norwegian)
   17  S.E.  (Norwegian), T.E. (Norwegian), child (Norwegian)

   16  K.F.  (Norwegian) and A.F. (Moroccan) v. Norway

15  A.L. and others v. Norway
European Court of Human Rights, 20 January 2022
 
(6)   Grand Chamber judgment
(Mariya) Abdi Ibrahim v. Norway
European Court of Human Rights, 10 December 2021
(Erstatter dom nr 6, som er Kammer-dommen i samme sak)

14   E.H. v. Norway
European Court of Human Rights, 25 November 2021

13   M.F. v. Norway  (Marianne Fagerheim)
European Court of Human Rights, 25 November 2021

12   F.Z. v. Norway
European Court of Human Rights, 1 July 2021

11   R.O. v. Norway
European Court of Human Rights, 1 July 2021

10   K.E. and A.K. v. Norway
European Court of Human Rights, 1 July 2021

9   M.L. v. Norway
European Court of Human Rights, 22 December 2020

Staten anket sakene Pedersen and others og Hernehult inn for EMD's Storkammer.
Den 8 september 2020 kom avgjørelsen fra ankeutvalget: Ankene ble avvist fra
behandling. Dommene fra Kammeret, begge av 10 mars 2020, er derfor endelige.


8   (Merlita og Terje) Pedersen and others v. Norway
European Court of Human Rights, 10 March 2020

7   (Dan) Hernehult v. Norway
European Court of Human Rights, 10 March 2020

6   (Mariya) Abdi Ibrahim v. Norway
European Court of Human Rights, 17 December 2019
(Erstattet av Storkammer-dom av 10 desember 2021, se ovenfor.)

5   A.S. v. Norway
European Court of Human Rights, 17 December 2019

4   K.O. and V.M. v. Norway  (Ken Olsen and Vibeke Morrissey)
European Court of Human Rights, 19 November 2019

3   Grand Chamber judgment (key case):
(Trude)
Strand Lobben and others v. Norway
European Court of Human Rights, 10 September 2019

Grand Chamber hearing:
Strand Lobben and Others v. Norway (no. 37283/13)
European Court of Human Rights, 17 October 2018

2   (Blondina) Jansen v. Norway
European Court of Human Rights, 6 September 2018

1   (Adele) Johansen v. Norway
European Court of Human Rights, (27 June 1996), 7 August 1996


**
Relatert:


Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD)
The European Court of Human Rights, oppdateres løpende

Hudoc
Dommer og kjennelser fra Den Europeiske Menneskerettsdomstol
The European Court of Human Rights, oppdateres løpende

The European Convention on Human Rights
Europarådet, 4 november 1950 med senere tillegg

Bestemmelser i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon som i sterkest grad angår barnevernsspørsmål
Nordiske versjoner
BarnasRett, uten dato

*

Om statenes plikt til reparasjon, og om mulighet for at EMD kan fravike
kravet om uttømming av nasjonale rettsmidler:

Artikkel 46 angår plikt til reparasjon. Om tolkning av denne plikten, se dommen
Verein gegen Tierfabriken Schweitz (VgT) v. Switzerland (no. 2), § 85 – 88,
og
Rules of Court
European Court of Human Rights, 1 january 2020
og
'Non-exhaustion of domestic remedies' her:
Practical Guide on Admissibility Criteria
European Court of Human Rights, updated 31 August 2019

Norges svar ikke godkjent: – Oppsiktsvekkende!
Dagbladet, 14 februar 2020

Om muligheten for å bringe klager i barnevernssaker til EMD etter Artikkel 3
(forbudet mot tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff), se
Anita Skippervik:
Systematiske lovbrudd kan ikke omdefineres som unntaksvise enkeltsaker
MHS's hjemmeside, 24 juli 2020

Marianne Haslev Skånland:
Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
MHS's hjemmeside, 3 - 4 juli 2018

Marius Reikerås:
Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
MHS's hjemmeside, 11 mars 2020

 
– :  Varsel om oversendelse av Samnanger-sak til EMD
MHS's hjemmeside, 3 juli 2020

 
– :  En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
MHS's hjemmeside, 23 mars 2020

*