*
29 desember 2020Marius Reikerås:

Barneombud Inga Bejer Engh feilinformerer


• • • •
Dette innlegget ble opprindelig postert på flere forskjellige facebook-sider og grupper etter barneombud Bejer Enghs artikkel. Blant annet ble den lagt ut som kommentar til Enghs artikkel
på Barneombudets egen nettside.
Innlegget er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • • •


Bergen, 22.12.20

Hvor lenge skal barneombudet, Inga Bejer Engh, få lov til å feilinformere, mobbe og krenke alle de som er berørt av barnevernet og rettsvesenet sine krenkelser i EMD?

I går 21. desember skrev barneombud, Inga Bejer Engh, kronikk i Dagbladet med overskriften
"Det er på høy tid"(1). Der kom hun med det som må være en av årets mest krenkende uttalelser fra en offentlig ansatt, når hun skriver:

"Felles for alle barn hvor det offentlige overtar omsorgen for dem, er at de har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Ofte gjennom store deler av sitt korte liv".

Med det stempler hun absolutt alle som er blitt fratatt sine barn til det offentlige, som grove omsorgssvikt-personer. En slik merkelapp vet jeg at oppleves dypt krenkende for svært mange, og bør ikke forbigås i stillhet.

*

I likhet med regjeringsadvokat, Marius Emberland, som åpenlyst beskylder EMD for
å konstruere resultatene mot Norge(2), fyrte Bejer Engh løs i samme fotspor. I kronikken skriver hun videre:

"Det kan derfor se ut som om både EMD og Høyesterett i Norge mener det er greit at barn utsettes for en belastning gjennom samvær, så lenge belastningen ikke er urimelig. Dette kan være alvorlig for mange barn."

*

I dag fikk Norge sin åttende domfellelse i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på barnevernsrettens område. Dersom Russland eller Tyrkia, to land Norge elsker å hovere over, skulle ha hatt samme frekvens på domfellelsene som Norge, så skulle Russland ha hatt nærmere 240 barneverns-dommer siden september 2018, Tyrkia nærmere 130.
(3)

Faktum er at Norge har flere domfellelser på dette rettsområdet siden september 2018, enn alle andre land som sorterer under Europarådet til sammen. Og de er det 47 av!

Engh sitt angrep på EMD viser hvor lite hun skjønner – eller vil skjønne – av domfellelsene. Akkurat som da hun, rett etter at Norge ble domfelt i storkammeret i september 2019, ga grovt misvisende uttalelser i sendingen "Torp" på NRK. Der forsøkte hun å bagatellisere storkammerdommen, ved å si at Drammen tingrett hadde gitt for "dårlig begrunnelse".

Men det er ikke det dommen sier.

De 13 dommerne som dømte Norge, sier blant annet:

1. At de nasjonale myndigheter, (Fylkesnemnda , Drammen tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett), ikke gjorde noe forsøk på å tilbakeføre barnet i henhold til de prinsipper som EMD viser til i premiss 207 og 208 i dommen, se dommens premiss 220.

2. At de nasjonale myndigheter ikke gjorde noe forsøk på å tilrettelegge samvær på en slik måte at gjenforening skulle være aktuelt, og Trude Lobben fikk dermed heller ikke vist sine foreldreegenskaper, jf dommens premiss 221.

3. At det ikke var noen oppdaterte sakkyndigrapporter da saken verserte i 2012, og at man dermed bygget på flere år gamle og utdaterte rapporter.

4. At det ikke var ført overbevisende bevis for at gutten var "særlig sårbar". Med andre ord stoler ikke EMD på det norske myndigheter prøver å fortelle dem.

5. 6 av dommerne som dømte Norge, har en tilleggsuttalelse der de stempler det norske systemet som:

   
1. "kynisk", jf premiss 6,

   
2. at tilbakeføring aldri var ment for Trude, uansett hvor god mor hun måtte være i 2012, jf premiss 7,

   
3. at de aldri hadde til hensikt å respektere menneskerettene, jf premiss 7,

og

   
4. at dette er et strukturelt problem som ikke bare omhandler denne saken, men et generelt problem som også krenker andre land, jf. dommer Kuris sin betenkning, jf premiss 5.

At man da får barneombudet til å si at dette kun er et problem ved begrunnelsen til Drammen tingrett, er følgelig grovt misvisende.

*

Og Engh fortsatte med flåsete selvfølgeligheter i "Dommerpodden"
(4) og programmet "Barnevern og retten til familieliv" fra 22 september.

Masse konformt koseprat, og jeg tillater å låne noen uttrykk fra en venn av meg som også har hørt på dette:

«Ikke sant». «Strand Lobben». «Jeg tenker at». «Ekstremt inngripende». «Barnets beste». «På en måte». «Utrolig komplekse problemstillingen». «Balansere». «Jeg tror at», «Liksom». «Tidkrevende», «Jeg husker ikke». «Utrolig inngripende». «Ekstremt komplekse problemstillinger». «Ikke sant, jeg tenker at, jeg husker ikke, på en måte, men det er utrolig komplekst å balansere! Og ekstremt».
– Puh!

Det som slår meg – dessverre ikke overraskende – er at Engh, i likhet med den offentlige "krenkelsesklikken", overhodet ikke er interessert i å diskutere domfellelsene fra de krenkede sitt perspektiv.

At det er et enormt gap mellom de som er satt til å forvalte menneskerettene, og de som lider av deres krenkelser, ja det vet vi. Og hvor forståelsen av alvoret for de som rammes ikke synker inn, hos de vi kan kalle for "eliten".

Koseprat mellom likesinnede er én ting. Noe helt annet er å fore opinionen med klare feil som her. For ikke å snakke om det nedslående faktum at Engh, med sine siste uttalelser, fortsetter å krenke tusenvis av familier som urettmessig har blitt utsatt for krenkelser av det systemet Engh forsvarer.


*

(1)
Tittelen på Bejer Enghs artikkel ble senere endret til "Hvor mye skal et barn tåle?". Lenker med formuleringer fra begge titler fører til samme artikkel.
Inga Bejer Engh:
Hvor mye skal et barn tåle?
Dagbladet, 21 desember 2020

(2)
Reagerer skarpt på agentens beskyldninger
Dagbladet, 21 desember 2020

(3)
Noe for det offentlige å være stolt av:
16 dommer for brudd på EMK Artikkel 8 i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.
13 dommer for brudd på EMK Artikkel 6 i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.
6 dommer for brudd på EMK Artikkel 10 i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.
I tillegg, er Norge dømt for flere andre brudd på Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, domfelt i FN-komiteen samt i Den europeiske sosialkomité.

(4)
Marius Reikerås:
En debatt om barnevernssaker mellom Runa Nordahl Hæreid, Inga Bejer Engh og Adele Matheson Mestad
MHS's hjemmeside,30 september 2020
http://www.mhskanland.net/page47/Reikeras-En-debatt-om-bv-saker-mellom-Haereid-Engh-Mestad/page727.html


**
Se ogsåMarius Reikerås:
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
MHS's hjemmeside, 23 mars 2020

 – :  
Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
MHS's hjemmeside, 11 mars 2020

 – :  
Unøyaktigheter om EMD-dommene i kronikken "Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?"
MHS's hjemmeside, 29 desember 2019

familien-er-samlet:
Det glemte voldsperspektivet
MHS's hjemmeside, 10 desember 2016

Vil låse inn rømlingene
Barneombudet vil låse inn ungdommer som rømmer gjentatte ganger fra barnevernet
P4, 7 februar 2007

Olav Terje Bergo:
Barneombudet tar feil
MHS's hjemmeside, 10 mars 2020

 – :  
Hvem skal man lytte til?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2019

FN kritisk til barneombudet
Dagsavisen, 9 februar 2008 / 29 november 2016

Are Isaksen:
Barneombudet – for barna eller for barnevernet?
BarnsRett, 21 januar 2006

Rune Nilsson:
Åpen e-mail til barneombud Trond Waage
BarnasRett, ca 2004

Redaksjonen, BarnasRett:
Samfunnets skyld når barnevernsklienter havner i fengsel?
BarnasRett, 10 oktober 2005

Marianne Haslev Skånland:
The Norwegian children's ombudsman: The child protection people are magnificent
MHS's home page, 22 December 2014

Else Sommer:
Hvem er målgruppen for omsorgsovertagelse?
BarnasRett, 10 desember 2005

*