*

29 desember 2019Rekordhøy tiltro til domstolene?

Av Marius Reikerås


• • •
Artikkelen har før vært publisert som et innlegg på facebook den 20 desember 2019.
Den er publisert her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • •

Hvert år, like før jul, har Domstoladministrasjonen (DA) kommet med en selvlaget undersøkelse, som skal gi inntrykk av at befolkningen har "rekordhøy" tiltro til domstolene. (Jf f.eks
Rekordhøy tiltro til domstolene, VG 18 desember 2014.)

Men, i år er det stille! Helt stille!

Kanskje ikke så rart, for 2019 ble året der folket for alvor så hva slags bløff deler av rettsapparatatet består av.

I forbindelsene med NAV-skandalene, der dommerne bevisst har ignorert Norges internasjonale forpliktelser og med det produsert tusenvis av feilaktige rettsavgjørelser, innrømmer talskvinne for dommerne, Ina Strømstad, at dommerstanden, ukritisk, legger den offentlige parts argumentasjon til grunn.

Det samme er tilfellet i forbindelse med de mange domfellelsene mot Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen: I tillegg til å legge den offentlige sides argumentasjon til grunn, har svært mange norske dommere bevisst og konsekvent unndratt seg å anvende menneskerettene.

Det har blant annet resultert i fem domfellelser i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på et drøyt år, bare på barnevernsrettens område, noe som er soleklar Europarekord.

Så i år ser det altså ikke ut til at propagandaapparatet til domstolene, DA, kommer med en ny selvlaget "undersøkelse" full av løgn og bedrag.

I stedet sitter de nå stille i båten, og håper at rettsskandalene går over av seg selv.

Men, det gjør de ikke.

Min spådom er at 2020 blir et rekordår for Norge, hva gjelder å få domfellelser mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.


**
Se også:


Harald Otterstad:
Jakten på syndebukkene – om skandalene i NAV og norsk barnevern
26 november 2019

Bjørn Bjøro:
Knusende nederlag for Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD)
15 september 2019

Øivind Østberg:
Et sviende prestisjenederlag for den "humanitære stormakten"
23 november 2019

Marianne Haslev Skånland:
Når kommunenes advokater skal 'verne' barn
10 november 2019

Marianne Haslev Skånland:
Hvor går vårt rettsvesen? – Uhyggelige rettssaker
12 mai 1998 / 20 november 2012
*