*


13 juni 2019
Simonsen med knusende oppgjør med Barnevernet i fersk bok på engelsk

Av Redaksjonen, Demokratene i Norge• • •
Artikkelen ble publisert av Demokratene i Norge som redaksjonell artikkel den 6 juni 2019.
Den er gjengitt her med velvillig tillatelse fra Jan Simonsen, på vegne av Demokratene i Norge.
Boken selges gjennom Amazon.

En orienterende artikkel av Jan Simonsen om samme bok: "Fersk bok på engelsk forlag med sterk kritikk av barnevernet" har også vært publisert,
på Resett.no.
• • •


I en fersk bok, Stolen Childhood, som varamedlem til styret i Demokratene Jan Simonsen i disse dager har utgitt på engelsk sammen med to medredaktører og medforfattere, kritiseres det norske barnevernet kraftig.

«Det viktigste med boken er etter min mening at den er grundig, både informativ og analytisk, og ikke en populistisk bok med kun sørgehistorier, selv om den inneholder mange tragiske eksempler på hvordan barnevernet ødelegger familier ved å fjerne barn fra deres foreldre i tilfeller hvor det hadde vært langt bedre med hjelpetiltak i hjemmene,» sier Simonsen.

Boken på 350 sider med mange kildehenvisninger er beregnet på å spre informasjon blant internasjonale politikere og meningsledere, blant annet journalister.

«Jeg må innrømme at jeg er ganske stolt over at prosjektet var min ide, selv om det meste av arbeidet er utført av hovedredaktør Steven Bennett. Han drifter en organisasjon som har som formål å informere om det norske barnevernet i sosiale medier,» sier Simonsen.

Som medredaktør står også Tomas Zdechovsky, som nylig ble gjenvalgt som medlem av EU-parlamentet for det tsjekkiske kristendemokratiske partiet. Han har tidligere engasjert seg sterkt i kampanjene mot det norske barnevernet. Først med utgangspunkt i en sak om en tsjekkisk mor som mistet sine to barn, som skapte store overskrifter i tsjekkiske medier, og senere på mer generell basis etter å ha studert den norske praksisen nøyere.

«Det er helt sentralt å ha en person innenfor EU-systemet til å spre boken blant europeiske topp-politikere. Det er viktig for å holde presset oppe mot Norge, slik at myndighetene til slutt forstår at reformer er nødvendig, og at det ikke lengre nytter med bortforklaringer og uriktige påstander om at omsorgsovertagelser kun skjer når det 'er absolutt nødvendig',» mener Simonsen.

Zdechovsky ble nylig innkalt til den norske ambassadøren i Praha der han fikk høre at han og Jan Simonsen var populister.

«Det får så være. Det er ingen tvil om at denne boken er «a pain in the ass» for det norske utenriksdepartementet som strever med å unngå at det stolte norske ryktet som en human menneskerettighetsnasjon blir ødelagt,» kontrer Simonsen.

«Jeg håper mange nordmenn vil ha interesse av boken som kan bestilles på Amazon. Den har for øvrig forord av Gro Hillestad Thune, som etter å ha jobbet i EU-domstolen i flere år må betegnes som en av Norges fremste eksperter på menneskerettigheter,» legger han til.

I presentasjonen av boken heter det: ««Stolen Childhood, (med undertittelen Sannheten om det norske barnevernet) forteller de skremmende historiene om familier som har fått barna sine fjernet av den norske barnevernstjenesten. Boken skinner et lys på de tvilsomme motivene bak hasteovertagelsene som ødelegger så mange liv, som ofte fører til overgrep, sammenbrudd, avhengighet og selvmord. Den undersøker ideologien som har gitt Barnevernet slik makt og kulturbetingelsene som gjør det mulig å handle uten ansvar.»
**


Noen ytterligere artikler av Jan Simonsen, samt et par andre, av særlig relevans for norsk barneverns forhold til utlandet, blant annet vedrørende den tsjekkiske saken som var utgangspunkt for tsjekkisk engasjement mot feilslått barnevern:


Jan-Aage Torp intervjuer Jan Simonsen om barnevern
(Video på norsk, med engelsk skriftlig gjengivelse)
10 april 2016

Jan Simonsen:
Appell ved demonstrasjonen mot barnevernet, på Eidsvolds plass foran Stortinget den 28 mai 2016
(Første del) /
Speech at the demonstration against the Norwegian child protection agency Barnevernet, at Eidsvolds plass before Stortinget (Parliament) on 28 May 2016 
(First part) 
20 september 2017

Jan Simonsen:
Barnevernet rammer Norges anseelse i Tsjekkia
24 november 2014

Jan Simonsen:
"Statens barn" – tsjekkisk dokumentar med kritisk søkelys på norsk barnevern
26 november 2017

Jan Simonsen:
Rock hard criticism of Norwegian child protection from the president of the Czech Republic
10 februar 2015

Jan Simonsen:
Strong reactions to statement from the Foreign Ministry concerning Barnevernet
14 februar 2016

Jan Simonsen:
Tsjekkisk politiker med knallhardt angrep på norsk barnevern
24 november 2017

Jan Simonsen:
Shame on Norway
21 juni 2015

Jan Simonsen:
Norwegian Embassy makes gross bluff about Norwegian child protection (Barnevern)
3 januar 2016

Sverre Asmervik:
Hva er det med (noen) sakkyndige?
18 mai 2015

Barnevernssaken i Norge om
de tsjekkiske barna til Eva Michaláková
Noen aspekter og synspunkter
Av Marianne Haslev Skånland
22 oktober 2015

Some comments to a speech by Norway's former ambassador to the Czech Republic Siri Sletner
at a seminar about Norwegian child protection, 22 October 2018

By Marianne Haslev Skånland
with a comment by Czech politician Petr Mach included
4 desember 2018

Jan Simonsen:
Erna Solbergs hvitvasking av barnevernet
7 januar 2019

Jan Simonsen:
Når staten lyver om barnevernet
30 oktober 2017

*