*

21 mars 2024
 
 
 
 
Høyre-ordfører mot Høyre-ordfører
Skal det offentlige bruke 'foreldelse' som argument i barnevernssaker?
 
 
Av Bjørn Bjøro, tidligere ansatt i barnevern, Oslo
 
 
• • • •
Artikkelen ble publisert i Sandnesposten den 15 mars 2024.
Den er publisert her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • • •
 
 
Høyres ordfører i Stavanger, Sissel K. Hegdal, har fått med seg de øvrige fire partiene i det politiske flertallet om å droppe foreldelse i saker om tapt barndom. Hun tar kraftig i i Stavanger Aftenblad 12.03.2024: "Noe annet er både umoralsk og uetisk".
 
Avgjørelsen har bygget seg opp over tid, men er sannsynligvis blitt forsterket gjennom et møte hun hadde med Herman Pettersen for noen uker siden.
 
I hans sak er det to kommuner som har gjort kritikkverdige handlinger: Sandnes og Stavanger. I tillegg har Statsforvalteren i Rogaland, Bent Høie, beklaget tidligere handlinger fra Statsforvalteren.
 
Sandnes kommune i formannskapet har med snauest mulig flertall vedtatt å avvise hans krav, og kommunen – i realiteten forsikringsselskapet – påberoper seg at krav er foreldet.

Fra Sandnespostens 'Faktaboks Herman Pettersen':
"Dermed ble vedtaket slik:
Formannskapet avslår krav om erstatning for anført urettmessig inngripen fra barneverntjenesten".
 
Høyres representanter stemte for å avvise kravet uten forhandlinger. Påstanden om foreldelse er mer enn tvilsom og muligens i strid med Menneskerettighetene (EMK), som er overordnet norsk lovgivning. Dessuten er det ingen foreldelsesfrist for brudd på menneskerettighetene og folkemord. Det er fullt mulig å hevde at del av saken var ledd i etnisk rensking. Det kunne derfor blitt livlig under den berammede rettssaken mot Sandnes kommune og forsikringsselskapet til høsten.
 
Dersom Stavanger kommune trekkes inn i rettsprosessen, vil den kommunen ikke hevde foreldelse. Men det gjør Sandnes kommune. Det blir i tilfelle en forestilling som vil skape forundring og muligens vantro.
 
Som det framgår, skaper Høyres ordfører i Stavanger trøbbel for Høyres ordfører i Sandnes. Frp har allerede gått ut med at sistnevnte snudde i en sak under valgkampen. Det lukter forskjellbehandling.
 
Forslag om at de to kommunene pluss staten setter seg sammen og forhandler, er blitt avvist av formannskapet i Sandnes. Nå er dette på nytt blitt et alternativ til en opprivende rettsprosess, som for Sandnes sitt vedkommende – angående foreldelse – kan gå oppover i systemet helt til Menneskerettsdomstolen.
 
Høyres ordfører i Stavanger kan også bli lyttet til i den pågående prosessen om foreldelse i Stortingets justiskomite, som for tiden arbeider med forslag til lovendring. I debatten i Stortinget kan dermed Høyres ordfører i Sandnes få omtale. Kanskje kan hans standpunkt hittil trigge en skarp lovendring til fordel for de som har fått en tapt barndom.
 
**
 
 
 
Noen avisartikler:

Foreldet foreldelse
Leder
Dagbladet, 13 mars 2024

Rom-oversikt vekker frykt og uro. – Flere har sagt at de vurderer å forlate Norge.
Aftenposten, 15 mars 2024

Eksperter sår tvil om Sandnes gjør riktig: – Kan være i strid med hans rettigheter
For å unngå at kommuner kommer i samme situasjon som Sandnes i saken om Herman Pettersen,
blir det nå foreslått å endre lovverket. Hans sak nevnes i høringssvar.

Sandnesposten, 1 mars 2024
 
Tapt barndom: Stavanger kommune dropper foreldelse
Stavanger Aftenblad, 12 mars 2024

Barnevernssaken: Hun vil stoppe anken – starter underskriftsaksjon
Stavanger Aftenblad, 24 mai 2023

Solveig G. Sandelson:
Eit skada liv blir ikkje forelda
Stavanger Aftenblad, 14 mars 2024
 
Erstatning for tapt barndom: Nesten alle får nei
Stavanger Aftenblad, 5 desember 2021Se også
 
Bjørn Bjøro:
Politisk ansvar for barnevernet
MHS's hjemmeside, 19 oktober 2022
 
 – :  Dyrt og dårlig barnevern i Stavanger. Bollywood-filmen om barnevernet i Stavanger treffer en kjerne
MHS's hjemmeside, 2 mai 2023
 
 – :  Barnevernsaken fra Stavanger kan ha hatt rasistiske innslag
MHS's hjemmeside, 27 juni 2023
 
 – :  Knusende nederlag for Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD) – Barnevern
MHS's hjemmeside, 15 september 2019

Case of Jansen v. Norway
European Court of Human Rights, 6 September 2018

Olav Terje Bergo:
Indisk lekse i humanitet
MHS's hjemmeside, 1 februar 2024

 – :  Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 10 oktober 2022

Ingebjørg Jakobsen:

Barnevernet – hjelpeinstans eller ond maktutøver?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2023

Morten Wold:

Innlegg i stortingsdebatt om barnevern 14 november 2019, sak 1
MHS' hjemmeside, 8 januar 2020

Marianne Haslev Skånland:
Misbruk av "foreldelse"
MHS's hjemmeside, desember 2006
 
 – :  Norske ikke-mennesker. Stavanger barnevern, India-saken, og nå en Bollywood-film
MHS's hjemmeside, 15 mars / 22-31 mars 2023

 – :  Forfjamsete politikere?
MHS's hjemmeside, 8 februar 2016

 – :  Dr Mengele & co på ferde i norske hjem?
MHS's hjemmeside, 1995
 
 – :  Dom i Polen: 9-årig pike skal IKKE utleveres til Norge
MHS's hjemmeside, 13 desember 2011
 
Ova Dag Knarvik:
Barnevernets fatale vedtak
MHS's hjemmeside, 19 mars 2018

*