*12 februar 2015

Statsråd Solveig Horne vil ha råd:
Hvordan skal barnevernsbarn få vellykket skolegang?

Av Marianne Haslev Skånland
Utdanningsnytt.no beretter at det inviteres til en konferanse:

Solveig Horne vil ha råd om barnevernsbarn og skole
Utdanning, 11 februar 2015

Det kaller i grunnen på krampelatteren, for dette vet vi fra alle år tilbake: Det at barnevernet berøver barna deres foreldre, hindrer dem under tvang fra å flykte tilbake til foreldrene og leve der i frihet fra alle de "barnefaglige", og ellers plager barn og foreldre med annen meningsløs "hjelp", er det som fører til de elendige resultatene barnevernsbarn i overveldende antall får i livet, dessverre – deriblant fiasko i utdannelse og arbeidsliv.

"Barnets vern / barnevern" i
Politisk program for barnevern på lokalplan
10 mars 2012

Samarbeid med barnevernet?
18 september 2014

Skole og oppdragelse – Pedagoger og foreldre
November 1995 / 6 mai 2006


Disse nokså enkle fakta har barnevernet og alle deres hjelpere, politikere, byråkrater og andre snusfornuftige av alle slag nektet å høre om, lese om, tenke på, forstå, se sammenhengen i, gjennom alle år. Og det kommer slike som barneminister Horne og barneombud Lindboe til å fortsette med, det vedder jeg en kringle på. De "råd" Hornes departement ønsker er råd om at barnevernet og alle de andre profesjonene som livnærer seg av denne geskjeften, skal gjøre mere av det samme som de gjør.

Og så skal de vel fundere og "forske", for "dette vet vi ikke nok om". Vel vel, en god del av oss andre vet. Men det vi vet, ville nok være for ubehagelig for Horne & co å se i øynene.

Isteden:  
"Målet er bedre samarbeid og bedre måter å jobbe sammen på." og
"- Blant annet skal det utvikles en egen faglig veileder som skal hjelpe barneverns- og skoleansatte med å bedre fange opp og følge opp barn og unge i løpet av skolegangen."
Proklamerer kommunikasjonsrådgiver Rune M. Akselsen i Departementet.

Det kommer det nok flere konferanser, rapporter, planer og aktiviteter ut av.
  
  


*