*

6 september 2021 
En rødgrønn regjering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig 

Av Olav Terje Bergo 


Jonas Gahr Støre, som er min partileder, tror som resten av Stortinget og makteliten forøvrig, på den store løgnen om at barnevernet "stort sett" gjør en god jobb for å redde barn som lever under uutholdelige forhold hos sine foreldre.

At barnevernsindustrien i virkeligheten er et statlig og kommunalt finansiert monster som ødelegger livet til barn og barnefamilier de blander seg inn i livene til, framstår som utrolig for så å si hele makteliten, siden barnevernet sjelden er så dumme at de går løs på dem. Men samfunnets underklasse, der mange hundre tusen velgere har sett hva barnevernet faktisk gjør mot barn og familier, de vet at den utrolige og ubehagelige sannheten om barnevernsindustrien er det stikk motsatte av deres falske fasade: Selv svært dårlige foreldre gir trolig sine barn vesentlig bedre omsorg, enn de opplever hvis de kommer under barnevernets påvirkning eller kontroll.

*

For å opprettholde barnevernets falske fasade, må ofrene for barnevernets forbrytelser og menneskerettsbrudd usynliggjøres. Når det ikke lenger nytter må de demoniseres eller latterliggjøres.

Nå har ofrene for barnevernet blitt så mange og så taleføre, og kritikken så sterk og vedvarende, at sannheten om barnevernet stadig oftere blir offentlig kjent. De mange dommene mot den norske staten i Den europeiske menneskerettsdomstolen,
til nå 12, blir stadig vanskeligere å bortforklare.

*

Arbeiderpartiet har en historie som underklassens og fagbevegelsens samfunnskritiske og handlekraftige politiske verksted. Jeg håper og tror partiet før eller senere vil begynne å interessere seg for arbeiderklassens erfaringer, og avgrunnen mellom embetsverkets og maktelitens usannferdige reklame for barnevernet, og arbeiderklassens faktiske beskrivelse av barnevernets forbrytelser og domstolenes menneskerettsbrudd.

Jeg kjenner Jonas Gahr Støre som et godt menneske; åpen, lyttende, modig og svært kompetent. Jeg håper og tror at en rødgrønn regjering med Støre som statsminister vil forstå at de statsautoriserte menneskerettsbruddene mot barn og familier må stanses.


**
Se også


Olav Terje Bergo:
Sannhet og løgn om barnevernet
MHS's hjemmeside, 9 februar 2021

 – :  
Åpenhet er eneste medisin som fremmer rettssikkerhet
MHS's hjemmeside, 22 februar 2019

 – :  
Barnevernet takler ikke omsorgsansvar
MHS's hjemmeside, 30 juli 2021

 – :  
Trollet og trollsplinten
MHS's hjemmeside, 22 desember 2020 / 6 januar 2021

 – :  
Ny barnevernslov og de politiske partiene
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Anita Skippervik og Yngve Nedrebø:
Barn, barnevern og åpenhet
MHS's hjemmeside, 29 februar 2020

Anita Skippervik:
Kortversjon av historikken til det norske barnevernet
MHS's hjemmeside, 17 februar 2021

Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Tonje Omdahl:
Det er ikke forsvarlig at barnevernet misbruker makten sin og setter inn politiet mot forsvarsløse barn
MHS's hjemmeside, 11 juni 2021

Marianne Haslev Skånland:
Politikerne må styre barnevernet
MHS's hjemmeside, 8 desember 2018

 – :  
Når kommunenes advokater skal 'verne' barn
MHS's hjemmeside, 10 november 2019 / 9 juli 2020

 – :  
Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020

Bjørn Bjøro:
Kostbar unnaluring som barnevernsteknikk
MHS's hjemmeside, 2 desember 2019


*