*

19 desember 2020
Tonje Omdahl:

Man opplever å miste litt av seg selv og tilhørigheten når barnevernet skiller søsken også

• • • •
Innlegget ble opprindelig postert i facebook-gruppen "Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet" den 15 desember 2020.
Det er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • • •


Hvordan kan barnevernet og rettsapparatet ha myndighet til å bestemme om søsken skal separeres eller ikke i barnevernssaker?

Det er utrolig kjipt at søskenpar splittes opp og plasseres i hvert sitt fosterhjem og det er ikke fordi barnevernet har mangel på fosterhjem eller mangel på ressurser, men jeg tror det har mye å si hvordan og hva ansatte velger å prioritere.

Jeg har kjent på det selv. Det føltes som verdens største svik! Når barnevernet akuttplasserte oss og jeg og brødrene mine ble revet fra hverandre, og beredskapshjem bare plukket oss opp som på en ren utstilling, plukk og mix. Men verst av alt da vi kjørte hver vår vei. Har man ikke nok bagasje fra før?

Jeg er glad i tvillingbroren min og han eldste, hvorfor skulle barnevernet lage det mer sårt for oss ved å splitte oss i hvert vårt beredskapshjem??

Først blir man brått revet fra mor og far så blir man revet fra sine brødre og søstre og man skal lære å ta vare på seg selv. En ting er hvis barn som har opplevd å ikke ha det så greit hjemme, blir revet vekk fra sin bror og søster og har behov for den tryggheten søsken gir. En annen ting er når barnevernet tar barn fra velfungerende hjem og skiller søsken. Uansett årsak for flytting skal søsken få mulighet til å vokse opp sammen, de skal bo under samme tak!

Man skal kjenne sin egen bror og søster. Det burde vært det første man tok stilling til i et vedtak.

Jeg kjenner mange som er blitt revet vekk fra sin søskenflokk, og det er så utrolig trist å se fordi det burde vært et første utgangspunkt. Her burde myndighetene grepet inn og gjort endringer!

Det er vel ikke lovlig å skille søskenflokker sånn uten god grunn heller ville jeg anta. Dersom situasjonen er litt annerledes og det ikke er mulig for søsken å vokse opp sammen pga. særskilte forhold burde det tilrettelegges for at kontakten skal opprettholdes og man skal kunne møte bror og søster når man ønsker.


**
Et sitat fra side 12 i Bo Vinnerljungs
Fosterbarn som vuxna (1996; Lund: Arkiv Förlag. ISBN 91-7924-091-7) kan passe her:
"Under avhandlingsarbetet träffar jag av en slump en kvinna som växte upp hos sin gravt alkoholiserade mor. Hon har en syster som tidigt kom till fosterhem och blev kvar där. Först under senare år har de funnit varandra. Kvinnan berättar om en eländig barndom och om hennes avundsjuka mot systern som befriades från detta öde, som fick en normal uppväxt. "Men Du, det är konstigt. Nu när vi träffas är det hon som är avundsjuk på mig och säger at jag i alla fall fick vara hos min egen mor"."
MH Skånland
Se også


Øistein Schjønsby:
Barnevern – hva nå?
MHS's hjemmeside, 14 mars 2020

Kyung Sook Jung:
Jeg vil ha min adopsjon opphevet
MHS's hjemmeside, 29 oktober 2020

Marta Straume:
Barnevern på Karl Johan
MHS's hjemmeside, 10 juni 2016

Marianne Haslev Skånland:
Bedre å bo på barnevernsinstitusjon enn på asylmottak sammen med broren?
MHS's hjemmeside, 18 desember 2014

 – :  
Hvorfor tar barnevernet noen barn i en søskenflokk men ikke alle?
MHS's hjemmeside, 18 oktober 2015

 – :  
Norske Amnesty, barnehjem og annet barnevern
MHS's hjemmeside, 7 august 2003

 – :  
En uavsluttet liste over grunner gitt av nordiske barnevernstjenester for å berøve barn deres foreldre
(Eksempel 69)
MHS's hjemmeside, 22 februar 2013 –

 – :  
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
MHS's hjemmeside, desember 2007

Brørne blei feilaktig henta av barnevernet: – Eg hadde få vener. Så mista eg familien
I løpet av få veker blei Aleksander, Stian og veslesøstera deira plasserte i kvar sin fosterheim. No håpar brørne nokon blir stilt ansvarleg.
nrk Vestland, 9 mai 2020

Marius Reikerås:
Til Ordføreren i Bergen: Varsel om oversendelse av Samnanger-sak til EMD
MHS's hjemmeside, 5 juli 2020

*