*

11 juni 2021

Det er ikke forsvarlig at barnevernet misbruker makten sin og setter inn politiet mot forsvarsløse barn

Av Tonje Omdahl, tidligere barnevernsbarn


• • • •
Artikkelen har tidligere vært publisert på Fontene den 28 april 2021.
Den er trykket her med forfatterens velvillige samtykke.

En engelsk versjon er publisert under tittelen
It is indefensible that the CPS Barnevernet abuses its power and mobilises the police against defenceless children.
• • • •


I februar publiserte Aftenbladet den første nasjonale statistikken om politioppdrag mot barn under barnevernets omsorg(1). Avisen avdekket at politiet i Norge utførte 2.800 oppdrag for barnevernet på et år. Barn og unge påsettes håndjern, transporteres i politibiler og får på seg spytthette. Noen blir forfulgt av væpnet politi.

Det ble skrevet mye i etterkant av avsløringen, blant annet skrev sosionom Ine Haver et debattinnlegg(2) hvor hun kritiserte journalistene for å ikke ha fått fram hele perspektivet:
"Aftenbladet fokuserer isolert på antallet saker der politiet blir tilkalt til situasjoner med truende barn og ungdommer, uten å ta hensyn til kompleksiteten og dramatikken de ansatte står i når de velger å be om hjelp fra ordensmakten". Videre skrev hun: "Om man ønsker at artikkelserien skal føre til endringer på systemnivå, er det formålstjenlig å sørge for at alle sider blir godt belyst".

Her har Haver bommet skikkelig. For å forstå hva dette innebærer må man anerkjenne at det er begått grove feil og skader i barnevernssystemet.


Vi skal bare holde kjeft

For å se begge sider av en sak mener jeg at barnevernet og personalet på institusjonene burde se bak årsaken til atferd hvis barn utagerer mot voksne. Utageringen handler i utgangspunktet veldig ofte om frustrasjonen og fortvilelse av å ikke bli hørt og sett. Derfor kan vold og trusler ofte skje i affekt. Det handler ofte om følelsen av avmakt og kan være utløst av måten vi blir behandlet på.

Dere kan gjøre hva dere vil. Vi skal bare holde kjeft om det. Men denne typen voldsomme brutalitet og lovløshet i praksis hos politimyndighetene blir et mønster for overdreven styrke og altfor aggressive oppdrag for barnevernet. I verste tilfelle foretas det arrestasjoner av barn som ikke har gjort noe galt.


Maktesløse barn og unge

Jeg har vært i barnevernet selv og vet hva det kan gjøre med et menneske. Selv ble jeg sendt milevis hjemmefra til et fosterhjem og senere på en institusjon. Gjennom min kritikk av barnevernet har jeg vært i kontakt med mange som har lignende saker og historier som definitivt er verdt å fortelle.

En gang var jeg i kontakt med en gutt som da var 14 år. Han hadde rømt fra institusjonen og hjem til familien sin i helgen. Da barnevernet og politiet skulle hente han, ble han iført håndjern på bare sokkelesten. En annen gang var jeg sammen med en 15-åring som hadde stukket av fra institusjonen. Senere på dagen ble det en politiaksjon på bussen og vi ble bokstavelig talt dratt ut av bussen som kriminelle.

Ingen vil vel tro på at barn og unge opplever denne maktesløsheten overfor et systemet som skal "beskytte" oss?Ingen oversikt

Ingen kan stå her og late som barnevernet tjener barnas interesser. Den 'sannheten' kan hvem som helst påstå. Barnevernet er en tjeneste som skal beskytte de utsatte barna. Det ville jeg trodd på hvis systemet hjalp og ikke straffet.

Det er ikke forsvarlig at systemet misbruker makten sin på denne måten. At de henter inn politiet som utøver makt overfor barn som føler seg helt forsvarsløse.

Nå har man kommet så langt at skadeomfanget på ansatte i barnevernsinstitusjoner er kartlagt. Men skadene som blir påført ungdommene, er det ingen oversikt eller statistikk på.

Det sier mye om hvem barnevernloven beskytter når den ikke beskytter barna.

*

(1)
Aftenbladet avslører: Politiet utførte 2800 oppdrag mot barnevernsbarn på ett år
Stavanger Aftenblad, 12 februar 2021

Samleside om bruk av politimakt mot barn
Stavanger Aftenblad, februar 2021–


(2)
Ine Haver:
"jeg skal slå dere i hjel"
Stavanger Aftenblad, 16 februar 2021**
Se også


Tonje ble akuttplassert mot sin vilje
Extraavisen, udatert, ca 5 mai 2021

Tonje Omdahl:
Systemet en konkurrent om å vinne eller tape
MHS's hjemmeside, 6 april 2021

Arne Jarl Hatlem:
Barnevernet – nådeløse nordmenn
MHS's hjemmeside, 18 juli 2018

Siv Westerberg:
Fosterbarn som god butikk
MHS's hjemmeside, (14 juli 1995) / 6 september 2013

Olav Terje Bergo:
Selvpålagt blindhet hos tre barnevernsforsvarere
MHS's hjemmeside, 20 februar 2019

 – :  
Hvem skal man lytte til?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2019

Anita Skippervik:
Hvor konstruktivt er forsvaret av saksbehandlerne i barnevernet, minister Ropstad?
MHS's hjemmeside, 25 mars 2021

Marianne Haslev Skånland:
Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med barnevern
MHS's hjemmeside, (desember 2000 / juni 2007) / august 2011

Olav Sylte:
Etter 12 måneder: 12 nye justismord
MHS's hjemmeside, 24 september 2018
*