*15 januar 2017
Arnfinn Wiksaas:
Barn som melkeku


• • •
Innlegget sto i Avisa Nordland den 8 september 2016.
Det er publisert her med forfatterens velvillige samtykke.
• • •

For noen dager siden leste man at en kommune på Vestlandet fikk balanse i regnskapet ved å plassere åtte barn i fosterhjem, noe som innbrakte 4 millioner, tillagt inntekten fra tidligere fosterhjem. I dag leser man at en kommune i Vest-Agder har så dårlig økonomi at den ikke formår å bistå fattige foreldre med stønad, og derfor vurderer å plassere deres barn i fosterhjem ...

Er dette fremtidens probate løsning på norske kommuners trange økonomi – å "kidnappe" barn fra deres normale hjem for å sette dem i godt betalte fosterhjem? En politikk som må betegnes som grotesk!

Og man vet hvilke etater som samarbeider i denne inhumane politikken – barnevernet, advokater som er oppnevnt av barnevernet, mødrehjem, ordførere, fylkesmenn og visse rettsinstanser.

Med barnevernets dyktige innsats med å rekruttere barn til fosterpleie, har kommunen en solid forbundsfelle. En annen viktig innsats er mødrehjemmene; disse er også økonomisk avhengig av klienter, og samarbeider intimt med barnevernet. Et verre eksempel på kynisme ser man neppe i et presumptivt sivilisert samfunn. Samtlige av de oppramsede etater ser på staten som den store melkekuen. Og når elendig styrte kommuner ser muligheten for å få sin spene på statens "jur", vil saken bli ytterligere betent. Men det verste er den rå maktutøvelse de nevnte etater fører mot foreldre og deres barn ... den er just nu den groveste, mest inhumane innen sosialsystemet ...


*Av Arnfinn Wiksaas:
   Barnevern og økonomi
   Det er lukrativt!
   
De tjener godt
   
Barn som melkeku
   Statlige overgrep
   
De stjeler barn
   
Ikke de unges feil*