*

24 februar 2024
 
 
 

Er Barnevernet hva vi tror?
 
Av
Svein Otto Nilsen,
fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag
 

• • • •
Artikkelen ble publisert i Ytringen Avis, Kolvereid, den 22 februar 2024, og i Innherred, Levanger, også 22 februar 2024.
Den er trykket her med forfatterens velvillige samtykke.
• • • •
 
 
Barnevernet fremstår ofte i media som hjelpere, men dessverre er sannheten ofte en noe annen. De har ofte makt og den bruker de oftere enn mange tror. Alt for ofte er fremdeles fokuset å fjerne barn fra familier selv om de forfekter noe helt annet i media.
 
Det er nå på tide at man får et uavhengig ombud som kan og vil kjempe for rettsikkerheten og tryggheten for det enkelte barn. Dagens fylkesnemnd er rett og slett som bukken og havresekken og ingen uavhengighet til barnevernets maktapparat.
 
Mange spør meg om hva vi skulle ha gjort uten et barnevern. Det er klart at man må ha et barnevernsapparat, men da må foreldrene, besteforeldrene og ikke minst barna oppleve at det er en hjelp.
 
Jeg har gjennom mitt lange politiske liv i Trondheim bystyre hørt mange forferdelige historier som det er til å gråte av. Det er ikke rart at mange advokater ikke ønsker å ta barnevernssaker.
 
*
 
Media har i flere år hatt en evne til å vinkle sakene på en måte som gjør at man sitter igjen med et inntrykk av at barnevernet har gjort alt de kan. Man retter kun fokuset på at det er for lite midler. Kanskje ville barna fått god hjelp ved enkle tiltak i hjemmet, i istedenfor å tvangsflytte barna og det er dessverre mange barn som lengter hjem.
 
Kanskje bør man se på om også barnevernssektoren i kommunene skal ha et brukerutvalg.
 
Brukerutvalget skal ha som mål å øke tilliten til barnevernet som igjen kan gi tryggere og bedre barnevern.
 
Jeg skulle svært gjerne sett at folkevalgte fikk bedre kunnskap som grunnlag for engasjement rundt barnevernsspørsmål.
 
Er løsningen at folkevalgte diskuterer enkeltbarn i et klientutvalg, eller er det bedre at politikerne kun får overordnede statusrapporter?
 
Jeg har stor tro på å få tilbake et Klientutvalg i den enkelte kommune eller interkommunalt.
 
 
**
 
 
 
Se også

 

Svein Otto Nilsen:
Norsk barnevern har ikke noe å skryte av
MHS's hjemmeside, 15 januar 2020
 
 – :  Er det lov å kritisere barnevernet?
MHS's hjemmeside, 5 juni 2011

 – :  
Trondheim kommune følger ikke vedtak om barnevernet
MHS's hjemmeside, 6 desember 2020
 
 – :  Det biologiske prinsipp i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, 27 februar 2012
 
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020, sist oppdatert 12 september 2023

Marius Reikerås:
Opphevelse av omsorgsovertakelse
MHS's hjemmeside, 12 mai 2023
 
Olav Terje Bergo:
Selvpålagt blindhet hos tre barnevernsforsvarere
MHS's hjemmeside, 20 februar 2019
 
 – :  Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 10 oktober 2022
 
Alvheims ti bud – til dem som kommer i barnevernets søkelys
MHS's hjemmeside, 11 oktober 2022
 
Arne Jarl Hatlem:
Barnevernet – nådeløse nordmenn
MHS's hjemmeside, 18 juli 2018
 
Ole Henriksen:
Hvorfor blir vi beskyldt for trusler og trakassering?
MHS's hjemmeside, 19 januar 2020

Frederik Rønnevig:
Reaksjoner på NRKs debatt om barnevern november 2019
MHS's hjemmeside, 17 november 2019
 
Marianne Haslev Skånland:
Norske media mestrer ikke barnevern
MHS's hjemmeside, 30 mai 2023
 
 – :  Hva skal en politiker være?
MHS's hjemmeside, 11 august 2019
 
 – :  Politisk program for barnevern på lokalplan
MHS's hjemeside, 10 mars 2012

 
 


*