*

29 august 2022
 
 
 
 
Olav Terje Bergo:
 
Alt er som før i barnevernet
 
• • • •
Innlegget stod som en kommentar i en debatt på facebook den 28 august 2022.
Det er publisert her med forfatterens velvillige samtykke.

• • • •
 
 
Jeg leste lederartikkelen om høringen i min gamle avis.
 
Men jeg ser de kritiske spørsmålene fra flere i bystyret til barnevernets etatsjef Alette Hilton Knudsen som tegn på at forholdet mellom folkevalgte og administrasjon er i alvorlig ulage, og synes kritikken mot Kjersti Pettersen (H) er en avsporing i forhold til de virkelig alvorlige spørsmålene høringen reiser. Hvor mange byråder har forsøkt å omstille barnevernet i Bergen de siste årene? Den fjerde på tre år, i følge BA.
 
Da kan ikke politikken regne med at byrådene styrer noen reell omstilling. Byrådene som har hatt barnevernet rekker knapt å bli kjent med organisasjonen, før en ny overtar.
 
De som følger med, vet godt at barnevernet er et katastrofe-område. Brukerne vet det. De ansatte vet det. Fjeld-utvalget og Deloitte bekreftet bare kjent kunnskap. Men folkevalgte makter ikke å gjøre annet enn kosmetiske endringer, før de skiftes ut med en ny, som heller aldri blir noe mer enn en gallionsfigur.
 
Jeg merket meg det representanten for familiene som fikk sakene sine undersøkt av Fjeld-utvalget, Ingve Thu, sa i høringen: «Vi har hørt mange fine ord. De har snakket om endringer. Men det virker ikke som om barnevernet evner å gjennomføre dem i praksis.»
 
Det er ikke noe bedre på nasjonalt nivå. Kjersti Toppe (Sp) gikk til oppgaven som barne- og familieminister med solid erfaring og store kunnskaper fra lokalpolitikk her i Bergen og sentrale oppgaver på Stortinget. Men hvor er resultatene?
 
Selv i lille Samnanger kommune, der ordføreren og flertallet i kommunestyret er fast bestemt på å rydde opp i eget barnevern, ser det ut til å være en uoverkommelig sisyfos-oppgave.
 
 
**
 
 
   
 
 
Se også
 
 
Barnevernet i Bergen
Må svare for gjentatte, kritiske feil
Dagbladet, 23 august 2022
 
Barnevernssjef grillet: – Er du rett person?
Dagbladet, 24 august 2022
 
Reagerer: – Blir neppe bedre
Dagbladet, 25 august 2022
 
Deloitte AS for Bergen kommube:
Forvaltningsrevisjon av Barneverntjenesten i Bergen kommune
Deloitte AS, mars 2022
 
Olav Terje Bergo:
Ingen nyhet at barnevernet svikter
MHS's hjemmeside, 3 juli 2020
 
 – :  Barnevernet takler ikke omsorgsansvar
MHS's hjemmeside, 30 juli 2021
 
 – :  En rødgrønn regjering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig
MHS's hjemmeside, 6 september 2021
 
 – :  Ny barnevernslov og de politiske partiene
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021
 
Rikke Ekeberg:
Finnes det reell politisk vilje til å gjøre noe for å beskytte barn i Norge?
MHS's hjemmeside, 18 august 2021
 
Øyvind Røen:
Barnevernet i Bergen
MHS's hjemmeside, 16 juni 2020
 
Marianne Haslev Skånland:
Granskninger av barnevernet
MHS's hjemmeside, 18 juni / 26 jui 2017
 
 – :  Rapport og artikler om barnevernet i Samnanger
MHS's hjemmeside, 28 mai / 4 september 2020
 
Anita Skippervik:
Kortversjon av historikken til det norske barnevernet
MHS's hjemmeside, 17 februar 2021
 
Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021
 
 

*