*


8 desember 2018
6 oktober 2019, 13 desember 2019Tysvær barnevern i 2018
med tillegg av artikler i 2019


Det har vært svært bekymringsfulle aksjoner fra Tysvær Barnevern, som har vakt uro i lokalmiljøet. Det har vært flere artikler om det, først og fremst i Tysvær Bygdeblad, dertil i Haugesunds Avis.Noen av innleggene er re-publisert her:


Ole Bjelland:
Ole Bjelland sine egne ord...
MHS's hjemmeside, 15 desember 2019

Synnøve Bredal Bjelland:
Kunsten å beklaga
MHS's hjemmeside  13 desember 2019

Arne A. Kallevik:
Faglig blekksprutaktivitet
MHS's hjemmeside  13 desember 2019

Sebastian Tysvær:
Familietillit i barneverntjenesten
MHS's hjemmeside  6 oktober 2019

Arne A. Kallevik:
Barnevernstillit avhengig av familietillit
(17 september 2019)
MHS's hjemmeside  4 oktober 2019

Marianne Haslev Skånland:
Politikerne må styre barnevernet
(6 desember 2018)
MHS's hjemmeside  8 desember 2018

Synnøve Bredal Bjelland:
Er ei unnskyldning for mykje å be om?
(29 november 2018)
MHS's hjemmeside  8 desember 2018

Bjørg Mannes:
Makt, avmakt og barnevern
(28 november 2018)
MHS's hjemmeside  8 desember 2018

Synnøve Bredal Bjelland:
Barns beste?
(7 juli 2018)
MHS's hjemmeside  8 desember 2018

Arne A. Kallevik:
Tilbake til "barnets beste"-fokus
(18 juni 2018)
MHS's hjemmeside  8 desember 2018

Arne A. Kallevik:
– Bare barnevernet kunne sagt unnskyld, men nei, de sier bare "Vi er like bekymret"
(11 og 13 juni 2018)
MHS's hjemmeside  13 juni 2018*Noen flere aktuelle artikler som ligger åpent (ikke begrenset til abonnenter) i Tysvær Bygdeblad og Haugesunds Avis:


Arvid Stokkenes:
Tysvær barnevern
Haugesunds Avis, 24 november 2018

Randi Rettedal:
Barnevernsrapporten
Det var en sterk opplevelse å sitte i kommunestyresalen å høre «ekspertutvalget» legge fram rapporten som omhandlet barnevernet i Tysvær. 
Tysvær Bygdeblad, 21 november 2018

Arne A. Kallevik:
– De ansatte har gjort jobben sin! / Høyesterett tilbakefører barna!
Fokuset på barnevernet øker i styrke i media. Men dette fører tilsynelatende ikke til selvkritikk med påfølgende læringspotensialet i kommunene på politisk-, rådmanns- og barnevernsnivå.
Tysvær Bygdeblad, 13 juni 2018
(Bortsett fra tittelen identisk med
– Bare barnevernet kunne sagt unnskyld, men nei, de sier bare "Vi er like bekymret", MHS's hjemmeside, 13 juni 2018)

Ønsker åpenhet rundt barnevernssaker
På formannskapsmøtet i Tysvær på tirsdag ble det vedtatt å gjennomføre en internkontroll av barnevernet og samarbeidende tjenester i kommunen.
Haugesunds Avis, 21 februar 2018***