*


8 desember 2018
Tysvær barnevern i 2018

Det har vært svært bekymringsfulle aksjoner fra Tysvær Barnevern, som har vakt uro i lokalmiljøet. Det har vært flere artikler om det, først og fremst i Tysvær Bygdeblad, dertil i Haugesunds Avis.

Noen av innleggene er re-publisert her:


Marianne Haslev Skånland:
Politikerne må styre barnevernet
(6 desember 2018)
MHS's hjemmeside 8 desember 2018


Synnøve Bredal Bjelland:
Er ei unnskyldning for mykje å be om?
(29 november 2018)
MHS's hjemmeside 8 desember 2018


Bjørg Mannes:
Makt, avmakt og barnevern
(28 november 2018)
MHS's hjemmeside 8 desember 2018


Synneøve Bredal Bjelland:
Barns beste?
(7 juli 2018)
MHS's hjemmeside 8 desember 2018Arne A. Kallevik:
Tilbake til "barnets beste"-fokus
(18 juni 2018)
MHS's hjemmeside 8 desember 2018


Arne A. Kallevik:
– Bare barnevernet kunne sagt unnskyld, men nei, de sier bare "Vi er like bekymret"
(11 og 13 juni 2018)
MHS's hjemmeside 13 juni 2018*Noen flere aktuelle artikler som ligger åpent (ikke begrenset til abonnenter) i Tysvær Bygdeblad og Haugesunds Avis:


Arvid Stokkenes:
Tysvær barnevern
Haugesunds Avis, 24 november 2018

Randi Rettedal:
Barnevernsrapporten
Det var en sterk opplevelse å sitte i kommunestyresalen å høre «ekspertutvalget» legge fram rapporten som omhandlet barnevernet i Tysvær. 
Tysvær Bygdeblad, 21 november 2018

Arne A. Kallevik:
– De ansatte har gjort jobben sin! / Høyesterett tilbakefører barna!
Fokuset på barnevernet øker i styrke i media. Men dette fører tilsynelatende ikke til selvkritikk med påfølgende læringspotensialet i kommunene på politisk-, rådmanns- og barnevernsnivå.
Tysvær Bygdeblad, 13 juni 2018
(Bortsett fra tittelen identisk med
– Bare barnevernet kunne sagt unnskyld, men nei, de sier bare "Vi er like bekymret", MHS's hjemmeside, 13 juni 2018)

Ønsker åpenhet rundt barnevernssaker
På formannskapsmøtet i Tysvær på tirsdag ble det vedtatt å gjennomføre en internkontroll av barnevernet og samarbeidende tjenester i kommunen.
Haugesunds Avis, 21 februar 2018***