*

19 januar 2021
Bra med tverrfaglighet om barnevern, men ikke nok

Av Bjørn Bjøro


• • • •
Innlegget ble opprindelig publisert som en kommentar til Inge Marte Thorkildsens artikkel "Barnevernet kan ikke være en isolert tjeneste", som sto på Ivar Johansens blogg den 18 januar 2021.

Innlegget er trykket her med forfatterens velvillige samtyykke.
• • • •Mange av de som kommer under barnevernet sliter på flere områder. Dette krever selvsagt tverrfaglighet.

Samtidig er det langt igjen for å nå målsetting om redelighet i saksbehandling, og ta inn over seg signalene fra dommene i Menneskerettsdomstolen (
EMD, jf også Fellende dommer mot Norge i barnevernssaker).

*

Det er dessverre en god del skjønnmaling.

Jeg kjenner til en bydel der det heter at barnevernsleder, når det gås for omsorgsovertakelse, gir beskjed om at kun negative ting skal skrives ned. Da blir vitneprov skjeve.

Dette beskyttes ved at det ikke er lydopptak i fylkesnemnd og tingrett, og det blir vanskelig å bevise falsk forklaring og politianmelde.

I en annen bydel skal en meget erfaren saksbehandler fått instruks som vedkommende oppfattet å forklare seg usant i fylkesnemnda, da barnevernet ikke var fornøyd (se Dagbladet:
Ansatt tar kraftoppgjør med barnevernet og Griper ikke inn i skandalesak). Jeg kjenner tilfeldigvis saksbehandleren som en meget dyktig kollega i barnevernsetaten for 15 år siden.

*

Mitt poeng er at i tillegg til skryt må det en etisk opprydding til. Vitneprov for fylkesnemnd og domstoler må sikres ved lydopptak, og uriktige forklaringer politianmeldes og straffeforfølges.

Dessuten er skrevne "referater" et problem, det er i virkeligheten vinklede notater. Det må avsettes mye mer tid i fylkesnemnd og i rettsvesenet til å gå i dybden og avsløre i detalj skjevhetene. Det vil virke oppdragende.


**
Se ogsåfamilien-er-samlet:
Det glemte voldsperspektivet
MHS's hjemmeside, 10 desember 2016

 – :  
Flukt, eksil og sjanser
MHS's hjemmeside, 13 november 2020

Sylvia Haga:
Forteljinga som manglar
MHS's hjemmeside, 6 september 2020

Marianne Haslev Skånland:
Skaden ved adskillelse oversett av fagperson Steinkopf
MHS's hjemmeside, 25 november 2014

Bjørn Bjøro:
Knusende nederlag for Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD)
MHS's hjemmeside, 15 september 2019

 –:  
Retningslinjer, samhandling og 'barnets beste' i Oslo
MHS's hjemmeside, 31 desember2019

 – :  
Kostbar unnaluring som barnevernsteknikk
MHS's hjemmeside, 2 desember 2019

Olav Terje Bergo:
Ingen nyhet at barnevernet svikter
MHS's hjemmeside, 3 juli 2020

 – :  
Nordangers barnevernshatere
MHS's hjemmeside, 5 september 2018

Johannes Idsø:
Barnevern og maktmisbruk
MHS's hjemmeside, 16 mars 2019

Arne Jarl Hatlem:
Barnevernet – nådeløse nordmenn
MHS's hjemmeside, 19 juli 2018

Jane-Mette Kile:
Lytt til historiene
MHS's hjemmeside, 8 juni 2019


  

*