*

21 oktober 2020
Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK-lister ved stortingsvalget 2021

Av Erik Selle
partileder Partiet De Kristne (PDK)


• • • •
Artikkelen er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.

Den er opprindelig et utsnitt av en lengre artikkel:
Er politikk hærverk?, publisert i avisen Norge IDAG den 16 oktober og på Resett.no den 18 oktober 2020.
   
Er politikk hærverk? er igjen en respons til en artikkel av Roald Øye, som sto i avisen Dagen under tittelen KrF under sperregrensen? den 6 oktober 2020, og i en litt annen form på Verdidebatt som Stortingsvalget 2021 den 5 oktober 2020.
• • • •


Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK lister ved stortingsvalget 2021. Forslaget er absurd.

Det nærmer seg et tosifret antall domfellelser i den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. Statsråd og KrF partileder Kjell Ingolf Ropstad synes helt upåvirket. Han forstår ikke alvoret av statlige overgrep mot vanlige mennesker, og Ropstad er den beste KrF har å by på.

Jeg sendte brev til statsråd Solveig Horne allerede i 2016 om å opprette en nasjonal ankeinstans for barnevernsofre, en norsk Mandela-kommisjon, det ble totalt oversett og ignorert. PDKs utmerkede varaordfører Marita Moltu fikk en slik uavhengig granskning gjennom i Bergen mot KrFs stemmer.

Nå har altså Stortinget nylig vedtatt enstemmig å opprette et utvalg som går igjennom rettssikkerheten tilknyttet barnevernet. Bare dagen før var KrF og statsråd Ropstad imot, og dette viser tydelig forskjellen på KrF og PDK.

KrF er så plaget av indre stridigheter om politisk retning at ingen, ikke engang de selv, vet helt hvor de går rundt neste sving. Alle kan være helt trygge på at PDK skal fortsette å være ombudsmann for den vanlige mann og kvinne, barn og unge i Norge.**For to referanser Selle viser til i teksten: dommer mot Norge ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, og granskningen foretatt av det såkalte Fjeld-utvalget i Bergen, jf

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, oppdatert per 9 september 2020

Utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune:
"Det kan høres ut som en bagatell, men ikke for meg da"
Bergen kommune, 5 mars 2020Se også


Marianne Haslev Skånland:
Barnevernsofrene og valget
8-9 september 2019

MHS's hjemmeside, 11/14 august 2019

 – :  
Partiet De Kristne (PDK) har forstått mye om barnevernet
MHS's hjemmeside, 10 august 2019
 
Merete Nykrem:
Barnevernet – en trussel eller et vern?
MHS's hjemmeside, 6 april 2017l 

Stortingsvalget 2005:
Hva har politikerne og partienes programmer å si om barnevernet?

BarnasRett, 2005

familien-er-samlet:
Kristelige skolefolk forført av barnevernet?
MHS's hjemmeside, 20 april 2017

rtl:
Krf mener at fosterforeldre redder barn
BarnasRett, 7 september 2007

Bjarte Ystebø:
Barnevern under lupen
Norge IDAG, 6 juni 2017

Marianne Haslev Skånland:
Granskninger av barnevernet
MHS's hjemmeside, 18 juni 2017, med tillegg 26 juli 2017

 – :  Hvordan gransker man barnevernets virkelighet?
MHS's hjemmeside, 7 januar 2020

 – :  Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd
MHS's hjemmeside, 9 november 2017

 – :  
Bondeviks krenkning av det fjerde bud
BarnasRett, 15 oktober 2005

Jan Pedersen:
Bort med barnevernsloven!
MHS's hjemmeside, 19 november 2016

 – :  Statens barn  –  Barnevernet har skapt et fryktens samfunn
MHS's hjemmeside, 27 november 2017


*