*

27 november 2020Barnevernet avslører seg

Av Oddvar Espegard

• • • • • 
   En tidligere versjon av dette innlegget sto på facebook den 20 november 2020 som kommentar til artikkelen Etter fem års kamp mot barnevernet har mor fått sønnen hjem: – Han trodde jeg var død fra Dagsavisen 18 november 2020.
   Innlegget er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • • • • 


Dette er en trist sak, sier psykologspesialist Ragnhild Pettersen. - - -

Ja det er det. Men det er ikke bare det, det er så mye mer. Artikkelen bør leses av alle. Den forteller om et barnevern som er der for noen andre enn barna.

De feiler, de skjønner ikke barn, de gjør ikke de riktige tingene. Hvor har de lært dette "barnefaget"? Jo, på skolen, i utdannelsen sin. Staten lærer tantene sine opp til denne kriminaliteten. Barnevernet tenker bare på å få øket budsjettene sine, de vil ha flere stillinger og mere aktivitet og de har fosterhjem og beredskapshjem og institusjoner som skal gå rundt økonomisk. Derfor gjør de dette.

Og staten legger opp til det, det ligger i deres ideologi, en ondskapsfull ideologi forresten. Når alle normale mennesker skjønner at en slik behandling er spinnvill, hvorfor skjønner ikke barnevernstantene det da? Hva er det som er galt med dem?

Og det er ikke bare i denne saken at det er så ille. Det finnes tusenvis av lignende saker, og vi vet at toppen av dette gigantiske isfjellet kommer til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Det som barnevernet over hele landet gjør er at de bedriver grove overgrep mot barn og mot familier, de bedriver barnemishandling av en slik dimensjon at intet menneske klarer å fatte det med sine tanker. Og likevel så lar dommere de bare holde på, ordførerne lar de bare holde på, rådmennene lar de bare holde på videre, kommuneadvokatene lar de bare holde på med overgrepene og ødeleggelsene sine. Og politikerne sitter og strør sand på disse flotte budsjettene. - Jeg har erklært at denne barnevernsdjevelen skal bekjempes med opplysning så lenge det trengs, de skal få motstand fra meg!


**Se også


Anita Skippervik:
Tanker i natten på årets lyseste dag
MHS's hjemmeside, 23 juni 2020

Åge Simonsen:
Protestbølgene mot norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 19 juni 2016

Marta Straume:
Barnevern på Karl Johan
MHS's hjemmeside, 10 juni 2020

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland

Kundan Rockstad:
Når barnevernet blir overgriper
MHS's hjemmeside, 5 juni 2020

Sverre Kvilhaug:
Dagens barnevern knuser familiene og reduserer barnas livskvalitet
BarnasRett, 9 desember 1999

Bente Ohnstad:
Strenge vilkår for å melde til barnevernet
MHS's hjemmeside, 22 mars 2019

Marianne Haslev Skånland:
Menneskerettigheter i Norge – på bånn
MHS's hjemmeside, juli 2004

Rolf Brennskag:
Hva gjør barnevernet for å følge disse meget klare kravene fra høyesterett?
MHS's hjemmeside, 15 november 2020

Arne Jarl Hatlem:
Barnevernet – nådeløse nordmenn
MHS's hjemmeside, 18 juli 2018


*