*

2 juli 2023
 
 
 
Tør ikke barnevernet si hvorfor, mon tro?
 
Av Ove Dag Knarvik
 
 
• • •
Innlegget sto bl.a som kommentar til en annen postering i facebookgruppen 'Heia Ordfører Knut Harald Frøland' den 20 mai 2023.
Det er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • •
 
 
 
Uansett alder på barna og årsak til omsorgsovertakelse – oftest basert på synsing, falske rapporter og nedsettende ordbruk om foreldra, er traumer i følge barnevernet alltid forårsaket av foreldra.
 
Vi høyrer aldri fra barnevernet og deres så kalla fagmiljø at traumer forårsakes av plassering hos fremmede.
 
Dette er heilt uholdbart og må bekjempes med alle tilgjengelige midler. Fedrelandssangen sier: "Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder!". Barnevernet er nå ei sak mellom liv og død for altfor mange.
 
 
Grunnleggende spørsmål blir:
 
•  Dersom barnevernet kun fjerner barn utsatt for omsorgssvikt og traumer i hjemmet, hvorfor blir over 90% sykere og ikke friskere i det som skal være barnevernet sin stabile og kjærlige omsorg?
 
  Hvorfor er det over 5000 rømninger hvert år fra stabil og kjærlig omsorg i offentlig regi?
 
  Hvorfor innser ikke myndighetene det som alle med innsikt ser, og forlanger endringer?
 
  Hvorfor jobber ikke myndighetene for en total renovering av et system som har spilt fallitt, hvor så mange i kommende generasjoner ødelegges for livet?
 

**
 

 
 
Se også
 
 
Man, Woman, Child ... and the state? Lessons from the True Story behind Mrs Chatterjee vs Norway
Seminar in New Delhi  (Ove Dag Knarvik's speech is found from 2:44:10)
Syncline Films, on youtube, 18 March 2023
 
Marius Reikerås:
En feig ambassade
Marius Reikerås, Ove Dag Knarvik og Suranya Aiyar avlegger den norske ambassade i New Delhi en visitt
Marius Reikerås, på facebook, 21 mars 2023

På kino: Bollywood-filmen "Mrs Chatterjee vs Norway"
Kommentarer av flere
MHS's hjemmeside, 31 mars / 1 april 2023

Ove Dag Knarvik:
Barnevernets fatale vedtak
MHS's hjemmeside, 19 mars 2018
 
Olav Terje Bergo:
Det som sitter i veggene!
MHS's hjemmeside, 6 juni 2023

Sverre Kvilhaug:

Atskillelse og tap og barnevernsbarns sorg
BarnasRett, november 2003
 
Jane-Mette Kile:
Ja, Mari Hagve, vi har mislykkes som samfunn
MHS's hjemmeside, 24 mars 2019
 
Bjørg Ødegård:
Vi barnevernsofre og våre liv
MHS's hjemmeside, 17 juni 2021

Else Sommer:

Kasseret og kastet bort
BarnasRett, 19 januar 2008
 
Trine Dahl Oanes:
Barnevernet gjemmer seg bak "barnets beste"
BarnasRett, udatert, ca 2004
 
Mona Lygre:
Ny barneverns-propaganda!
BarnasRett, 20 oktober 2006

familien-er-samlet:
Fengsel for en far som har gjort opprør mot tvangsfjerning av sitt barn
MHS's hjemmeside, 16 oktober 2017

 – :  5 år som flyktninger
MHS's hjemmeside, 30 august 2018

Marius Reikerås:
Opphevelse av omsorgsovertakelse
MHS's hjemmeside, 12 mai 2023
 
Marianne Haslev Skånland:
Barn som flykter, hvem er de på flukt fra?
MHS's hjemmeside, 9 september 2014
 
Marita Moltu:
Forsømmelsen har fått pågå i årevis uten at byrådet har reagert
MHS's hjemmeside, 19 oktober 2022
 
Jan Pedersen:
Statens barn – Barnevernet har skapt et fryktens samfunn
MHS's hjemmeside, 27 november 2017

 

*