*

 
30 mai 2024
 
 
 
 
Heimeundervisning som diagnose?
 
Av Marta Straume, lektor
 

• • • •
Innlegget sto som kommentar under Sigrunn Braatlunds artikkel "Er barnet mitt samfunnets eiendom?", publisert i Tønsbergs Blad den 9 april 2024.
Innlegget er trykket her med skribentens sjenerøse tillatelse.
• • • •
 
 

Underteikna har vore tilsynslærar og hatt tilsyn med heimeunderviste born i ca 30 år. Over 50 kommunar har leigd meg inn til det.
 
Mange foreldre har spurt meg om dei kan bli melde til barnevernet om dei underviser borna sine sjølve. Svaret er dessverre at det kan ein aldri vita.
 
Kunnskapen om at det er opplæringsplikt og ikkje skuleplikt er varierande i folket, men når den ikkje finst i barnevernet, får det katastrofale følgjer for familiar som har heilt lovleg heimeundervisning med godkjent tilsyn frå kommunen. Fleire eg kjenner, har mista omsorga for borna sine, og mange har vorte utsette for store, ubotelege traumer.
 
Nyordet no er at barnevernet "vurderer at" det er fare for "skeivutvikling" hjå barnet. "Vurderinga" kjem gjerne etter at barnevernet har fått vita at heimeundervisning ikkje er omsorgssvikt. Påstandane deretter er ofte reine karakterdrap på foreldra. Barnevernet har "sanninga". Nemnda overprøver ingen ting. Det gjer heller ikkje rettsvesenet.
 
Eg har også møtt mange barnevernsarbeidarar med heller lite utdanning og endå mindre kompetanse. Likevel har dei makt til å definera og å tolka.
 
Kvar vert det då av rettstryggleiken til born og foreldre?
 
 
**
 
  
 
 
 
Se også
 
 
Marta Straume:
Barnevern på Karl Johan
MHS's hjemmeside, 10 juni 2016

Christian W. Beck, Marta B. Straume, Finn Jarle Sæle, Jan-Aage Torp (red):
Statens barn ?
Birkeland, Forlaget Exodus, ISBN 82-7514-033-1

Marita Moltu:
Forsømmelsen har fått pågå i årevis uten at byrådet har reagert
Et tilbakeblikk på barnevernsskandalen
MHS's hjemmeside, 19 oktober 2022
 
Bente Ohnstad og Mette Sønderskov:
Hvem skal gripe inn når tilsynsmyndighetene ikke gjør det?
MHS's hjemmeside, 16 desember 2020

Olav Terje Bergo:
Hvordan er det mulig?
MHS's hjemmeside, 21 mai 2024
 
 – :  Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 10 oktober 2022

Marius Reikerås:
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
MHS's hjemmeside, 23 mars 2020
 
Marianne Haslev Skånland:
Hjelper barnevernet fattige familier?
MHS's hjemmeside, 21 september 2011
 
 – :  Et barneverns argumenter: Hjemmefødsel og sjalusi og mystiske forbokstaver og vagabondering
MHS's hjemmeside, 27 februar 2014
 
 – :  Politisk program for barnevern på lokalplan
MHS's hjemmeside, 10 mars 2012
 
 – :  Om Stortingets behandling av barnevernsspørsmål i 1995-96
MHS's hjemmeside, 8 februar 2024
 
familien-er-samlet:
Fengsel for en far som har gjort opprør mot tvangsfjerning av sitt barn
MHS's hjemmeside, 16 oktober 2017
 
Jan Myhre:
Barnevernets krise er en holdnings- og ledelseskrise
MHS's hjemmeside, 22 mars 2020
 
Venil Katharina Thiis:
Pågående menneskerettighetsbrudd i barnevernet
MHS's hjemmeside, 15 april 2023
 
Anita Skippervik og Yngve Nedrebø:
Barn, barnevern og åpenhet
MHS's hjemmeside, 29 februar 2020

 
 

*