*

21 mai 2024

  
 

 
Hvordan er det mulig?
 
Av Olav Terje Bergo
 
 

• • • •
Innlegget ble offentliggjort som en kommentar under Inge Kvarans artikkel "Barnevernet taper igjen", publisert i Midtnorsk debatt den 14 mai 2024.
 – Innlegget er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
 – Om Kvaran, se fotnote.
• • • •
 
 
Hvordan er det mulig å være dosent emeritus i barnevern og samtidig så uvitende om den virkelige situasjonen i norsk barneverns virksomhet?
 
Det er grundig dokumentert i dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, norske domstoler, offentlige utredninger, forskningsrapporter, statsforvaltere/fylkesmenns tilsynsrapporter, mediereportasjer og kommunalt organiserte granskinger at barnevernet stadig tar katastrofale feilbeslutninger til stor skade for barn og barnefamilier.
 
Jeg har fulgt barnevernet som redaktør og journalist siden 1970-tallet og det undrer meg at en offentlig virksomhet som gjør så mange og så katastrofale feil får stadig mer penger over offentlige budsjetter, til tross for at det ikke ser ut til å føre til noen forbedring av barnevernets beslutningskvalitet.
 
Det er barnelærdom i mediene at medievirksomheter ikke blir bedre av å bli dusjet med penger, uten at eierne og lederne går inn med en godt gjennomarbeidet plan for
 
• omstilling av virksomhetens grunnverdier,
• organisasjonskultur,
• styrings- og lederkvalitet,
• kompetanse,
• organisering,
osv.
 
Mer penger til en organisasjon som ikke blir fundamentalt reformert, men får lov til å fortsette å ta feil beslutninger i en skremmende høy andel av sakene de går inn i, er ikke bare bortkastet. Det fører til store problemer for de barna og barnefamiliene som blir utsatt for en etat som opererer langt utenfor sin samfunnsrolle i alt for mange saker.
 
*
 
 
Fotnote
 
Inge Kvaran var medlem av Raundalen-utvalget, som i presentasjonen av sin innstilling NOU 2012-5 bl.a hevdet:
"Utvalget har ikke funnet forskningsbaserte holdepunkter som hverken bekrefter eller avkrefter at det har en avgjørende egenverdi for barn å vokse opp med sine biologiske foreldre."
og
"Utvalget anbefaler at det utviklingsstøttende tilknytningsprinsippet gis forrang i forhold til det biologiske prinsipp i saker der tilknytnings- og relasjonskvaliteten er til hinder for barnets utvikling."
Se Vurderingen av det biologiske prinsipp i Raundalen-utvalgets innstilling NOU 2012-5 og i presentasjonen av den (25 oktober 2020)
og
Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd (9 november 2017)

 
**
 
 
 
Se også
 
Olav Terje Bergo:
Hvem skal man lytte til?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2019
 
 – :  Barn blir skadet når barnevern og domstoler opptrer som bøller
Utrop, 17 mai 2023
 
 – :  Trollet og trollsplinten
MHS's hjemmeside, 22 desember 2020 / 6 januar 2021
 
 – :  Det som sitter i veggene
MHS's hjemmeside, 6 juni 2023
 
Terje Jektvik:
Hvorfor er barnevernsjefen i Ringsaker skeptisk til nye forslag som kan bedre barns rettigheter?
MHS's hjemmeside, 3 mai 2024
 
familien-er-samlet:
Hva er galt med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 31 desember 2017
 
Svein Otto Nilsen:
Trondheim kommune følger ikke vedtak om barnevernet
MHS's hjemmeside, 6 desember 2020

Marianne Haslev Skånland:

Borte fra mor og far
MHS's hjemmeside, 18 november 2005 / 19 november 2010

 – :  
Forfjamsete politikere?
MHS's hjemmeside, 8 februar 2016

Jan Myhre:
Forsvaret for barnevernet og kritikken av det
MHS's hjemmeside, 11 april 2019
 
Johannes Idsø:
Barnevern og maktmisbruk
MHS's hjemmeside, 15 mars 2019

Oddvar Espegard:

Fakta om barnevernet
MHS's hjemmeside, 18 oktober 2017
 
 – :  Barnevernet avslører seg
MHS's hjemmeside, 27 novemer 2020
 
Ingebjørg Jakobsen:
Barnevernet – hjelpeinstans eller ond maktutøver?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2023

Kari Bjørnaas:
Menneskerettigheter og barnevern
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020

 
   *