*

3 mai 2024
 
 
  

Terje Jektvik, Rødt Ringsaker, Nes H:
på vegne av flere Rødt-medlemmer som er opptatt av barnevern
 
Hvorfor er barnevernssjefen i Ringsaker skeptisk til nye forslag som kan bedre barns rettigheter?
 

• • • 
Artikkelen ble publisert i Hamar Arbeiderblad som debattinnlegg den 29 april 2024.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • •
 
 
Hvorfor er Barnevernssjefen i Ringsaker så skeptisk til det nye forslaget fra barne- og familieministeren?
 
Fulgte med på siste kommunestyremøte i Ringsaker kommune den 10. april 2024, det var i sak nr. 032/24 - 24/19589 – "Forebyggende plan - forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker", der Barnevernssjefen i Ringsaker svarte på spørsmål fra Rødt-representanten vedr. forslag fra Barne- og familieminister Toppe. (Ringsaker KommuneTV, ca. 1 time og 54 min. ut i behandlingen).
 
Toppe går inn for at barn får større partsrettigheter allerede fra 12-årsalderen (i dag 15 år), (i Danmark 10 år). Barn kan da uttale seg, klage på vedtak og ha sin egen advokat, på lik linje med foreldrene sine og barnevernet. "Barna har rett til medvirkning i dag også, men problemet at de ikke alltid blir hørt", sier Barne- og familieminister Toppe.
 
Her uttalte Barnevernssjefen stor skepsis til forslaget fra Barne- og familieministeren om at barn skal få større medvirkningsmulighet fra 12-års alderen. Barnevernssjefen uttalte blant annet at dersom barna skulle ha egen advokat, kunne det være uheldig fordi dette ble bare enda en part som stod på foreldrene sin side.
 

Hva mente barnevernssjefen egentlig?
 
Barnevernssjefen uttalte også at barna fikk alltid prate med voksne, dette er en sannhet med modifikasjoner, barna får kun samtaler med folk som har tilknytning til barnevernet.
 
Vi mener at dersom barnet får sin egen advokat, er det en mulighet for barnet til å sette fokus på sin egen mening og egne opplevelser, ved hjelp av advokaten kan barnets mening komme tydeligere fram, fordi da slipper barnet å bli stående i skvis mellom foreldre og barnevern. Barnets advokat kan få et mer riktig bilde av situasjonen, sett med barnets øyne. Vi vet jo at både barnevern og foreldre kan ha mange motiver / grunner / interesser for sine meninger, og som Toppe uttaler, er det ikke alltid barnet blir hørt.
 
Er det "Barnets beste" som er motivet, er det på høy tid at de får sin egen advokat. At barnevernssjefen synes dette er vanskelig stiller jeg meg undrende til, men selvfølgelig vil dette medføre tap av kontroll og det kan jo være noe av årsaken.
 
 
Barne og familieministeren vil også at ord som atferdsvansker / rømming / plassering skal ut av vokabularet til barnevernet.
 
I tillegg vil hun skrote mastergraden og heller ansette folk med erfaring. Kanskje det er lurt å ha både folk med master/bachelor og folk med erfaring med barn, både andres og egne. En oppfordring er også å la de unge nyutdannede få litt lenger fartstid og erfaring før de settes til de tyngste oppgavene.
 
Det er ikke lurt å være arrogant i en lederposisjon.
 
 
**
   
 

 
Se også
 

Det handler om sakene der menneskerettighetene er brutt
Rødt Ringsaker v/ Terje Jektvik
MHS's hjemmeside, 28 januar 2021
 
Olav Terje Bergo:
Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 10 oktober 2022
 
 – :  En rødgrønn regjering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig
MHS's hjemmeside, 6 september 2021
 
Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021
 
Ole Henriksen:
Reindrift og barnevern
MHS's hjemmeside, 12 mars 2023
 
Anne Godding:
Et pågående menneskerettighetsbrudd!
MHS's hjemmeside, 30 mars 2023
 
Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – hva må gjøres og hva ikke?
MHS's hjemmeside, 14 august 2023
 
 – :  Politisk program for barnevern på lokalplan
MHS's hjemmeside, 4. utgave 10 mars 2012l
 
 – :  Om Stortingets behandling av barnevernsspørsmål i 1995-96
MHS's hjemmeside, 8 februar 2024
 
Arne Jarl Hatlem:
Barnevernet – nådeløse nordmenn
MHS's hjemmeside, 18 juli 2018

familien-er-samlet:

Så har vi feiret jul igjen her i "Ytre Mongolia"
MHS's hjemmeside, 1 januar 2020
 
Bjørg Ødegård:
Vi barnevernsofre og våre liv
MHS's hjemmeside, 17 juni 2021

 


*