*

30 mars 2023
 
 
 
 
Et pågående menneskerettighetsbrudd!
 
Av Anne Godding,
kommunestyrerepresentant for Rødt i Fauske
 
 
• • • •
Artikkelen ble publisert som et debattinnlegg i Avisa Nordland (AN) den 29 mars 2023.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • • •
 
 
Lørdag 18. mars 2023 hadde konstituert sjefredaktør i AN Markus Rask Jensen en meget viktig kommentar. Den het «Ligner på en rettsskandale» og med bilde av Mustafa Hasan som, ved hjelp av sterk vilje, støttende personer rundt seg og innsamlede midler klarte å vinne kampen mot UNE (utlendingsnemnda) og den norske stat!
 
Etter å ha bodd i Norge i 13 år fikk han beskjed om å måtte forlate Norge, men han tok opp kampen og vant, men det tok flere år! Det er dessverre ikke alle som har hjelp og penger til å ta opp en slik kamp, og de blir da sendt ut av landet selv om de har jobbet og bodd i Norge i mange år.
 
Hvorfor skjer dette?
 
Nylig kom det fram at utlendingsnemndas (UNE's) vedtak kun er blitt kjent gyldige i 55 % av tilfellene! Bare 29 av 53 dommer, altså avgjørelser UNE har fattet, ble kjent rettskraftige, skriver AN.
 
Dette er oppsiktsvekkende og alvorlig. Disse avgjørelsene griper maksimalt inn i menneskers liv og så viser det seg at bare ca. 50 % av avgjørelsene som blir tatt av UNE blir rettslig korrekte! Alle de andre blir da overgrep mot enkeltmennesker, familier og barn. Det er en rettslig skandale. Rettssikkerheten til mennesker som ikke har krefter, hjelp og økonomi til å ta opp kampen er i så fall helt borte. Og i denne situasjonen er det mest barn og ungdom det går hardest utover, enten de sjøl blir kastet ut eller deres foreldre blir utvist.
 
Rødt Nordland vedtok på sitt årsmøte 19. mars følgende uttalelse:
 
Utlendingsmyndighetenes standard-begrunnelse for at det er greit å bryte Grunnloven og FNs barnekonvensjon i utvisningssaker mot foreldre til barn i Norge er: «Dette vil imidlertid være en forventet normalbelastning for barn i de fleste tilfeller der mor eller far utvises.»
 
FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 9 slår fast: «Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter som er underlagt rettslig prøving (som barnevern) beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste.»
 
Ifølge FNs barnekomité, bør begrepet barnets beste (FNs barnekonvensjon art 3 og Grunnloven §104) «justeres og defineres på individuell basis, i henhold til den spesifikke situasjonen til barnet eller barna det gjelder, tatt i betraktning deres personlige kontekst, situasjon og behov. Når det gjelder enkeltvedtak skal barnets beste vurderes og avgjøres i lys av de konkrete omstendighetene til det aktuelle barnet.»
 
Regjeringen bør
 
•  endre utlendingsforskriften §14,1 for at UDI og UNE gjør en grundig helhetlig vurdering
 
•  vedta ny instruks der hensynet til barnet og barns beste tydeliggjøres
 
•  oppheve direktivet som pålegger UDI å grave i gamle saker for å kunne utvise folk
 
•  finne andre reaksjonsformer enn utvisning ved brudd på utlendingsloven der det går utover barn.
 
 
 
**
 

 
Se også
 
 
Bjørn Bjøro:
Et system som stresser
MHS's hjemmeside, 2 september 2022
 
 – :  Nav-tabbe og avslagskultur
MHS's hjemmeside, 23 august 2020
 
familien-er-samlet:
Manglende oppgjør årsak til politiets holdninger?
MHS's hjemmeside, 3 januar 2018
 
 – :  6 år som flyktninger, og et lite blikk på Norge
MHS's hjemmeside, 12 november 2019
 
 – :  FLukt, eksil og sjanser
MHS's hjemmeside, 11 november 2020
 
Marianne Haslev Skånland:
Dom i Polen: 9-årig pike skal IKKE utleveres til Norge
MHS's hjemmeside, 13 desember 2011
 
 – :  Bedre å bo på barnevernsinstitusjon enn på asylmottak sammen med broren?
MHS's hjemmeside, 18 desember 2014

 – :  
Når kommunenes advokater skal 'verne' barn
MHS's hjemmeside, 10 november 2019 / 9 jui 2020
 
Marius Reikerås:
Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad
MHS's hjemmeside, 11 desember 2020
 
Siv Westerberg:
Vad det katastrofala slutresultatet kan bli när en barnfamilj får samhällets "hjälp" i en svår situasjon
BarnasRett, 2 november 2000

Synnøve Gran Christiansen:
Barn, barnevern og foreldre
BarnasRett, 25 november 1995
 
Bjørg Ødeård:
Det offentliges innblanding i livet
MHS's hjemmeside, 29 august 2022
 
 
 
*