*
15 april 2023
 
 
 
 
Pågående menneskerettighetsbrudd i barnevernet
 
Av advokat Venil Katharina Thiis
 

• • • •
Artikkelen ble publisert av TV2 den 30 mars 2023, med tittel Tre år etter den knusende dommen mot Norge, har ingen tatt kontakt.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • • •
 
 
Samenes kamp har demonstrert at regjeringa opptrer arrogant og uten vilje til dialog før de presses opp i et hjørne hvor de ikke slipper unna. Norske myndigheter ynder å framstille seg selv som en spydspiss for demokrati og menneskerettigheter som kan reise rundt i verden og belære andre. Men på hjemmebane syns man at både statsråd og statsminister kan tillate seg å heve seg over en dom fra landets øverste domstol når det gjelder avgjørelser om menneskerettighetsbrudd. Her hjemme ble det nødvendig at samisk ungdom måtte gi dem en lekse om rettsstaten.


Forstår ikke myndighetene hva menneskerettighetene innebærer?

Som advokat for barn og foreldre i barnevernssaker har jeg erfart at myndighetene mangler innsikt i hva menneskerettighetene egentlig innebærer, noe som ikke bare fører til faktisk krenkelse av rettighetene, men også at det ikke tas ansvar for reparasjon når brudd blir konstatert.
 
Jeg har vært advokat for et foreldrepar som ble fratatt sønnen sin som baby. Moren hadde på det tidspunktet en alvorlig fødselsdepresjon. Foreldrene fikk samvær under tilsyn av barnevern og fostermor 2 ganger i året i 2 timer. Ingenting ble lagt til rette for at de etter hvert kunne få barnet hjem igjen.
 
Kommunen reiste tvert imot sak om tvangsadopsjon. Lagmannsretten nektet adopsjon og mente samværet kunne utvides, blant annet basert på at en sakkyndig psykolog anså at foreldrene hadde mye positivt å tilføre barnet sitt. Høyesterett besluttet i 2015 tvangsadopsjon av barnet, noe som fratok foreldrene enhver juridisk tilknytning til barnet, og barnets rett til å vokse opp i egen familie.
 

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) er øverste organ
 
Avgjørelsen ble klaget inn til den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) for brudd på menneskerettighetene. I mars 2020 ga EMD foreldrene medhold i at både de og gutten hadde blitt utsatt for en krenkelse av retten til familieliv. Foreldrene fikk oppreisningserstatning. EMD mente at avgjørelsen i seg selv ga oppreisning for barnet.
 
Det øverste organet som tar stilling til menneskerettighetsbrudd, hadde altså gitt foreldrene rett, og de forventet da at norske myndigheter tok kontakt for å beklage og reparere så langt de kunne. I dag 3 år etter dommen har ingen tatt kontakt, og foreldrene vet ikke om sønnen har blitt informert om at tvangsadopsjonen av ham var et brudd på menneskerettighetene. Om staten hadde tatt ansvar for reparasjon ville de ha erfart at dette er foreldre som er opptatt av å komme fram til en løsning basert på hva som nå ville være til det beste for sønnen deres.
 
Det er ikke noe som skulle hindre myndighetene i å starte reparasjon ved å ta initiativ til en dialog mellom adopsjonsforeldrene og foreldrene, og ikke minst gutten selv. Staten har faktisk et juridisk ansvar for å starte en dialog for å se om kontakten mellom foreldrene og barnet kan styrkes og videreutvikles.

 
Myndighetene lar menneskerettighetsbruddet fortsette
 
Tiden har gått og ting er ikke slik de var da adopsjonen ble besluttet. Det har skjedd et samlivsbrudd i adopsjonsfamilien, og babyen deres er i dag tenåring. En mer normalisert kontakt mellom barnet og foreldrene burde nå endelig kunne avløse kontrollerte møter 2 timer, 2 ganger i året, - en ordning som var en integrert del av en tvangsadopsjon, som nå er konstatert å være en krenkelse av både guttens og foreldrenes menneskerettigheter.


Ansvar

Statsråden for barnevernet tar nå en runde hvor hun skal snakke med barn som har vært utsatt for ulovlig utenlandsadopsjon. Toppe syns det er viktig å snakke direkte med dem. Flott, Toppe!
 
Men hva er grunnen til at du ikke føler ansvar for å snakke med foreldre og barn som har blitt utsatt for at den norske staten på sviktende grunnlag og i strid med menneskerettighetene har blitt skilt fra hverandre ved en tvangsadopsjon?
 

 
**
 
 
 
Se også
 
 
Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021
 
Toppe får slakt: – Det er skammelig
TV2, 30 mars / 31 mars 2023
 
Vil ikke beklage menneskerettsbrudd
TV2, 26 november 2021
 
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020 –, sist oppdatert 27 mars 2022
 
Marius Reikerås:
Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
MHS's hjemmeside, 11 mars 2020

 – :  
Trude Lobben tar saken tilbake til Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD), for granskning av nye krenkelser
MHS's hjemmeside, 12 november 2022

 – :  Barneombud Inga Bejer Engh feilinformerer
MHS's hjemmeside, 29 desember 2020
 
Marianne Haslev Skånland:
Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020
 
Anita Skippervik:
Nemndene står for 91% menneskerettsbrudd om samvær uten at staten vil reparere de
MHS's hjemmeside, 26 januar 2021
 
Anita Skippervik og Yngve Nedrebø:
Barn, barnevern og åpenhet
MHS's hjemmeside, 29 februar 2020
 
Øivind Østberg:
Kampen om barnevernets framtid hardner til
MHS's hjemmeside, 19 desember 2019
 
Sverre Kvilhaug:
Dagens barnevern knuser familiene og reduserer barnas livskvalitet
BarnasRett, 9 desember 1999
 
Redaksjonen, Norge IDAG:
 – Behov for lovendring om Barnevernet
Intervju med advokat Sverre Kvilhaug
MHS's hjemmeside, 2 september 2016 / 8 oktober 2016

Jan Myhre:
Familiebånd
MHS's hjemmeside, 14 april 2023
 

*