*

16 desember 2022 / 26 januar 1995


 
 
Marianne Haslev Skånland:
 
Kost og losji i fengselet
 
 
• • • •
Artikkelen ble publisert i Bergensavisen (BA) den 26 januar 1995 med tittelen "Kost og losji".
   Foranledningen var at staten skulle utbetale erstatning og oppreisning til Per Liland, som hadde sittet 14 år uskyldig i fengsel (Liland-saken). (Dette justismordet var forøvrig en direkte foranledning til opprettelsen av gjenopptakelseskommisjonen, som det saes skulle hindre at slike gale domfellelser ble stående i årevis. Men gjenopptagelseskommisjonen har nå i 2022, i forbindelse med frifinnelsen av Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, klart nok  – endelig –  vist seg å ha fungert på nokså typisk norsk måte: nærmest som et ytterligere behageliggjørende sandpåstrøingsorgan for myndighetenes gjøren og laden, ikke som en reelt kritisk instans av myndighetsutøvelse.)
   Når det gjaldt bedømmelse av erstatningsbeløp til Liland, hevdet imidlertid førstestatsadvokat Lasse Quigstad at det ville være riktig å redusere det med utgiftene til kost og losji, som Liland har 'fått' gratis under fengselsoppholdet. Jusprofessor Anders Bratholm mente en slik reduksjon ville være en smålig handling, mens jusprofessor Johs Andenæs støttet Quigstad i at det ikke var noe i veien for å å trekke verdien av dette fra i erstatningsbeløpet.
 
Mitt eget syn på våre myndigheters holdninger, forklaringer, godsnakk, gjøren og laden har nok utviklet seg en del siden 1995. Jeg ville vel i dag knapt uttrykt meg så pass behersket som til å si at statens ordninger for å beskytte befolkningen av og til rammer feil. I påfallende majoritet av saker jeg har sett innen de emneområder som interesserer meg spesielt, er myndighetene en overgriper.
• • • •
 


 

Staten vil yte Per Liland erstatning for årene i fengsel, men vekker berettiget oppsikt fordi man vil trekke fra verdien av kost og losji i fengselet. Jeg antar resonnementet er at dette skal trekkes fra i kompensasjonen for tapt arbeidsinntekt. En arbeidsinntekt brukes jo normalt til å betale bl.a for mat og husrom, og dette har Liland altså sluppet.
 
Allikevel føler vi instinktivt at forslaget er opprørende, og denne gangen tror jeg instinktet er riktig. Det er uunngåelig at fengselsstraff hindrer en fange i selv å finansiere kost og losji. Derfor må staten betale for oppholdet, uten at den regner seg som ekstra generøs overfor fangen av den grunn.
 
Staten er fellesskapet – oss alle. Fengsel er en ordning staten administrerer for å beskytte oss og gjøre et trygt liv i et samfunn mulig. Slike ordninger rammner av og til feil. Da må det være en sivilisert stats oppgave – igjen på vegne av alle oss som generelt beskyttes av ordningen – å være omhyggelig med ikke å handle slik at det kan føles som en ny bebreidelse mot den erstatningsberettigede.
 
For et år eller to siden viste et tysk TV-program hvordan østtyske myndigheter i DDR-tiden hadde behandlet sine borgere som forsøkte å dra sin vei. Et ungt par var blitt skutt på grensen til vest. Den gravide hustruen ble drept, mannen ble tatt til fange og satt i fengsel. Der ble han satt til straffearbeid, bl.a for å betale den østtyske stat for geværkulene som var blitt brukt mot ham og hans kone.
 
Vi bør ikke ønske å kopiere rødefascistene.
 

 
 
**
 
 
 

Se også
 
 
(Om erstatning til Per Liland:)
 – Støtende å trekke Liland for kost og losji
Aftenposten, 19 januar 1995
 
Marianne Haslev Skånland:
Hvor går vårt rettsvesen? Uhyggelige rettssaker
MHS's hjemmeside, 12 mai 1998 / 20 november 2012
 
 – :  Sak om drapet på Birgitte Tengs i 1997/98 og i 2022
MHS's hjemmeside, 12 november 2022
 
 – :  Nei, Bjugn-saken skal ikke først og fremst legges død
MHS's hjemmeside, 10 juni 2006

Astrid Holgerson:
Identifikasjon av Olof Palmes drapsmann
Vitnespsykologisk analyse
MHS's hjemmeside, oktober 2001, 4-8 april 2018
 
Lennart Sjöberg:
Tvångsadoption? Psykologer om en mors olämplighet, och om barnets "anknytning". Yttrande till Borgarting Lagmannsrett, Oslo, september 2001
BarnasRett, 2001, 2008

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020 –, sist oppdatert 27 mars 2022

Leif Helge Bakke:
Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
MHS's hjemmeside, 6 april 2021
 
Otto Steinhovden:
Demonisering
MHS's hjemmeside, 27 april 2016l

Mani Shankar Aiyar:
Norske ikke-mennesker
MHS's hjemmeside, 15 november 2015
 
Olav Bergo:
Åpenhet er eneste medisin som fremmer rettssikkerhet
MHS's hjemmeside, 22 februar 2019
 
 – :  VGs revejakt på Rune Fardal
MHS's hjemmeside, 1 november 2022
 
Marianne Haslev Skånland:
Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
MHS's hjemmeside, 3 - 4 juli 2018
 
 – :  Heller fengsel enn barnevernet
MHS's hjemmeside, 21 januar 2006 – 17 august 2017
 
 – :  Barnevernets bruk av tvang og makt mot barn
MHS's hjemmeside, 22 november 2016

 – :  Nye forslag om 'ordninger' for barnevernsjuss, og advokaters meninger om dem
MHS's hjemmeside, 5 september 2015

 – :  Norge har kjørt seg ut med sine lovlige og ulovlige barnevernsordninger
MHS's hjemmeside, 15 oktober 2022

familien-er-samlet:
Flukt, eksil og sjanser
MHS's hjemmeside, 11 november 2020

Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Nils Morten Udgaard:
Norge og det "sivile samfunn"
10 november 2016 / 20 mai 1996*