*20 september 2015Seier for ytringsfrihet –
Bjørnar Moxnes frikjent av retten

Av Marianne Haslev Skånland


Det har pågått en viktig sak i Oslo tingrett. Lederen for partiet Rødt, har stått tiltalt for å ha publisert taushetsbelagte opplysninger om kommunale ledere.

Han er frikjent. Det er en viktig seier for ytringsfriheten.
Det er flere artikler om saken å finne
på Moxnes' nettsted.Erling Folkvord og Bjørn Bjøro:
Bjørnar Moxnes ble frikjent i Oslo tingrett. Dommen bør endre Kommune-Norge
Aftenposten, 17 september 2015


For ofre for barnevernet som prøver å få realitetene i dagens barneverns-vanvidd frem offentlig, høres det svært så kjent ut, det en kommunes ledere har drevet med. Heldigvis gikk det denne gangen riktig vei. Og:

"Dommen i Oslo tingrett er den første på dette området. Blir den stående, får den vidtrekkende betydning.
    Ordførere og rådmenn må studere dommen og vurdere om de i likhet med sine kolleger i hovedstaden har brukt påstander om taushetsplikt for å beskytte seg selv mot kritikk. Kanskje må også deler av pensum i folkevalgtopplæringen revideres?"


"Å verne forvaltningen mot kritikk er ikke lovens hensikt"

"Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil vite hva slags samfunn vi får hvis den politiske makteliten kan overkjøre enkeltmennesker og skjule sine spor gjennom ulovlig hemmelighold «Bystyreflertallet beskytter hverken pasienter eller ansatte, men hverandre»."


Dette kjenner vi også igjen:
"Hjelpepleier Stig Berntsen mener opplysningene Moxnes offentliggjorde var sentrale i renvaske ham i offentligheten."
Barnevernets ofre er nemlig sterkt stigmatisert blant nordmenn. Hvis realitetene ble nøyaktig vist frem om barnevernets handlemåte mot deres barn og dem, og realitetene om hvordan sakene foregår i fylkesnevnd og rettsapparat, ville vi være en lang vei i retning av å få renvasket foreldre og få plasert ansvaret på barnevernet og andre myndigheter, hvor det hører hjemme. (Jf punkt 19 her: Politisk program for barnevern på lokalplan.) Men hvis det skulle foregå via den ordinære presse, ville vi til det trenge et annet pressekorps enn Norge har i dag. Det offentlige driver et ganske systematisk press mot foreldre for å få dem til å holde munn, et press hvor barna nærmest brukes som brekkstang. Og pressen er ganske lydige mot myndighetene, skjønt unntak fins.


*

I radio/tv-programmet
Dagsnytt 18 samme dag (den 17.09.2015) ble Bjørnar Moxnes og Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, intervjuet av Fredrik Solvang. Intervjuet begynner ved ca 23:42 minutter.

Ved ca 28:44 sier Solvang:
"Og dette flertallet i bystyret mente da altså at taushetsplikten skal beskytte de ansatte som er involvert i prosessen. Hva er det de har misforstått?"

Arne Jensen:
- - først om at pasientene var tilstrekkelig anonymisert og ikke ble eksponert, så:
"Og når det gjelder de ansatte, så er jo taushetsplikten sånn innrettet at den skal ikke beskytte offentlig ansatte mot kritikk. ... så det offentlig ansatte gjør i jobben sin, på vegne av fellesskapet, er ikke beskyttet, taushetsbelagt informasjon."

Det var meget bra at det kom godt frem. Og Folkvord og Bjøro har helt rett: Det er på tide med voksenopplæring om ytringsfrihet og dens funksjon, særlig blant utøverne av makt. Men også blant den norske befolkning generelt. Altfor mange tror lettvint på den offentlige propagandaen om at man beskytter de svake ved å hemmeligholde hva det offentlige gjør mot dem.


**
Om ytringsfrihet og publisering:


Ytringsfrihetsfiendtlige Norge – Nye lover på gang
02.01.2013 

Ytringsfrihet om barnevern – en liten repetisjon
11.01.2015

Ikke populært å si høyt hva barnevernet er og hva man mener regjeringen gjør
20.10.2014

Også politikere og kommuneansatte kan kritisere barnevernet
29.09.2014

Stavanger Aftenblad med riktig språkbruk
28.12.2014

Fra to dommer om ytringsfrihet ved EMD samt en fylkesnevnd og Personvernnemnda
21.02.2013

Viktig dom i England STØTTER endelig ytringsfrihet i barneverns-saker
31 desember 2013  

Nye forslag om 'ordninger' for barnevernsjuss, og advokaters meninger om dem
05.09.2015

Ytringsfrihet – Georg Apenes og William Shakespeare
13.05.2004

Når media løper barnevernets ærend
15.04.2004

Jeg vet hvordan "listene" kan forsvinne!
16.11.2006 / 10.04.2008 / 16.07.2008

Makten prøver igjen å sette munnkurv på dem de forfølger
25.04.2006

Datatilsyn og politi vil ha munnkurv på oss – igjen
27.09.2006

Ytringsfrihet og rettssikkerhet
17.09.2004

Peter Normann Waage:
Russland på nett
31.01.2005

Forum Redd Våre Barn:
Ytringsfrihet – hemmelighold fremmer overgrep
Februar 2007 –
*