-

3 mai 2024
 
   
   
 
Marius Reikerås:
 
Om døden i barnevernet
Åpent brev til statsråd Kjersti Toppe
 
 
 
Bergen, den 29.4.24
 
Jeg har akkurat sett NRK Brennpunkt sin dokumentar om "Instukids", der vi blant annet får følge Mathilde Hellum.
 
"Instukids" beskriver hvordan barnevernet gjør norske barn og ungdommer til narkomane på barnevernsinstitusjoner, noe det for øvrig har blitt varslet om i en årrekke, uten at noe er blitt gjort.
 
Mathilde ble selv narkoman på barnevernsinstitusjon, og hun døde på en benk på Grønland i Oslo i november 2023, bare 21 år gammel.
 
 
Rus-avsløringene
 
I forbindelse med rus-avsløringene i barnevernet, sier du til NRK:
"– Vi gjør det kanskje verre
Barn ned i 13-årsalderen kommer for å få hjelp på barnevernsinstitusjoner, men blir rusavhengige. – Det er mitt ansvar, sier barneminister Kjersti Toppe."
 
Ja, det er riktig at barnevernet er ditt konstitusjonelle ansvar. Og det ansvaret har du hatt i over 2 1/2 år.
 
Og du har sviktet!
 
Akkurat som du har sviktet med å følge opp de rekord-mange barneverns-dommene fra Strasbourg.
 
 
For snart to år siden
 
Den 24 mai 2022 var jeg i begravelsen til 13 år gamle Alex som tok sitt eget liv mens hun var under offentlig omsorg på en institusjon i Bergen.
 
Hun døde altså på din konstitusjonelle vakt, og det nedslående er at dersom norske myndigheter hadde respektert jentas grunnleggende menneskeretter, så er jeg overbevist om at Alex hadde vært i live i dag.
 
Men, Norge tvinger barn – også de som er over 12 år gamle – inn i institusjoner de ikke vil være i, og følger heller ikke opp sitt myndighetsansvar.
 
 
Herjer
 
Og døden fortsetter å herje inn i barnevernsinstitusjonene.
 
Et drøyt halvår etter Alex sin død, i januar 2023, døde tvillingene i Spydeberg. Her er det tidligere statsråd Sylvia Brustad som er styreleder for Fossumkollektivet.
 
TV 2 og Asbjørn Øyhovden har gjort en god jobb med å formidle hva som skjedde i forkant av at tvillingene døde mens de var i barnevernets varetekt i januar i fjor, se blant annet denne linken: Alle fagmiljøene advarte  – Mina og Mille (16) døde (29 april 2023).
 
 
Dokumentasjon mangler ikke
 
Ifølge Aftenposten har det siden mars 2020 vært 190 alvorlige selvmordsforsøk (jeg tror tallet er enda høyere) ved norske barnevernsinstitusjoner. Minst ti barn er døde.
 
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tok seg imidlertid bare bryet med å granske ett av dødsfallene.
 
Det vises til Aftenposten 11 januar 2023, med overskriften Ti barn døde. Kun ett dødsfall ble gransket. Nå varsler barneministeren full granskning.
Videre heter det i ingressen: "Vi erkjenner at arbeidet som har vært gjort, ikke har vært godt nok, sier barneministeren."
 
Aftenposten opplyste i januar 2023 at det de siste to og et halvt årene er registrert over 1.650 alvorlige hendelser ved norske barnevernsinstitusjoner. Det betyr to alvorlige hendelser pr. dag, og tallet er sannsynligvis enda høyere. Dette dreier seg om hendelser som dødsfall, selvmordsforsøk, kidnapping, brannstiftelser og seksuelle overgrep. Tilfellene forblir også mørkelagt.
 
 
Ansvarsløse for omsorgssvikt?
 
Det dreier seg altså om en systematisk og ansvarsløs svikt fra Bufdir, som holder hus i Oslo. Det er altså her de hovedansvarlige for omsorgssvikt, død og fordervelse sitter. Bufdirs historikk er bro-lagt med systemfeil og tilhørende tragedier.
 
La meg for øvrig minne deg om at det ikke er lengre enn knappe fire år siden at Riksrevisjonen kom med en knusende rapport om hvordan barn på norske barnevernsinstitusjoner har det.
 
Her er noen ytterst få av andre dødsfall som har skjedd under "offentlig omsorg":
   - 2009 døde 16 år gamle Knut Michael på Nordre Kråkerud, en
barnevernsinstitusjon i Spydeberg.
   - 2010 døde 15 år gamle Ragnhild Helsengreen i overdose, på rømmen fra en
barnevernsinstitusjon i Bergen.
   - 2012 døde en 17 år gammel jente på rømmen fra en barnevernsinstitusjon i Hordaland, og ble funnet død like utenfor Stavanger.
   - 2016 døde en 12 år gammel jente på sengen sin i et fosterhjem i Sogn og Fjordane.
   - 2017 døde "Hanne og Marie" på Vestlundveien ungdomssenter i overdose.
   - 2019 døde 16 år gamle Shada på Stendi AS's barnevernsinstitusjon på Vassøy like utenfor Stavanger.
 
Og ingen stilles til ansvar!
 
 
År ut og år inn
 
År ut og år inn har de ansvarlige myndigheter blitt varslet av tusenvis av mennesker. Ikke bare i Norge men også i utlandet. Går vi åtte år tilbake i tid, var det demonstrasjoner over halve verden mot det systemet som du nå er konstitusjonelt ansvarlig for.
 
Jeg minner igjen om at du har det konstitusjonelle ansvaret for Norges domfellelser i EMD siden september 2018, og hvor det fortsatt ikke er løftet en finger for å reparere krenkelsene som Norge er dømt for.
 
 
I stedet
 
I stedet har norske myndigheter arrogant ignorert alle varslene, og i stedet jaktet i flokk på flere av varslerne.
 
Oddvar Espegard og Tonje Omdahl var også i begravelsen til Alex. To år senere er de begge dømt i det norske rettssystemet til fengselsstraffer for å kjempe for menneskerettene innenfor barneverns-sektoren i Norge. Rune Fardal var også i begravelsen. Han har både du og en samlet maktelite gjort hva dere kan for å kneble, ikke minst gjennom drittpakkene som VG har servert mot ham og som har fungert som maktas mikrofonstativ.
 
 
Hvem var ikke der?
 
Det var altså flere menneskerettsforkjempere som var i begravelsen til Alex, men ikke én eneste fra det politiske miljø.
 
Du var i Bergen i denne tidsperioden, for dagen etter begravelsen var det høytidelig åpning av festspillene i Bergen, der både du og statsministeren deltok. Men, å delta i begravelsen var det altså ikke tid til. Det sier jo noe om prioriteringene og om hva slags land som Norge har blitt.
 
Du har skuffet kapitalt som minister, og i anstendighetens navn bør du følge de ni andre tidligere statsrådene som har måttet forlate sine statsrådsposter ut døra, og overlate det konstitusjonelle ansvaret til noen som kan håndtere alvoret i det vi snakker om, langt bedre.
 
 
**
 
 
 
Se også
 
 
Marius Reikerås:
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
MHS's hjemmeside, 23 mars 2020
 
 – :  Når VG kritiserer Rune Fardal for eksponering av barn
MHS's hjemmeside, 28 oktober 2022
 
 – :  Trude Lobben tar saken tilbake til Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD), for granskning av nye krenkelser
MHS's hjemmeside, 12 november 2022
 
 – :  Åpent brev til Barne- og familiedepartementet
radio.free.norway, 12 januar 2023
 
Venil Katharina Thiis:
Pågående menneskerettighetsbrudd i barnevernet
MHS's hjemmeside, 15 april 2023
 
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, siste oppdatering 12 september 2023
 
Demonstrasjoner i utlandet mot norsk barnevern
Forum Redd Våre Barn, 8 januar 2016 – 26 mai 2016
 
Demonstrasjon utenfor den norske ambassaden på Sri Lanka
Forum Redd Våre Barn, 8 - 16 oktober 2012
 
Demonstrasjoner i Norge apropos ditto i utlandet
Forum Redd Våre Barn, 2 april 2016 – 20 september 2017
 
Marianne Haslev Skånland:
Norske media mestrer ikke barnevern
MHS's hjemmeside, 30 mai 2023
 
Svein Otto Nilsen:
Er Barnevernet hva vi tror?
MHS's hjemmeside, 24 februar 2024
 
Bente Ohnstad og Mette Sønderskov:
Hvem skal gripe inn når tilsynsmyndighetene ikke gjør det?
MHS's hjemmeside, 16 desember 2020
 
Olav Terje Bergo:
Det som sitter i veggene!
MHS's hjemmeside, 6 juni 2023
 
familien-er-samlet:
Flukt, eksil og sjanser
MHS's hjemmeside, 11 november 2020
*