*

4 september 2023
 

 

Marianne Haslev Skånland:
 
Valget 2023 – Personstemmer
En bra mulighet for barnevernsofre og barnevernskritikere
 
 
 
Ved kommune- og fylkestingvalg er det mulig å prioritere enkelt-politikere som vil ha kraftigere endring av barnevernet enn det partiet man stemmer på generelt går inn for. Mange velgere er ikke tilstrekkelig oppmerksom på hvor enkelt dette kan gjøres.
 
Man prioriterer ved å gi ekstra stemme(r) til noen slike politikere. (Kun partiet Konservativt har god generell forståelse av hvor ille det nåværende barnevernets praksis er og hvor alvorlig det skader mange barn og familier, og de fleste velgere har ymse grunner til å stemme på andre partier.)
 
Denne muligheten for ekstra-stemmer gir makt til velgerne, istedenfor bare til partiene. Ved opptelling av stemmer kommer det frem hvem som har fått slike ekstra-stemmer og hvor mange.
 
Nettopp fordi de fleste partiene ser endring av barnevern som et marginalt spørsmål, trenger disse partiene også å se at modige enkelt-politikere blant dem som ser alvoret, blir satt pris på av folk som vet om behovet for radikal omlegging i hvordan barnevern skal drives.
 

Hva gjør man?
 
Hvis man har funnet frem til én eller flere politikere som står til valg på listen i det partiet man vil stemme på, kan man krysse av foran navnet (å gi slik ekstra-stemme kalles 'kumulering').
 
Hvis han/hun står på et annet partis liste, skriver man vedkommendes navn og hvilket parti de står på valg for, inn på sin egen stemmeeddel, i rubrikken med åpne plasser som har tittelen "Kandidater fra andre lister – inntil 14" (slike personstemmer kalles også 'slengere').
 
 
Store norske leksikon har en kort men bra artikkel om dette:
Personstemmer
Store norske leksikon, sist oppdatert 30 august 2023
 
De skriver:
 
Om kommunevalg:
"Det skjer ganske ofte at rekkefølgen på valglisten blir forandret og at spesielt populære enkeltpersoner flyttes oppover på valglistene. Mange slike personstemmer er også en god indikator på en politikers popularitet og mange personstemmer vil ofte øke denne personens mulighet til å komme høyere på valglistene ved senere valg."
 
Om fylkestingsvalg:
"Ved fylkestingsvalg kan man også gi personstemmer, men ikke slengere.
.....
Personstemmer har likevel den virkningen at det gir et inntrykk av hvor populær en politiker er."
 
 

Uansett: Lykke til med innsats ved valget! Barnevernsofrenes langvarige innsats trengs!


**
 
 

 
Se også
 

Valget høsten 2023 – Liste over noen artikler om barnevernsspørsmål publisert ved tidligere valg
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 1 august 2023
 
Olav Bergo:
Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 10 oktober 2022
 
Per Olav Tjernes:
Vi trenger et barnevern som – –
MHS's hjemmeside, 15 august 2023
 
familien-er-samlet:
Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernkrisen?
MHS's hjemmeside, 4 oktober 2018
 
Anita Skippevik:
Hva skjuler barnevernet av saksbehandlingsmetoder og hvordan blir slike spørsmål møtt?
MHS's hjemmeside, 27 desbmer 2017

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – hva må gjøres og hva ikke?
MHS's hjemmeside, 14 august 2023
 
 – :  Noen synpunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
MHS's hjemmeside, august – september 2021
 
 – :  Hva skal en politiker være?
MHS's hjemmeside, 11 august 2019

 – :  
Politikerne må styre barnevernet
MHS's hjemmeside, 8 desember 2018

*