*
1 august 2023
 
 
 
 
Valg høsten 2023
Liste over noen artikler om barnevernsspørsmål publisert ved tidligere valg
 
 
v/ Marianne Haslev Skånland
 
 
Politiske partiers syn på barnevernsspørsmål er ikke statisk. Noen skaffer seg bedre informasjon og får derfor større innsikt med tiden, men medlemsmassen i et parti skifter stadig, og det gjør det også hvem som får gjennomlag for sitt syn i et parti til enhver tid.
 
En del av nedenstående artikler kan likevel være relevante også for kommune- og fylkestingsvalget nå i høst 2023. De tar opp kun partienes syn i spørsmål som er særlig relevante for barnevern, ikke deres programmer for samfunnet generelt.
   Artiklene står som de sto da de ble publisert, uansett om partiene skulle ha endret kurs i dag.

   Noen politikere har skiftet parti. Partiet De Kristne har skiftet navn til Konservativt.
 
De fleste artikler er fra denne hjemmesiden selv; to mapper med artikler kommer fra BarnasRett. Hjemmesiden har ingen tidligere artikler om andre partier enn dem på listen her.
   Det er mest mine egne synspunkter og oppsummeringer; det skyldes at jeg ikke har hatt kapasitet til å fange opp så mye nyttig som andre skriver, dessverre. Alle artiklene på listen springer iallfall ut av et kritisk syn på aspekter av dagens norske barnevern.
   Jeg har ikke sett igjennom, om igjen, alt publisert her på hjemmesiden som er spesielt politisk relevant. Det ville være umulig å gape over: Svært mye som skrives av folk med kritisk innsikt i barneverns-industrien i Norge, er politisk relevant, og særlig i valg-tider! Utvilsomt er det flere artikler som kunne settes inn i denne oversikts-mappen. Jeg har prøvet å styre meg og begrense listen fra de nyere årene til noe av det mest relevante om partiene, men har ikke kunnet dy meg for å henge på en 'uordnet liste' nederst, enda det utvilsomt har demotiverende virkning.
 
De fleste artiklene kommenterer synspunkter fra hovedstrøms media-kilder eller publiseringer fra partiene selv. Det er et betydelig problem at slike media-artikler og politiske program-formuleringer ofte blir fjernet fra internett av dem som har publisert dem når en del tid er gått, eller de blir flyttet til nye nettadresser som gjør dem vanskelige eller besværlige å finne igjen. Særlig er de politiske partiene og deres kandidater ille til å fjerne det de har skrevet en tid tilbake. (De frykter kanskje at senere lesere vil gjennomskue dem som tåpeligheter?) Slik sletting vanskeliggjør lesingen, fordi kritisk argumentasjon blir stående uten det den argumenterer imot og derfor delvis i luften.
   Likevel gir sammenhengen seg ofte selv. Jeg har ikke gjort noe forsøk på å tilføre publiseringene her etterpå-forklaringer om det som er forsvunnet.
MHS   
 
 
 
 
Rundt stortingsvalget 2021
 
Anita Skippervik:
Valget er i gang – kortversjon av partiprogrammene om barnevern
8 september 2021
 
Olav Terje Bergo:
En rødgrønn regjering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig
6 september 2021
 
 – :  Ny barnevernslov og de politiske partiene
29 mai 2021
 
Venil Katharina Thiis og Gro Hillestad Thune:
Oversendelsesbrev til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov
29 mai 2021
 
Marita Moltu og Roy Magne Kanestrøm:
Verdig liv uten statlig inngripen
21 juli 2021
 
Erik Selle:
Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK-lister ved stortingsvalget 2021
21 oktober 2020

Marianne Haslev Skånland:
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
3 august 2021 pluss tillegg i august og september

 – :  Valget 2021 – Barnevernet og stortingspartiene. Hva gjør de?
7 september 2021
 
 – :  Valget i 2021 – To bra partier for barnevernsofre:
 Partiet De Kristne
 Liberalistene
13 august 2021
 
 – :  Valget 2021 – Stortingspartiene 1
Venstre
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Rødt
8 september 2021
 
 – :  Valget 2021 – Stortingspartiene 2
 Høyre
 Kristelig Folkeparti (KrF)
9 september / 13 september 2021
 
 – :  Valget 2021 – Stortingspartiene 3
 Arbeiderpartiet (AP)
 Sosialistisk Venstreparti (SV)
9 september / 11 september 2021
 
 – :  Valget 2021 –
 SP med store svakheter i partiprogrammet men noen bra forslag om barnevern
7 september 2021
 
 – :  Valget 2021
FrP har fjernet seg fullstendig fra barnevernsofrenes behov
4 september 2021
 
 – :  Valget 2021
Partiet Demokratene er blitt problematisk for barnevernsofre
1 september 2021
 
 – :  Valget 2021 – PDKs store innsats for barnevernsreform
7 september 2021
 
 – :  Partiet De Kristne (PDK) har vært et lyspunkt
2 oktober 2021
 
 
 
 
Rundt kommune- og fylkestingvalget 2019
 
Marianne Haslev Skånland:
Barnevernsofrene og valget 8-9 september 2019
11 / 14 august 2019
 
 – :  Regjeringspartienes 'plattform' for barnevern
7 februar 2019
 
 – :  Partiet De Kristne (PDK) har forstått mye om barnevernet
10 august 2019
 
 
 
 
Artikler på nettstedet BarnasRett.no
 
Disse to artikkel-samlingene er, som man vil se, 15-20 år gamle. Det er faktisk interessant å se i hvilken grad partiene stort sett er like uvitende om realiteter i barnevernet i da som de var da.
   Svært mange av politikernes og deres partiers artikler som refereres til, er nå fjernet av politikerne selv. Men kommentarer fra BarnasRett står fortsatt ved hver artikkel-lenke, og er ganske opplysende.
 
Stortingsvalget høsten 2005:
Hva har politikerne og partienes programmer å si om barnevernet?
Samlemappe med artikler fra ca 2003 – 2005
 
Partiene og barnevernet
Samlemappe med artikler fra 2006 - 2009

 
 
 
Et uordnet utvalg med særlig politisk vinkling / relevans, fra ymse år
 
Knut Inge Røen:
Lovande rapport frå Barnevernsutvalet
 
Geir Fauchald:
Tale om barnevern på FrP's landsmøte 6 mai 2017
11 mai 2017
 
Roy Kanestrøm:
Barnevern og rettssikkerhet
19 mai 2017
 
 – :  Norges håndtering av sakene i EMD
15 februar 2020
 
Svein Otto Nilsen:
Barnevernet i Tondheim går riktig vei
og
Hvilke konsekvenser får det for involverte ledere i Barnevernet når loven brytes?
12 august 2019


 – :  Norsk barnevern har ikke noe å skryte av
15 januar 2020

Onar Åm:
Den skjulte nyheten i Køln
26 februar 2021

 
Morten Wold:
Innlegg i stortingsdebatt om barnevern 14 november 2019, sak 1
8 januar 2020
 
Arnhild Skretting og Vidar Nedrebø:
2020 – blir det året for en helhetlig og faglig gjennomgang av norsk barnevern?
8 januar 2020

Tom Henriksen:
Foreldrene har ansvaret
8 juni 2020

 
Kommunestyremedlemmer i Samnanger kommune:
Vårt eige barnevern
7 september 2020
 
Marianne Haslev Skånland:
Forfjamsete politikere?
8 februar 2016

 – :  
Hjelper barnevernet fattige familier?
21 september 2011
 
 – :  Politisk program for barnevern på lokalplan
10 mars 2012
 
 – :  FrP igjen med tiltak med garantert negativ effekt for barnevernets ofre
18 juni 2014
 
 – :  Barnestatsråd Horne skikkelig på jordet angående barnevernsbarns skolegang
28 august 2014
 
 – :  Ikke populært å si høyt hva barnevernet er og hva man mener regjeringen gjør
20 oktober 2014
 
 – :  Statsråd Solveig Horne vil ha råd: Hvordan skal barnevernsbarn få vellykket skolegang?
12 februar 2015
 
 – :  En SP-politiker på ville veier – Lise Marie Sommerstad
7 januar 2017
 
 – :  Det skjulte motivet for sammenslåing av barnevern
19 mars / 30 juli 2015
 
 – :  Stortingsforslag om nærhetsreform i barnevernet
19 mai 2017
 
 – :  Hva skal en politiker være?
11 august 2019

 *