*
15 august 2023
 
 


Vi trenger et barnevern som - -
 
Av Per Olav Tjernes
 
 
 
Å be oss ha tiltro til barnevernet for at barnevernet skal bli bedre, er å starte i feil ende.
 
Det er rett at det trengs tiltro til barnevernet, men tiltro må fortjenes.
Barnevernet gjør seg ikke fortjent til noens tiltro. Eneste du kan være sikker på når det gjelder barnevernet, er at de er absolutt ikke der for å hjelpe barn og familier.
 
Kontakt med barnevernet er som å bli arrestert i en film.
Alt Du Sier, Kan Og Vil Bli Brukt Mot Deg.
 
Og det hjelper ikke mye at barnevernet er sitt eget kontroll-organ.
Vi har sett hvordan det har gått, med alle dommene i EMD.
 
Fylkesmannen og fylkesnemnda (nå heter de statsforvalteren og Barneverns- og helsenemnda) skal kontrollere barnevernet, men de bare følger barnevernets vilje.
 
Skoler og barnehager samarbeider med barnevernet. Dvs: Klager du på skolen eller barnehagen, så sender de bekymringsmelding til barnevernet.
 
*
 
– Vi trenger ikke flere ansatte i barnevernet. Da er det bare flere til å gjøre en like dårlig jobb.
– Vi trenger ikke flere fosterhjemplasser.
– Vi trenger ikke flere barn som dør under barnevernets tilsyn.
 
 • Vi trenger et barnevern som fungerer, og jobber for barn og familiers beste.
 • Vi trenger et kontroll-organ som kontrollerer barnevernet. Og ikke omvendt.
 • Vi trenger åpenhet i barnevernet, så de ikke kan skjule seg bak taushetsplikt.
 • Vi trenger en kompetanseheving i barnevernet.
 • Vi trenger ansatte i barnevernet som kan loven og følger den.
 • Vi trenger ansatte som med hånden på hjertet kan si: Jeg skal hjelpe en familie med problemer.
 
 
**
Se også
 
 
Valg høsten 2023 – Liste over noen artikler om barnevernsspørsmål publisert ved tidligere valg
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 1 august 2023
 
Bjørn Bjøro:
Knusende nederlag for Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD) – Barnevern
MHS's hjemmeside, 15 september 2019
 
Marius Reikerås:
Inngrep i menneskerettene, ikke "tiltak"
MHS's hjemmeside, 21 desember 2020

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – hva må gjøres og hva ikke?
MHS's hjemmeside, 14 august 2023
 

 – :  Norge har kjørt seg ut med sine lovlige og ulovlige barnevernsordninger
MHS's hjemmeside, 15 oktober 2022
 
Leif Helge Bakke:
Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
MHS's hjemmeside, 6 april 2021
 
Margaret Hennum:
Treng vi vern mot barnevernet?
BarnasRett, 5 juli 2008
 
rtl:
KrF mener at fosterforeldre redder barn
BarnasRett, 22 august 2007
 
Else Sommer:
Kasseret og kastet bort
BarnasRett, 19 januar 2008

Fortvilte foreldre og besteforeldre:

Skuffet over barnevernet
Oppland Arbeiderblad, 30 juni 2008
 
Ingebjørg Jakobsen:
Barnevernet – hjelpeinstans eller ond maktutøver?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2023

 *