*

18 mars 2023
 
 

Bollywood og norsk barnevern
 
Av Erik Bryn Tvedt
advokat i barnevernsaker i snart 40 årNorges skandaløse adskillelse av barn fra foreldre i en rekke saker avslører norske domstolers unnfallenhet.
 
Et grunnleggende prinsipp nedfelt i EMK artikkel 6 tilsier at forvaltningens akuttplassering av barn straks behandles for en domstol på samme måte som fengsling, og innen 48 timer. Men nei, i Norge har vi opprettet forvaltningsorganet barnevernsnemnd, (inntil nylig fylkesnemnd), hvor en ansatt i barnevernets overordnede organ tar stilling til akuttplasseringen! Hvor er den tredje statsmakt, domstolene, som tillater dette? Etterpå er det gjerne for sent, Barnevernssaker kan ta opp til flere år ved domstolene mens barna er fjernet fra foreldre og plassert etter barnevernets forgodtbefinnende.
 
Barnevernsnæringen er en av landets raskest voksende næringer. Antall ansatte og medhjelpere i form av psykologer, sosionomer, private barnevernsinstitusjoner og fosterforeldre mm øker for å ta unna den strøm av barn Norge  tar fra foreldrene. Forvaltningen har organisert den barnesakkyndige kommisjon som godkjenner hvilke sakkyndige rapporter domstolene kan vektlegge. Forvaltningen arrangerer også kurs og kvalifisering av sakkyndige som kan oppnevnes av retten.
 
Slik har Norsk forvaltning i det skjulte sørget for ideologisk kontroll over familier i Norge. Og kontroll over premisser for domstolenes avgjørelsesgrunnlag. Biologiske prinsipper tilsidesettes for et gedigent eksperiment hvor såkalt sakkyndige skal bestemme om barn får bo sammen med sine foreldre. Alt i troen på at Norge er best!
 
En rekke land har reagert kraftig på norske grusomheter overfor foreldre og barn. Nå slippes en internasjonal anerkjent film fra Bollywood og det skal bli interessant å se hvordan barnevernsbyråkratene forsvarer seg. Kampen om opinionen er avgjørende, det ser vi fra andre samfunn som f. eks. Russland. 
 
Jeg ber folk følge med på hvorledes forvaltningen og domstolene fremover tilslører tilsidesettelse av maktfordelingsprinsippet nedfelt i vår Grunnlov.


**

 

 
Se også

 

Erik Bryn Tvedt:
Årsaker til krisen i barnevernet
MHS's hjemmeside, 17 januar 2020
 
 – :  Hvem ivaretas i barnevernssaker?
MHS's hjemmeside, 5 februar 2019
 
EMK – Den Europeiske Menneskerettskonvensjon
EMK – nordiske versjoner (bestemmelsene som er mest relevant for barnevernsspørsmål)
 
Alvheims ti bud – til dem som kommer i barnevernets søkelys
MHS's hjemmeside, 11 oktober 2022

Suranya Aiyar:
Barnevernets kulturelle fordommer
Ny Tid, 15 mars 2023
 
Marianne Haslev Skånland:
Norske ikke-mennesker
Stavanger barnevern, India-saken, og nå en Bollywood-film
MHS's hjemmeside, 15 mars 2023

 – :  The Indian Bollywood film about Norwegian child protection, and the child protection case it is based on
Wings of the Wind, 12 mars 2023

 – :  Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020
 
Anita Skippervik:
Hva skjuler barnevernet av saksbehandlingsmetoder og hvordan blir slike spørsmål møtt?
MHS's hjemmeside, 27 desember 2017
 
 – :  Systematiske lovbrudd kan ikke omdefineres som unntaksvise enkeltsaker
MHS's hjemmeside, 24 juli 2020
 
familien-er-samlet:
Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernskrisen?
MHS's hjemmeside, 4 oktober 2018
 
Olav Bergo:
Trollet og trollsplinten
MHS's hjemmeside, 22 desember 2020 / 6 januar 2021
 
Ottar Steinhovden:
Informere om norsk barnevern i utlandet
MHS's hjemmeside, 27 april 2018
 
Jan Simonsen:
"Statens barn" – tsjekkisk doumentar med kritisk søkelys på norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 26 november 2017
 
Roy Kanestrøm:
Barnevern og rettsikkerhet
MHS's hjemmeside, 19 mai 207
 
Mika Leppänen:
Det er ingen kunst å spare 100 millioner i Arendal
MHS's hjemmeside, 16 august 2020
 
Olav Sylte:
Etter 12 måneder: 12 nye justismord
MHS's hjemmeside, 24 september 2018


*