*

30 mai 2024
 
 
 

 
Er barnet mitt samfunnets eiendom?
 
Av
Sigrunn Braatlund
lærer, Ramnes
 
 
• • •
Artikkelen ble publisert i Tønsbergs Blad den 9 april 2024.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • •
 
 
   
Når du forstår hva dette handler om, vil du slutte å lese. Når du tror du forstår hva dette handler om, vil du ikke forstå hva dette handler om. Du vil tenke: Det var nok en grunn, man havner ikke i en sånn situasjon uforskyldt.
 
Jo, i dette landet Norge kan en helt vanlig mamma og pappa, nei forresten en helt uvanlig kunnskapsrik, nærværende og kjærlig mamma og pappa, oppleve å bli frarøvet sine barn en helt vanlig dag ved middagstid i mars. Dette handler om en fire år gammel jente som ligger skjelvende under en seng mens åtte voksne personer ville ha henne og storesøstera ut av huset og vekk fra foreldrene som elsket dem.
 
Dette handler om at en etat som skulle jobbe for barnas beste ble til noe helt annet for denne familien. Og om voksne menneskers jag etter makt, penger og en dyrebar og omsettelig vare – barna våre. (Hadde du visst hva som foregår, hadde du enten ikke trodd på det, kastet opp i vemmelse eller ikke orket å forholde deg til at det skjer.)
 
Dette er en historie om noe som er blitt løgn for å dekke løgn for å dekke overgrep. År med vedtak etter vedtak basert på så tynt grunnlag at mange andre foreldre i dette landet også burde blitt fratatt sine barn. Hva med den store andelen barn som ser sine foreldre to-tre stressede timer en vanlig hverdag?
 
Dette var foreldre som brukte mye tid med barna, valgte hjemmeundervisning for den eldste (som er helt lovlig her i landet), hadde dyr, reiste og var sosiale med andre barn og voksne.
 
Dette handler også om hvordan vi som samfunn eller enkeltindivider tar avgjørelser om hva som ikke er et bra hjem for et barn. Et hjem som ville vært helt topp i en annen del av verden – eller i en annen kommune i Norge – men fordi vi synes det blir for annerledes, for rotete, for sterke meninger mot myndighetene, at man tar selvstendige helsevalg og velger å unngå skadelig medisin eller stråling, eller velger å undervise barna selv, kommer den ene mistanken etter den andre snikende. En ball begynner å rulle, og man sitter i klisteret fordi det ikke er noe godt system for å tilbakevise anklagene.
 
Hvem skal vurdere hvor mye overvåking, sjekking, vurdering og tvangstiltak som er for mye belastning for en familie? Vil ikke enhver forelder blitt ganske utrygg ved å aldri vite når noen fremmede plutselig står inne på et rom i huset ditt for å vurdere om du har et bra nok hjem for barna? Er egentlig målet at barna skal ha det bra når alle tiltak gir et uutholdelig liv for foreldrene?
 
Og hvem vurderer om tips som sendes om en familie egentlig brukes som hevn, sjalusi eller ren ondskap?
 
Det er en svært traumatisk opplevelse når et barn blir tatt fra sine foreldre mot både barna og foreldre sin vilje. Da skal det ikke være tvil om at barnet har det best hos nye omsorgspersoner. Politiet følger bare instrukser og gjør ikke egne vurderinger om hva som er rett, dermed sitter noen få med mye makt over barnas skjebne. For noen er det viktig å bli reddet fra en vond tilværelse, men hva med dem som ble tatt fra foreldrene bare fordi vi som samfunn har for snevre rammer på hva som er godt for et barn?
 
 
**
 


 
 
Se også
 
 
Ingebjørg Jakobsen:
Barnevernet – hjelpeinstans eller ond maktutøver?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2023
 
Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i Serbia
MHS's hjemmeside, 20 februar 2017
 
familien-er-samlet:
Flukt, eksil og sjanser
MHS's hjemmeside, 11 november 2020

Christian W. Beck, Marta B. Straume, Finn Jarle Sæle, Jan-Aage Torp (red):
Statens barn ?
Birkeland, Forlaget Exodus, ISBN 82-7514-033-1, 20 august 1996

Marta Straume:
Heimeundervisning som diagnose?
MHS's hjemmeside, 30 mai 2024
 
Ole Henriksen:
Reindrift og barnevern
MHS's hjemmeside, 12 mars 2023
 
Beate Kvammen:
Ville barna våre ha samvær med familien da de var under barnevernets omsorg?
MHS's hjemmeside, 21 november 2020
 
Bjørg Ødegård:
Vi barnevernsofre og våre liv
MHS's hjemmeside, 17 juni 2021
 
Olav Terje Bergo:
Ingen nyhet at barnevernet svikter
MHS's hjemmeside, 3 juli 2020
 
 – :  Hvordan er det mulig?
MHS's hjemmeside, 21 mai 2024
 
Spydeberg-kvinne vant over barnevernet
BarnasRett, samlemappe med lenker til artikler i Smaalenenes Avis 3 februar 2002 – 21 april 2002
 
Marianne Haslev Skånland:
En uavsluttet liste over grunner gitt av de nordiske barnevernstjenester for å berøve barn deres foreldre
MHS's hjemmeside, 22 februar 2013 –
 
 – :  Når minoriteters barn fratas foreldrene
MHS's hjemmeside, 12 april 2015

 – :  Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA –  2
MHS's hjemmeside, 10 juli 2021

 
 
 
*