Velkommen til min hjemmeside !
Willkommen, Bienvenu, Welcome !
                                        Marianne Haslev Skånland

Skanland CPS child protection

Oppdateringer / Updates
The hidden motive for wanting municipality mergers
and larger child protection units
19 March 2015

Marianne Haslev Skånland:
Det skjulte motivet for sammenslåing av barnevern
19 mars 2015

Marianne Haslev Skånland:
'Seksuelt overskridende atferd' hos barn?
En ny runde behandlings-mani, denne gangen på Stortinget

18 mars 2015

Øistein Schjønsby:
Child protection –
rules and regulations and how to worm out of them

26 January 2015

Marianne Haslev Skånland:
Judgment in Poland: a nine-year-old girl NOT to be extradited to Norway
11 December 2014

Marianne Haslev Skånland:
Dom i Polen: 9-årig pike skal IKKE utleveres til Norge
13. desember 2011
med tillegg 28. desember 2011

Marianne Haslev Skånland:
Overgrepskarusellen er i full sving igjen
2. utgave 24 januar 2015

Den horrible Bjugn-saken
Samlemappe 1993 – 2006

Marianne Haslev Skånland:
Of course children tell lies about sexual abuse
– lying is unavoidably a part of human language
A technical explanation
29 May 2006

Marianne Haslev Skånland:
50 prosent av alle fosterbarn har psykiske lidelser – hvorfor?
13 januar 2014

Marianne Haslev Skånland:
Når minoriteters barn fratas foreldrene
12 april 2014

Marianne Haslev Skånland:
When children of minorities are deprived of their parents
12 April 2014 / 11 June 2014

Marianne Haslev Skånland:
Terapi etter ferien – komikken i samfunnet er blitt total
5 august 2014

Marianne Haslev Skånland:
Sex i beredskapshjem - ikke så uventet
28 april 2014

Marianne Haslev Skånland:
En barnevernsansatt med barneporno
10 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
A 'child protection' employee with child pornography
10 January 2015

Raymond Peytors:
NSPCC maintain abuse hysteria as donations fall
15 December 2012 / 3 December 2013

Jan Simonsen:
Rock hard criticism of Norwegian child protection from
the president of the Czech Republic

10 February 2015

Jan Simonsen:
Child protection case damages Norway's reputation in the Czech republic
28 November 2014

Marianne Haslev Skånland:
If Assange is extradited to Sweden
15 February 2011

Marianne Haslev Skånland:
Rotherham-skandalen – politiets og barnevernets rolle, og
synet på foreldre

28 - 29 august / 16 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Om barnevernet med motstridende funksjoner
8 mai 2014

Marianne Haslev Skånland:
Nytteløs advokat vil ha mer barnevern og barnedomstol?
Omtrent så galt som det kan bli
16 februar 2015

Suranya Aiyar:
Guidelines for CWCs under POCSO
A talk given at the NCPCR, New Delhi, on 20 July 2013
27 December 2013

Marianne Haslev Skånland:
Mislykket sak brukt som argument for
"mere barnevern" og "mere penger til barnevern"

Lille julaften 23 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
Oppfordring til angiveri – men gode kommentarer
Forblindet intervjuobjekt og forblindet artikkel

23 september 2014

Dag Sverre Aamodt:
En advokats erfaringer med barnevernet
28 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Statsråd Solveig Horne vil ha råd:
Hvordan skal barnevernsbarn få vellykket skolegang?

12 februar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets resonnement: Det må fordømmes at noen
drar til utlandet, vil dra til utlandet,
eller kan mistankes for å ville dra til utlandet

10 februar 2015

Jan Simonsen:
Barnevernsak rammer Norges anseelse i Tsjekkia
24 november 2014

Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
Fallitt for barneverns-psykologiens 'tilknytnings'fantasier

Av Marianne Haslev Skånland
7. juni 2013

Marianne Haslev Skånland:
Stadig kan tidligere barnevernsofre få erstatning
– mens nye kasus skapes

19 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Polanski on the separation and abuse during the war
30 March 2014

Marianne Haslev Skånland:
Polanski om adskillelsen og overgrepene under krigen
2 mai 2008

Marianne Haslev Skånland:
Russia is alarmed at Norwegian child protection (CPS)
15 November 2014

Marianne Haslev Skånland:
Norwegian CPS action against Russian families – what is the truth?
26 November 2014

Marianne Haslev Skånland:
The attitude of social professions involved in the
child protection sector

December 2000

Marianne Haslev Skånland:
Is biological kinship irrelevant for the life of human beings?
11 March 2012

Marianne Haslev Skånland:
The Norwegian children's ombudsman:
The child protection people are magnificent

22 December 2014

Jane-Mette Kile:
Mail til justisminister Anders Anundsen om menneskerettigheter
28 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Ikke populært å si høyt hva barnevernet er og hva man mener regjeringen gjør
20 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Overvåking ved fotlenke på unge over 12 år i Danmark
29. oktober 2011

Dom Bosco:
Cauchemar dans Norvège
Les deux enfants indiens de la famille Bhattacharya

23 février - 3 mai 2012

Marianne Haslev Skånland:
Svindelen om barn som kidnappes fra Norge
11 juni 2014, med tillegg 12 juni – 10 juli 2014

Marianne Haslev Skånland:
Important court verdict in England at last SUPPORTS freedom of info in CPS cases
31 December 2013

Marianne Haslev Skånland:
Falsk kritikk av barnevernet ?
27. april 2014 / 8. august 2007


Marianne Haslev Skånland:
Ytringsfrihet om barnevern – en liten repetisjon
11 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Terrible case of CPS 'care' in Britain leading to the death of a
handicapped child in foster 'care'

11 June 2014

Canadian documentary about child protection
by Marianne Haslev Skånland
11 September 2013

Marianne Haslev Skånland:
Betaling til fosterhjem
13 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Mobbing – Narvik kommune, kommunens advokat og en rektor prøver å bruke barnevernet
for å bli kvitt et problem de selv burde ordne opp i

3 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Stavanger Aftenblad med riktig språkbruk
28 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
Educating the young –
better through cooperation with the child protection agency (CPS) ?

21 December 2014

Suranya Aiyar:
Family must come first
14 February 2013

Suranya Aiyar:
Familie må komme først
15. februar 2013

Marianne Haslev Skånland:
The assessments made by the Norwegian child protection service (CPS)
February 5, 2012 (Revision of Norwegian article of 19.7.2004)

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets bedømmelser
To eksempler på barnevernsideologi i Kari Killéns bok
Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar
19. juli 2004

Marianne Haslev Skånland:
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
Desember 2007

Marianne Haslev Skånland:
A child protection case Malaysia / Sweden
22 February 2014
    
 The Malaysian children held in Sweden need their own family
      19 February 2014
    
 When Malaysians are attacked by Western child protection – what to do?
      20 February 2014
    
Foster care – which Sweden wanted for Malaysian children
      21 February 2014

Marianne Haslev Skånland:
New developments in Norway, and the beginning of
actions by other countries against Western child protection

3 December 2012

Øistein Schjønsby:
Should we feel sorry for the CPS employees?
18 August 2014

Jørgen Stueland:
The Child Protection Service: Report from a meeting in the autumn of 2013
25 March 2014

Dag Sverre Aamodt:
The Child Care Service experience from a lawyer's perspective
27 March 2014

Siv Westerberg:
Foster-children as lucrative business
February 2005 / 25 January 2014

Marianne Haslev Skånland:
The Child Protection Service (CPS) – unfortunately the cause of grievous harm
Part 1: First encounters with the system and the court procedures

24 September 2012

Marianne Haslev Skånland:
The Child Protection Service (CPS) – unfortunately the cause of grievous harm
Part 2: Content, dimensions, causes and mechanisms of CPS activities
16 March 2012

Siv Westerberg:
Des prisons pour enfants? En Suède?
1995

Siv Westerberg:
Pflegschaft der Abkassierer
14.07.95

Marianne Haslev Skånland:
Leserzuschrift apropos Siv Westerberg: "Pflegschaft der Abkassierer"
28.07.95

Marianne Haslev Skånland:
British press discovers the child 'protection' racket?
22 April 2012

Marianne Haslev Skånland:
Human rights in Norway – as low as they can go
July 2004

Marianne Haslev Skånland:
En uavsluttet liste over grunner gitt av de nordiske barnevernstjenester
for å berøve barn deres foreldre

22. februar 2013 –

Marianne Haslev Skånland:
An incomplete list of reasons given by the child protection
services of the Nordic countries for depriving children of their parents
March 14, 2012 –

Marianne Haslev Skånland:
Politisk program for barnevern på lokalplan
4. utgave 10. mars 2012

Marianne Haslev Skånland:
Political program for child protection in local administration
4th edition, 10 March 2012

Marianne Haslev Skånland:
The elephant
Someone who has been torn from its roots - and is sick with longing

February 25, 2012

Elefanten
Om en som er fjernet fra sin opprindelse – og som lengter
Av Marianne Haslev Skånland
6. desember 2010

Marianne Haslev Skånland:
Borte fra mor og far
19. november 2010 / 18. november 2005

Marianne Haslev Skånland:
Skaden ved adskillelse oversett av fagperson Steinkopf
25 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Tvungen støy for alle
21.03.1992 / 11.10.2013

Marianne Haslev Skånland:
About the song "Summer night by the fjord" ('Sommernatt ved fjorden')
14 February 2012

Marianne Haslev Skånland:
Andre nasjoner mere familiekjære?
10. april 2010

Jørgen Stueland:
Min adventssalme
16 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
Samarbeid med barnevernet?
18 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Bedre å bo på barnevernsinstitusjon
enn på asylmottak sammen med broren?

18 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
Når media løper barnevernets ærend
15.04.04

Ekspertuttalelse i Götene-saken
Sak (fall) ved Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Alma og Endre Dolhamres barn
Uttalelse fra professor i lingvistikk Marianne Haslev Skånland,
Universitetet i Bergen

10.01.07

Marianne Haslev Skånland:
Alexander Aminoff's linguistic proficiency in childhood
An analysis of claims made by the Swedish social services in connection with the forcible removal of him from his mother
28 October 2006

Marianne Haslev Skånland:
Alexander Aminoffs språklige kompetanse som barn
Analyse av påstander fremsatt av det svenske sosialvesenet i forbindelse med tvangsfjerningen av ham fra hans mor
04.05.06

Marianne Haslev Skånland:
England – the authorities favour express speed to adopting children
away from parents

4 December 2014

Marianne Haslev Skånland:
England - myndighetene foretrekker lyntogsfart til bortadoptering
4 desember 2014

Sverre Kvilhaug:
Barnevernet i Norge - Befringutvalget
Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om
omsorgsovertakelse er til barnets beste

7. juni 2000

Marianne Haslev Skånland:
Nye utviklinger i Norge, og andre lands
begynnende aksjoner mot vestlig barnevern

30. november 2012

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
1: Møte med systemet og rettsbehandlingen
01.12.2006

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
2: Innhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet

01.12.2006

Svein Otto Nilsen:
Er det lov å kritisere barnevernet?
5. juni 2011


Marianne Haslev Skånland:
Russia protests against child protection in Finland
20 November 2012

Marianne Haslev Skånland:
The iron hand that rocks the cradle
30 January 2012

Bård Fosse:
Forbrytelse og hevn
6. oktober 1994 / 3. mai 2014

Marianne Haslev Skånland:
Foreldre trekkes for strafferett
2 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Hvem kan stilles for retten?
20. april 2012

Synnøve Gran Christiansen:
Les enfants, la Protection de l'Enfance et les parents
1995

Marianne Haslev Skånland:
Dr Mengele & co på ferde i norske hjem?
1995

Marianne Haslev Skånland:
Dr Mengele & Co in action in Norwegian homes?
August 2011 (Norwegian version 1995)

Marianne Haslev Skånland:
En barnevernssak Malaysia / Sverige
5 oktober 2014
    
 De malaysiske barna som holdes i Sverige trenger sin egen familie
       7 oktober 2014
   
   Når malaysiere blir angrepet av vestlig barnevern – hva gjør man?
         13 oktober 2014
    
•   Fosterhjemstilværelse – som Sverige ville ha for malaysiske barn
       15 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
École et éducation
Enseignants et parents
1995

Marianne Haslev Skånland:
Erstatning til familie etter løgn fra leger, sykehus og barnevern
Nyhetsinnslag fra 1996, kommentar fra 2013

23. april 2013

Marianne Haslev Skånland:
Når barnevernet og BUP en sjelden gang er uenige
17 august 2014

Marianne Haslev Skånland:
Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med
barnevern

august 2011 (desember 2000, juni 2007)

Else Sommer:
Assistance to families
13 August 2013

Else Sommer:
Hjelpetiltag
29. januar 2008 / 22. juli 2013

Marianne Haslev Skånland:
Viktig viktig: En mor og sønn har flyktet FØR fylkesnevndsbehandling
25 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barn som flykter, hvem er de på flukt fra?
9 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Et barneverns argumenter:
Hjemmefødsel og sjalusi og mystiske forbokstaver og vagabondering
27 februar 2014

Marianne Haslev Skånland:
Child abuse which the child protection authorities do not want to know about - 2:
Violence against step-children compared to genetic children - Daly & Wilson's research

15 May 2012

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern i Østre Totens budsjett
24 oktober 2014

Svein Otto Nilsen:
Det biologiske prinsipp i barnevernssaker
27. februar 2012

Fosterforeldres egne barn blir ikke sjelden sjalu –
en helt naturlig reaksjon

av Marianne Haslev Skånland
19 januar 2014

Stor ståhei for ingenting?
Av Marianne Haslev Skånland
11.06.96

Marianne Haslev Skånland:
Hva foregikk på Bloody Sunday?
12.02.1997 / 10.10.2013

Misbruk av "foreldelse"
Av Marianne Haslev Skånland juli 2002

Marianne Haslev Skånland:
Hvor går vårt rettsvesen?  Uhyggelige rettssaker
12. mai 1998 / 20. november 2012

Identifikasjonen av Olof Palmes drapsmann
Vitnespsykologisk analyse av Astrid Holgerson
Forord og kommentar av Marianne Haslev Skånland
Oktober 2001

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernshelvetet i USA (og i Danmark)
1. september 2009

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern i gåseøyne
23.07.2009 / 21.02.2013

Marianne Haslev Skånland:
Barnehagepersonale på Ørlandet med spørreskjema à la barnevernet
27 oktober 2011 / 19 juni 2014

Marianne Haslev Skånland:
Praktisk hjelp, husmorvikar, kommunenes og barnevernets oppførsel
17 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnestatsråd Horne skikkelig på jordet angående
barnevernsbarns skolegang

2. utgave 28 august 2014

Marianne Haslev Skånland:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjør som så ofte før en ynkelig figur
- Nannyhjelpen i TV3

16.11.05 / 17.12.05 // 24.04.2013

Marianne Haslev Skånland:
Hjelper barnevernet fattige familier?
21. september 2011

Marianne Haslev Skånland:
Endelig – en nesestyver for statens kadaverdisiplin
29. mai 2009

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern som hjelpemiddel?
29 juni 2014

Frastøtende å skjule hvem "klientene" i barnevernet er
av Marianne Haslev Skånland
13. desember 2013

Marianne Haslev Skånland:
Lettvint politi som barnevernets redskap
24. mai 2009 / 7. september 2013 / 28. mai 2014

Feil: Det betyr ingenting
– Om barnevernets språkbruk

av Marianne Haslev Skånland, språkforsker
23 mars 2014

   
Marianne Haslev Skånland:
Mail-veksling med Forskerforbundet om Amnesty
01.03.2011

Charlotts to brev til det norske Amnesty
November 1999 / oktober 2000 / 20. desember 2013

Marianne Haslev Skånland:
Norske Amnesty, barnehjem og annet barnevern
7. august 2003

Siv Westerberg – en introduksjon
6. juni 2006

Siv Westerberg:
Fosterbarn som god butikk
(14. juli 1995) / februar 2005 / juni 2006 / 6. september 2013

Marianne Haslev Skånland:
Skal foreldre og andre slektninger "vurderes" som om de søker jobb?
april 2003

Marianne Haslev Skånland:
Forsker Evelyn Dyb med forslag om mer barnevern
for å bøte på barnevernets fallitt

24. juli 2009

Marianne Haslev Skånland:
Rettsbeskyttelse mobilisert mot barnevern i Texas! Med suksess!
2. november 2011

Marianne Haslev Skånland:
FrP igjen med tiltak med garantert negativ effekt for barnevernets ofre
18 juni 2014

Marianne Haslev Skånland:
Fra to dommer om ytringsfrihet ved EMD samt en fylkesnevnd og Personvernnemnda
21. februar 2013

Marianne Haslev Skånland:
Å forsvare barna når barnevern og politi vil ha dem
10. august 2008

Marianne Haslev Skånland:
Når foreldre – eller barnevernere – straffes for vold mot barn
19. april 2009 / 7. september 2013

Marianne Haslev Skånland:
En debatt om politi og presse som sporet av:
Hvorfor blir 2 av 3 barn fjernet fra sitt hjem uten at
de selv eller foreldrene varsles om flyttingen på forhånd?

29.03.02, med tillegg av 22.10.06

Marianne Haslev Skånland:
Tvang, trusler, indoktrinering, og så kanintrikset
30.01.06

Fosterbarn som blir sårbare og får reaksjoner
av Marianne Haslev Skånland
17 januar 2014

Marianne Haslev Skånland:
Do psycho-babblers learn anything?
09.05.98 and 28.10.06

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets kontaktpersoner
9. oktober 2011

Marianne Haslev Skånland:
Selvopptatte journalister
ser ikke paralleller til sin egen situasjon når det
er barnevernets ofre som opplever det samme

27 juli 2014

Vlad Gladkikh:
My email to the Norwegian Government
1 April 2012

Else Sommer:
On foster children
23 July 2013

Else Sommer:
Om fosterbørn
5. februar 2008 / 23. juli 2013

Marianne Haslev Skånland:
Ansvarsløs, uvitende, uvoksen 'oppvask' med barnevernet i Orkdal
Politikere og byråkrater i komedie-stil
4. november 2012


Menneskerettigheter i Norge – på bånn
Av Marianne Haslev Skånland 2004

Ytringsfrihet: Georg Apenes og William Shakespeare
Av Marianne Haslev Skånland – "Shakespeare-oversetter"
13.05.04

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets belastninger
14. april 2005

Bergens barne"vern" og menneskerettighetene
Av Marianne Haslev Skånland 17.12.01

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet og kritikken: På helsen og livet løs – for hvem?
10.01.07

Marianne Haslev Skånland:
Viktig dom i England STØTTER endelig ytringsfrihet i barnevernssaker
31 desember 2013

Marianne Haslev Skanland:
The curious case of 'child protection' in Norway
20 April 2012

Marianne Haslev Skånland:
Good news in India for the children in the Bhattacharya case
10 January 2013

Marianne Haslev Skånland:
Norwegian CPS attacks an Indian family
The Bhattacharya case in Stavanger
January 27 - February 1, 2012

Marianne Haslev Skånland:
Norwegian "child protection service" and the children's uncle
(The India/Stavanger case)
February 11, 2012

Marianne Haslev Skånland:
Hvem vurderer barnevernet i Samnanger riktig?
- Folkefornuft mot politisk og byråkratisk galskap

med andres innlegg / artikler og brev vedlagt
7. mars 2013

Marianne Haslev Skånland:
En aktør mot barneverns-overgrepene?  Edward Dawes?
9. februar 2013


Marie-France Calle:
Quand la Norvège veut donner des leçons à l'Inde...
blog.lefigaro.fr, 28 février 2012

Marianne Haslev Skånland:
Psykologiske forutsigelser og ABB's barndom
14. oktober 2011

Marianne Haslev Skånland:
Mere tull om Breiviks barndom
4. oktober 2012

Marianne Haslev Skånland:
"Sosial arv" er en fiksjon
13. november 2011

Fakta og forskning
Artikler av professor Marianne Haslev Skånland
   •Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke
      
ønsker å kjenne til (1): Diagnosen Münchausen
      syndrome by proxy (MSbP) - Münchausens syndrom ved
      stedfortreder - er svindel
      29. desember 2004

   •Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke
      
ønsker å kjenne til (2): Vold mot stebarn kontra
      biologiske barn - Daly & Wilsons forskning
      13. april 2005
   •
Barnevernets bedømmelser
      To eksempler på barnevernsideologi i Kari Killéns bok
      
Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar
      19. juli 2004
   •
To uheldige punkter i en høringsuttalelse fra Foreningen 2
      
Foreldre (F2F)
      6. januar 2005
   •
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
      Desember 2007


Marianne Haslev Skånland:
Utredning om redaktøransvar og straffelovgivning
18. juni 2011

Marianne Haslev Skånland:
Sukker og aggressivitet - ADHD eller normal fysiologi?
1. november 2011

Desember 2009: Pensumlister for V 2010 for
Ling 120 Morfologi, Ling 121 Fonologi, og
Ling 203 Diakroni og sosiolingvistikk, samt reviderte
utgaver av litt fagstoff for Ling 120 Morfologi, er lagt
inn i seksjonen
Lingvistikk

Herman Berge:
Frikjent i straffesak – dømt i erstatningssak
Et uholdbart resultat av politisk unnfallenhet

RettsNorge, 10.03.2013

Herman Berge:
Hva skal vi med dommere?
RettsNorge, 24.02.2005

Arild Haaland:
Shakespeare – His Intellectual and Moral Universe
1993 and 2006

Haaland's Shakespeare in Bulgaria (article in Norwegian):
Ivrige bulgarere
På Høyden nr 10, 11 juni 1997Links:

Marianne Haslev Skanland / Skånland:
Ask Sweden to return kids to M'sia
Demand that the children be sent home to Malaysia, without delay, to their relatives there.
29 January 2014

Marianne Haslev Skanland / Skånland:
Be aware of Western child protection systems
The Swedish system's treatment of children is the central issue in child protective cases
5 February 2014

Marianne Haslev Skanland / Skånland:
The dark side of Swedish foster care
Living in foster care with strangers has an effect of its own on children who are compelled to do so.
17 February 2014